Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Naše stolní tenistky jsou opět nejlepší v kraji

Dne 5. listopadu 2019 absolovaly dívky okresní turnaj stolních tenistek, který se konal v Českých Budějovicích na KST Orel. Suverénně zvítězily a postoupily do krajského kola, které se konalo 15. ledna 2020 opět v Českých Budějovicích. Po 3 vyhraných utkáních si senzačně zajistily postup na republikový turnaj, který se uskuteční 23. – 25. března 2020 v Hostinném.

Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí na republikovém turnaji!

Klikněte zde pro detailní informace

Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR ve školním roce 2019-2020 má za sebou regionální finále. Do národního kola soutěže postupuje žákyně ze Základní školy Kaplice, Fantova

Dne 29. ledna se v nově vybudovaných laboratořích Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 uskutečnilo regionální finále celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR ve školním roce 2019-2020“, celostátně organizované pod záštitou MŠMT a Svazu chemického průmyslu ČR. Morální záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Zdeněk Dvořák. Garantem a hostitelem soutěže se stala českobudějovická Střední škola obchodní.

Do regionálního finále postoupilo 30 soutěžících ze 14 základních škol z celého jihočeského regionu. Vyhlášení výsledků soutěže se konalo v odpoledních hodinách v jednacím sále Zastupitelstva Jihočeského kraje, za přítomnosti zástupce regionálního partnera a sponzora soutěže Silon s.r.o., Planá nad Lužnicí. Vítězem regionálního finále se stala žákyně Alžběta Ziková, ze Základní školy Kaplice, Fantova, která bude reprezentovat Jihočeský kraj v celostátním finále, které se uskuteční 9. 6. 2020 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Klikněte zde pro detailní informace

V létě roku 2019 byla zahájena další etapa modernizace školy. Díky investičním příspěvkům od zřizovatele – Jihočeského kraje – byla nově vybavena a zrekonstruována část ubytovacích prostor Domova mládeže v Třebízského ulici. Na hlavní budově školy v Husově ulici vznikly nové kabinety, učebny pro teoretickou i praktickou výuku a výdejna obědů. Zvláště pro výuku cizích jazyků vznikla učebna, která podporuje nácvik komunikačních dovedností, cílí na skupinovou práci žáků a na staniční učení. V poslední etapě modernizace vznikly dvě špičkové laboratoře s nejnovějšími bezpečnostními prvky pro výuku žáků oboru Aplikovaná chemie – Farmaceutická technologie.

Klikněte zde pro detailní informace

Celostátní účetní soutěž: Má dáti dal

27. a 28. ledna 2020 se dvě žákyně z oboru Ekonomika a podnikání zúčastnily celostátní účetní soutěže Má dáti dal na SVŠE Znojmo. První den soutěže se uskutečnila tzv. "certifikovaná část", kdy žákyně účtovaly příklady z jednotlivých oblastí a mohly dosáhnout 100 bodů. Jedna z žákyň získala certifikát, který bylo možné získat při úspěšnosti 60 a více bodů.

Druhý den soutěže žákyně absolvovaly elektronický test, který obsahoval 100 znalostních otázek a mohly získat 50 bodů. Z 77 soutěžících se umístily na 31. a 76. místě.

.

Klikněte zde pro detailní informace

14.  ročník regionálního veletrhu fiktivních firem na OA Vinohradská v Praze

Dne 29. ledna 2020 se dvě fiktivní firmy naší školy, firma ALDEVI a firma VegVibes, zastoupené vždy týmem 4 žáků 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání a oboru Obchodník, zúčastnily 14.  ročníku regionálního veletrhu na OA Vinohradská v Praze. Celkem se do jednotlivých soutěží a obchodování zapojilo 33 firem. Firma ALDEVI získala 1. místo v soutěžní kategorii Prezentace firmy a celkově se umístila na 3. místě. Firma VegVibes obsadila pozice na 13. a 15. příčce.

Klikněte zde pro detailní informace

Botel Proti proudu navštívila botel Vodník v Praze

Dne 30. ledna 2020 fiktivní firma Botel Proti proudu navštívila botel Vodník v Praze pro využití jeho prostor k natočení Instagramového videa do jedné ze soutěžních disciplín mezinárodního veletrhu fiktivní firem v Praze, který se bude konat v březnu 2020.

Žáci musí vytvořit co nejkreativnější minutové Instagramové video, ve kterém představí svojí firmu, všechny její členy a svůj produkt ve stylu "Sell the pen" ("Prodat propisku").

 

Pro přiblížení se, co nejvíce realitě, fiktivní firma Botel Proti proudu oslovila reálnou firmu  botel Vodník, která ji zpřístupnila prostory botelu pro natočení tohoto videa.

Botelu Vodník tímto děkujeme a členům fiktivní firmy Botel Proti proudu držíme pěsti, aby jejich video bylo nejlepší

Klikněte zde pro detailní informace

MY VÁM na Metropolitní univerzitě Praha - 2. místo za prezentaci firmy Botel proti proudu

Dne 6. 2. 2020 se zástupci pěti fiktivních firem naší školy (ALDEVI, Better2gether, Botel Proti proudu, Unforgettable for you a VegVibes) zúčastnily akce MY VÁM na Metropolitní univerzitě Praha ve spolupráci s MUB (Metropolitní univerzitní bankou). 

Dopolední část byla věnována odborným přednáškám pro fiktivní firmy ohledně podnikání za hranicemi naší země a odpolední část byla věnována soutěži o Nejlepší prezentaci fiktivní firmy. Do soutěže postoupily 3 fiktivní firmy: ALDEVI, Botel Proti proudu a VegVibes. Před tříčlennou odbornou porotou Botel Proti proudu prezentací svojí fiktivní firmy vybojoval 2. místo.

Klikněte zde pro detailní informace

Lyžařský kurz v rakouských Alpách

Lyžařský kurz se v letošním roce uskutečnil za spolupráce s CK Geotourist v rakouských Alpách, a to ve Skiregionu  - Dachstein West (Gosau – Russbach – Annaberg). Toto známé zimní rakouské středisko nám poskytlo 140 km upravených sjezdových tratí všech obtížností, spolu se 70 lyžařskými vleky a kabinami.

Klikněte zde pro detailní informace

Soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ - Hledáme nejlepšího mladého chemika ve školním roce 2019-2020

Po prvním kole soutěže, kterého se v Jihočeském regionu zúčastnilo 473 žáků proběhlo 4. prosince 2019 krajské kolo na které bylo pozváno 64 soutěžících z 19 základních škol. Do regionálního finále, které se na naší škole uskuteční ve středu 29.ledna 2020, postoupilo 30 nejlepších mladých chemiků krajského kola. Regionální finále bude prověřovat u žáků praktické dovednosti a laboratorní práce bude probíhat ve zcela nových školních laboratořích na Husova 9. Regionálním partnerem této soutěže se pro jihočeský kraj stala chemická firma SILON s.r.o Planá nad Lužnicí. Soutěž je pořádána pod záštitou MŠMT, SCHP a Jihočeského kraje.

Klikněte zde pro detailní informace

Spolupráce s Britským centrem Jihočeské univerzity

V rámci dlouhodobé spolupráce s Britským centrem Jihočeské univerzity dostala naše škola během podzimních měsíců možnost přivítat lektory z BC i rodilé mluvčí, aby pro žáky připravily zajímavé semináře. Během návštěv v naší škole lektoři zorganizovali zajímavé aktivity na maturitní témata, např. školství, Irsko, Skotsko atd. Kurz na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka také 3 x hostil rodilého mluvčího a žáci měli možnost procvičit své komunikační dovednosti za účelem co nejlepšího výsledku u ústní části mezinárodní zkoušky. Aktivity byly velmi zábavné a všichni přítomní si je velmi užili.

Klikněte zde pro detailní informace

BEST IN ENGLISH

V pátek 29.11. proběhla mezinárodní online soutěž v anglickém jazyce – BEST IN ENGLISH. Soutěž proběhla již devátým rokem, avšak naše škola se jí účastnila letos poprvé. Účastnilo se jí 29 žáků ve věku do 19 let a byla na úrovni B2 – C1. V současné chvíli čekáme na výsledky, jež budou zveřejněny 15.12.2019. Výsledná pozice naší školy bude hodnocena z celkového průměru prvních 10 nejúspěšnějších žáku naší školy. 

Klikněte zde pro detailní informace

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

11. 12.  2019 žáci třídy K2B oboru kadeřník a třídy C2 oboru cukrář navštívili NTM v Praze.

Pro většinu žáků to byla premiéra a všichni byli nadšeni rozmanitými exponáty v celkem patnácti stálých expozicích. Z hlediska zaměření byla pro žáky oboru kadeřník nejzajímavější expozice Chemie kolem nás a Technika v domácnosti. Pro žáky oboru cukrář byla aktuální právě probíhající výstava Cukr a čokoláda. Všichni si tak odnášeli spoustu nových zážitků a poznatků.

Klikněte zde pro detailní informace

Adventní Praha

Žákyně třídy 1KOS a FK2 oboru kosmetička dne 11. 12. 2019 navštívily Prahu. Program exkurze začal v Divadle Na Fidlovačce. Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody strávené s těmi nejbližšími. A přesně takové bylo vánoční představení „Radujme se, veselme se“. Nevážná hra o pospolitosti, lásce a vánočním zázraku s českými lidovými koledami nás vánočně naladila a přinutila se v čase adventním chvíli zastavit a nebýt sami.Po divadelním představení následovala prohlídka národní kulturní památky Vyšehradu. Žákyně měly možnost spatřit nejstarší pražskou rotundu sv. Martina, kostel sv. Petra a Pavla a poklonit se památce českých velikánů na místním hřbitově.

Exkurze byla zakončena procházkou vánoční Prahou a návštěvou adventních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí. Exkurze přinesla nám všem mnoho příjemných zážitků v adventním čase a dýchla na nás vánoční atmosférou.

Klikněte zde pro detailní informace

Hrajeme si na Ježíška

Dělat radost ostatním je jedním z hlavních poselství Vánoc. I žáci a zaměstnanci Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 nemyslí v nastávajícím adventním čase jen na školu, a tak se zapojili do unikátní předvánoční akce „Zahrajte si na Ježíška!“.

O podporu dětí z dětského domova byl, podle slov ředitelky Jarmily Benýškové, takový zájem, že se do akce zapojily hned celé třídy. Škola se tak pomyslně naplnila Ježíšky, kteří plní přání dětem z Dětského domova Zvíkovské Podhradí.

Klikněte zde pro detailní informace

Konec roku na cestách

Víte, jak se dostat pěšky mezi buddhisty a komunisty? Odpověď se dozvěděli všichni, kdo 19. 12. , na závěr kalendářního roku, navštívili přednášku budějovického cestovatele Ladislava Zibury.

Jeho zážitky z cest zní často neuvěřitelně! Tato cesta trvala 3 měsíce, chodí zásadně sám, o zemích a cestě si dopředu zbytečně nic nezjišťuje, o to větší překvapení ho potom potkává. Jeho velkým darem je talent najít i v běžných situacích něco neobvyklého, vtipně a zajímavě to okomentovat a pro své posluchače nebo čtenáře ještě doplnit fotografií nebo i videem.

Není možné si zapamatovat všechny detaily z cest, které nám na téměř dvouhodinové přednášce představil, ale dojem, že minimálně v jeho podání je cestování hračka, ten nám všem určitě zůstal.

Klikněte zde pro detailní informace

Soutěž „Mladý průvodce“ – Ostrava

Naše žákyně či žáci se pravidelně účastní soutěže mladých odborníků v cestovním ruchu „Mladý průvodce“, kterou pořádá Střední škola společného stravování v Ostravě. Soutěžící si vždy odváží cenné zkušenosti, v praxi si vyzkouší prezentaci svého fiktivního zájezdu před publikem i odbornou porotou. Letos jsme se s našimi soutěžícími vydali na překrásnou svatební cestu na Azorské ostrovy. Dívky v této náročné soutěži školu skvěle reprezentovaly a skončily na krásném čtvrtém místě.

Klikněte zde pro detailní informace

Účetní tým

Dne 5. 2. 2020 se 3 žákyně 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání zúčastnily soutěže "Účetní tým" v Praze při Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Z 15ti týmů se umístily na 11. místě a o 2,5 bodů jim utekla účast v semifinále.

Klikněte zde pro detailní informace

Prvním absolutním vítězem veletrhu se stala firma Jelly Choco, s.r.o. z bratislavské Střední odborné školy Samuela Jurkoviča, firma ze Střední škola obchodní má nejlepší stánek.

Pod záštitou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil šestý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní a, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Šestý ročník Veletrhu fiktivních firem se konal ve dnech 7. a 8. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích veletrhů. Zúčastnilo se ho 19 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

Katalog 6. ročníku

6. ročník mezinárodního Veletrhu fiktivních firem

Klikněte zde pro detailní informace

Výročí 17. listopadu přináší spoustu možností, jak si tento historicky významný den připomenout. Využili jsme aktivity Festivalu svobody, který s organizací Paměti národa připravil vzdělávací aktivitu pro školy. Určitě už jsme měli možnost vidět záběry z Národní třídy roku 1989, slyšet svědectví přímých účastníků sametové revoluce, probírat se dobovými novinami apod.

Tato výstava přináší na první pohled střípky fotografií a textů, ale každý si jistě všiml výzvy, ať si stáhne aplikaci Festival svobody do svého mobilu a využije tzv. rozšířenou realitu. Plakáty díky tomu rázem ožijí a nabídnou nám animace, rozhovory a dobové záběry z období revolučních dní před 30 lety. Doporučujeme všem, určitě vyzkoušejte!

Klikněte zde pro detailní informace

Dne 15. listopadu  žáci oboru vzdělání Pekař hrdě předváděli své dovednosti na workshopu pro výchovné/kariérové poradce, který pořádala českobudějovická pekárna Penam, a.s. ve spolupráci s JHK.

Pro žáky byl stanoven jasný cíl: Každý z poradců by se měl naučit pár dovedností, které zvládá vyučený pekař.  Mezi nejatraktivnější patřilo pletení vánoček a zdobení koláčů.

Tato událost byla pro žáky velmi inspirující a dodala jim mnoho sebedůvěry.

Klikněte zde pro detailní informace

Cílem třídy F3 pro získání zkušeností s fotografií krajiny a reportáže se stala ve dnech 16. – 18. 10. 2019 každoročně navštěvovaná Horská Kvilda. Po ubytování v hotelu Rankl jsme fotografovali krajinu v okolí Horské Kvildy, směrem na Zhůří, cca 8 km, večer proběhlo fotografování skupinového portrétu v exteriéru. Druhý den jsem pořizovali snímky na trase Horská Kvilda, Hamerský potok, Antýgl, Turnerova chata. Večer proběhlo fotografování noční krajiny. Třetí den dopoledne proběhlo fotografování krajiny na Jezerní slati.

Exkurze navazovala na předměty Fotografie, Digitální fotografie, Odborný výcvik a sloužila k ověření nabytých zkušeností. Výstupem budou krajinářské a reportážní fotografie. 

Klikněte zde pro detailní informace

Dne 21. 11. 2019 se jako každý rok konala v rámci výstavy Gastrofest 2019 soutěž Budějovické mlsání 2019, ve které se soutěžilo o nejlepší cukrářský výrobek.

Letošním tématem bylo Ovoce v každém ročním období. Naši školu zastupovala žákyně 2. ročníku oboru vzdělání Cukrář. Se svým dortem obsadila krásné 3. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci oboru Sladovník – Pivovarník ze tříd 1PS, PS2 a AS3 navštívili 27. 11. 2019 Plzeňský Prazdroj. V rámci návštěvy se žáci nejprve dozvěděli zajímavé informace z historie i současnosti pivovaru a sladovny. Při prohlídce sladovny byli seznámeni s technologickým postupem výroby světlého sladu. Žáci měli možnost vidět jednotlivé fáze výroby sladu a technologická zařízení sladovny. V průběhu exkurze ještě navštívili stáčírny pivovaru vybavené výrobními linkami pro stáčení piva do skleněných a plastových lahví a plechovek.

Klikněte zde pro detailní informace

Mikulášský autobus 2019

Překvapivý a velmi příjemný zážitek si "na Mikuláše" ve čtvrtek 5. prosince odnesli cestující českobudějovické městské hromadné dopravy, kteří nastoupili v tento den do speciálně vyzdobeného  autobusu, který vyčlenil dopravní podnik.

Do "mikulášského hávu" jej vyzdobili žáci naší školy, konkrétně 1. a 2. ročníku oboru aranžér. Podle ohlasu cestujících se akce opravdu vydařila.

Klikněte zde pro detailní informace

Adventní trhy

Ve středu 4. prosince si mohli návštěvníci, stejně jako v předchozích letech, v jednom ze stánků na českobudějovických vánočních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. nejen prohlédnout, ale také zakoupit výrobky, které pro ně zhotovili pro čas adventní žáci naší školy oborů aranžér a cukrář a rovněž děvčata z domova mládeže. Obsluhu stánku zajišťovali žáci oboru prodavač pod vedením učitelek odborného výcviku.

Klikněte zde pro detailní informace

CESOFOTO 2019

Vybraní žáci oboru Fotograf se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků letošního ročníku celostátní fotografické soutěže CESOFOTO 2019 v Jihlavě.

IV.  ročník byl pro naši školu úspěšný. V kategorii „Portrét zvířete“ se na druhém místě umístila žákyně třetího ročníku.

V kategorii Módní fotografie Glamour jsme získali dvojnásobné umístění díky žákyni 4. ročníku – 2. místo a žákyni 3. ročníku – 3. místo.

Klikněte zde pro detailní informace

Dne 28. 11. 2019 proběhla v Jihlavě soutěž Mladý módní tvůrce ČR 2019. Této soutěže se zúčastnily žákyně 3. a 4.  ročníku oboru vzdělání Kadeřník a Kosmetička. Soutěžilo se v několika kategoriích. Kadeřnice měly za úkol vytvořit účes na téma Drákulova nevěsta. Kosmetičky líčily v intenzivním odlesku půlnočního slunce  a nail – art byl s vůní  Mexika.

Klikněte zde pro detailní informace

Předvánoční trhy v Ternu

Dne13. 12. 2019  se na Farmářských trzích v českobudějovickém supermarketu Terno prezentovali žáci vybraných učebních oborů Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9.

 V adventním čase aranžéři vyráběli adventní výrobky, cukráři ozdobili vánoční cukroví, prodavači předvedli dárkové balení a pekaři pletli vánočky.

Pro kolemjdoucí v hektickém předvánočním čase to bylo příjemné zpestření.

Klikněte zde pro detailní informace

Vánočně nazdobená Vídeň a její monumentální architektura

Dne 3. prosince 2019 jsme absolvovali pro naši školu již tradiční a dlouho očekávanou kulturně-poznávací exkurzi do hlavního města Rakouska – do Vídně. Tato exkurze byla pro nás pro všechny velikou radostí. Jeli jsme tentokrát dvěma autobusy, a tak se dostalo na všechny 1. ročníky.

Více jak 50% úspěšného zájezdu tvoří počasí. To nám opravdu přálo! Vídeň nás přivítala svými moderními výškovými budovami zalitá slunečními paprsky.

První zastávka byla věnována významnému architektonickému počinu F. Hudertwassera. Jeho tzv. Hundertwasserhaus nás pobavil svou barevností, odvážností a absolutní absencí jakékoli rovné zdi.

Klikněte zde pro detailní informace

Dne 7. - 8. 11. 2019  se uskutečnil v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti již 20. ročník celostátní soutěže mladých aranžérů AR Junior 2019.

Soutěže se zúčastnilo 17 středních škol a jejich zástupci se představili ve 12 disciplínách.

I naše škola měla zastoupení. Žáci soutěžili v 11 disciplínách a získali první místo v špendlení na živý model, 2. místo v úpravě stolu pro dvě osoby a dvě 3. místa, a to ve špendlení na figurínu a na volné téma.

Špendlení na živý model bylo tento rok na téma “Muzikál - postava“ úprava stolu pro dvě osoby na téma „Oslava svátku žen“ a špendlení na figurínu “Květinová fantazie“.

Všem „medailistům“ gratulujeme a zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Klikněte zde pro detailní informace

Workshop žáků oboru Aranžér

Dne 12. 11. 2019 se zúčastnili žáci 2. ročníku oboru vzdělání Aranžér  workshopu, který  je realizován v rámci projektu i-KAP. Měl by být nápomocen žákům základních a středních škol při výběru jejich budoucího povolání.

Workshop se konal  květinářství Eufloria na adrese Hroznova 314/18, 37001 České Budějovice. 

Byla připravena interaktivní činnost ve formě vázání květin, aranžérství a procvičování si technik.

Každý žák si uvázal svou krásnou květinu, kterou si pak odnesl domu.

Klikněte zde pro detailní informace

Fiktivní firma Botel Proti proudu uspěla na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Nitře

5. a 6. listopadu 2019 se fiktivní firma Botel Proti proudu zúčastnila Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Nitře a opět se svým předmětem podnikání a hlavně díky kreativitě svých zaměstnanců a týmové práci získala 1. místo v soutěžní kategorii Stánek a ředitelka firmy žákyně Radka Hauková byla vyhlášena za nejlepší prezentérku firmy. Přihlášených bylo 48 firem a to, ze Slovenska, České republiky, Itálie, Rumunska, Maďarska a Turecka. Během veletrhu proběhly i tyto soutěžní kategorie: vizitka, logo, elektronická prezentace, 99 sekund ve výtahu, katalog, slogan a elektronické obchodování. 

I v těchto soutěžních kategoriích se firma velmi dobře umístila. Botelákům gratulujeme a přejeme opakování úspěchu na Mezinárodním veletrhu v Praze v březnu 2020, kde budou své firemní barvy již podruhé obhajovat.

Klikněte zde pro detailní informace

Setkání se studenty Albert

Dne 7. 11. 2019 se čtyři žákyně oboru Prodavač a Obchodník zúčastnily reklamní akce Setkání se studenty Albert v centrále řetězce v Praze Nové Butovice.

Program akce se žákyním velice líbil. Dozvěděly se mnoho zajímavých informací o historii i současnosti firmy Albert. Formou workshopů testovaly produkty firmy, připravovaly zdravou svačinu a formou interaktivní hry hodnotily Nejlepší prodejnu Albert.

Klikněte zde pro detailní informace

Školní kolo soutěží mladých kadeřníků a kosmetiček

V sobotu 9. 11. 2019 probíhalo v pavilonu Z v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo školní kolo soutěží mladých kadeřníků a kosmetiček.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách:  účesová tvorba  - dámská kategorie živý model – téma Fantastická Amazonie; účesová tvorba – dámská kategorie cvičné hlavy – téma Ruská carevna v moderním pojetí podle „Shamuratov Farrukh“; účesová tvorba pánská kategorie – téma Módní střih s ofinou; fantazijní líčení v dekorativní kosmetice – téma Královna pouště.

Vítězové budou naší školu reprezentovat na celostátní soutěži Harmonie 2020, která se uskuteční v březnu  v Jihlavě.

Klikněte zde pro detailní informace

Vysokoškoláky na zkoušku

Den s univerzitou, takový byl název akce pro žáky 4. ročníků středních škol.

Jihočeská univerzita se otevřela žákům středních škol 25. října 2019, pro zájemce o studium měli vyučující a studenti školy připravený zajímavý celodenní program, kdy středoškoláci plnili úkoly, které se týkaly daných studijních oborů. Touto formou se dozvěděli mnohem více, než se dá vyčíst z internetových stránek. V týmech jsme interaktivně poznávali celý areál. Tímto moc děkujeme za vynikající akci a těšíme se na další studium.

Žáci čtvrtých ročníků SŠO.

Klikněte zde pro detailní informace

Skvělý úspěch v  anglickém jazyce!

Vítěz školního kola, žák druhého ročníku oboru cestovní ruch, získal krásné 2. místo v okresním kole olympiády z AJ a bude nás reprezentovat také v krajském kole této soutěže. Přejeme hodně úspěchů a budeme držet palce v silné konkurenci.

Klikněte zde pro detailní informace

Posíláme fotopozdrav ze stáže v Bratislavě

Právě probíhá druhá etapa mobility, při níž opět vycestovalo 10 žáků do Bratislavy. Stáž na Slovensku je určena pro žáky tříletého oboru vzdělání Prodavač a čtyřletého oboru vzdělání Obchodník. Odborná stáž je zajištěna přijímající organizací TESCO STORES SR, a.s. Mobilita spočívá v absolvování odborných stáží žáků o délce 4 týdnů.

Klikněte zde pro detailní informace

Napsali o nás: Střední škola obchodní v Českých Budějovicích otevřela nové učebny a laboratoře

V létě roku 2019 byla zahájena další etapa modernizace Střední školy obchodní. Díky významnému investičnímu příspěvku od zřizovatele školy -  Jihočeského kraje, byly vybudovány v hlavní budově školy v Husově ulici nové kabinety, šest učeben pro teoretické vyučování, z toho dvě kmenové učebny, jedna učebna pro výuku jazyků, jedna učebna pro výuku přírodovědných předmětů a dvě nadstandardně vybavené laboratoře pro výuku žáků oboru Farmaceutická technologie. Nová výdejna obědů přispívá ke kvalitnímu zázemí.

www.kraj-jihocesky.cz

Klikněte zde pro detailní informace

Mimořádné setkání koordinátorů projektu Erasmus+

Doba realizace projektu:      1. 9. 2017 – 31. 10. 2019

Ve dnech 7.-8. 10. 2019 hostila Střední škola obchodní účastníky projektu z Litvy, Slovenska a Itálie. Schůzka se konala za účelem zhodnocení projektu. Prezentovány byly výstupy žáků - prezentace, brožura, webové stránky a mapa navštívených atraktivit daného regionu, předmětem hodnocení byly i získané jazykové a odborné  znalostí zapojených žáků. Diskutovalo se i o možnostech další spolupráce škol  v rámci projektů Erasmus+.

Klikněte zde pro detailní informace

První průvodcovské krůčky

Žáci třídy 1 CR oboru Cestovní ruch se opět vydali za prvními praktickými zkušenostmi do překrásného Českého Krumlova. Stali se na pár hodin sami sobě průvodci po městě UNESCO. I když počasí příliš nepřálo, na vlastní kůži si vyzkoušeli přípravu i vlastní samostatný projev před skupinou. Zjistili, jak náročná je práce s klienty, co všechno se budou muset ještě naučit, než se postaví před náročné klienty cestovních kanceláří. Od vyučujících se dozvěděli i mnoho informací, které budou moci využít při dalším studiu dějin kultury a služeb cestovního ruchu.

Klikněte zde pro detailní informace

TECHMANIA SCIENCE CENTER

Žáci oborů cukrář a pekař ze třídy CP3 navštívili 23. 10. 2019 Techmanii Science Center v Plzni. V rámci návštěvy nejprve žáci v 3D Cinema viděli naučné filmy Slavkovský les a Den v horském lese. Následovala prohlídka jednotlivých expozic. Žáci pomocí interaktivních exponátů mohli poznávat a ověřit si různé přírodní jevy a zákonitosti, ať už z oblasti fyziky, biologie, chemie či různých oborů lidské činností. Díky expozicím zaměřeným na potraviny, např. expozice Odhal chemii ve svém jídle, Prvky na tvém talíři, se dozvěděli i zajímavosti z oblasti potravinářských oborů.

Klikněte zde pro detailní informace

Slavnostní nástup pěší roty Aktivní zálohy AČR

V pátek 25. 10. 2019 se třídy  1C a A2 se svými vyučujícími zúčastnily slavnostního nástupu pěší roty Aktivní zálohy AČR. 

Klikněte zde pro detailní informace

Designblok Praha, mezinárodní výstava designu „Ahoj future“

Tradiční a bohatě navštěvovaná přehlídka soudobého designu, která je pro žáky inspirací, jak na veletrhu vystavovat – vždy si přineseme řadu nápadů, inspirace i interaktivních zážitků, které využijeme při hodinách aranžování, písma, propagace, odborného kreslení i odborného výcviku.

Opět jsme zhlédli jedinečnou přehlídku kreativity, snahy zaujmout návštěvníky, využít moderní techniku a interaktivitu, nabídnout i program a zábavu v centrálním prostoru Výstaviště.

V centru města jsme následně obdivovali opravenou budovu Národního muzea a měli jsme možnost prohlédnout si i úroveň výkladních skříní v centru Prahy.

Klikněte zde pro detailní informace

Halloweenský autobus

Nezapomenutelný zážitek si poslední říjnový den  odnesli cestující českobudějovické městské hromadné dopravy, kteří se vydali na speciální Halloweenskou jízdu. Pro tuto příležitost vyčlenil dopravní podnik autobus, který do halloweenského „hávu“ vyzdobili žáci naší školy, konkrétně žáci prvního ročníku oboru aranžér.

Klikněte zde pro detailní informace

Zahraniční stáž: Slovensko – Bratislava - Erasmus +

Právě probíhá zahraniční stáž financovaná z programu Erasmus+, která je určena pro žáky tříletého oboru vzdělání Prodavač a čtyřletého oboru vzdělání Obchodník. Odborná stáž je zajištěna přijímající organizací TESCO STORES SR, a.s.. Mobilita spočívá v absolvování odborných stáží žáků SŠO České Budějovice o délce 4 týdnů v hypermarketu Tesco v Bratislavě. Mobilita bude realizována ještě v  březenu 2020.

Každého běhu se zúčastní 10 žáků.

Klikněte zde pro detailní informace

Helmut Newton in Dialogue. Móda a fikce

Žáci oboru fotograf ze třídy F3 navštívili 19. 9. 2019 výstavu fotografií slavného německo-australského fotografa Helmuta Newtona v Museu Kampa v Praze. Výstava byla doplněna snímky světových autorů se zaměřením na módní fotografii. Tento výstavní projekt navazuje na dramaturgickou linku Musea Kampa prezentující osobnosti spjaté s životním stylem a módou. Fotografie se tak pro žáky mohly stát inspirací v další tvorbě.

Klikněte zde pro detailní informace

Dívčí Kámen 2019

16. 9. 2019 žákyně oboru fotograf ze třídy FK2 v rámci odborného výcviku fotografovaly krajinu a přírodu v okolí hradu Dívčí Kámen. Během akce se žákyně seznámily s technikou užívanou pro krajinářskou fotografii a pravidly pro fotografování krajiny. Zde jsou výsledky jejich práce:

Klikněte zde pro detailní informace

WORLD OF BEAUTY AND SPA + INTERBEAUTY Praha

Žáci ze tříd KOS3, K2A, K3A, FK2 oboru kadeřník a kosmetička 27. 9. 2019 navštívili PVA Letňany v Praze.

Konal se tam mezinárodní odborný veletrh kadeřníků a kosmetiček WORLD OF BEAUTY AND SPA + INTERBEAUTY. Je zaměřen na současné trendy v kosmetice, kadeřnictví a nehtovém designu.

Klikněte zde pro detailní informace

Fotografové v ZOO Ohrada

Žáci oboru fotograf ze třídy F3 navštívili 25. 9. 2019 Zoologickou zahradu OHRADA v Hluboké nad Vltavou. Fotografovali portréty zvířat pro fotografickou soutěž Cesofoto 2019, které se naše škola každoročně účastní. Práce všechny těšila.

Klikněte zde pro detailní informace

britske centrumŽáci skládali certifikáty z anglického jazyka

Vybraní žáci loňských 3. ročníků se po dobu  roku a půl pilně připravovali k vykonání mezinárodních cambridgeských zkoušek. Všichni  žáci, kteří se na letní termíny  přihlásili,  završili svou pečlivou přípravu a píli získáním certifikátu úrovně B1 - C1 v Britském centru v Českých Budějovicích  a v současné době si vyzvedávají  své certifikáty. Moc gratulujeme!

Další skupinka žáků 3. a 4. ročníků se připravuje na květnové a červnové termíny  letošního roku.

Žáci  druhých a třetích  ročníků mají také možnost se připravit na  vykonání mezinárodně uznávaných zkoušek, začátkem února se pro ně otevřel nový přípravný kurz, který potrvá do června 2020.

Klikněte zde pro detailní informace

Kabelkový veletrh 2019

Žáci druhého ročníku obor Aranžér a jejich učitelky odborného výcviku Mgr. Jana Koloušková a Bc. Kateřina Rossmannová se zúčastnili Kabelkového veletrhu, který se uskutečnil ve středu 4. září 2019 od 10 do 16 hodin v 5. patře krytých garáží IGY Centra. Žáci se přímo podíleli na přípravě veletrhu a organizaci prodeje. Všechny nashromážděné kabelky a bižuterie se zde prodávaly za symbolické ceny, poté vybrané peníze putovaly na rozvoj talentovaných dětí z dětských domovů.

Klikněte zde pro detailní informace

Na adaptačním kurzu jsme si vytvořili kolektiv, ve kterém bychom chtěli vydržet bez hádek další 4 roky

Adaptační kurz v Habří jsme absolvovali 9. – 11. září. Počasí nám ze začátku nepřálo, ale již druhý den nám svítilo sluníčko a my odkládali mikiny. Každý z nás přijel s očekáváním a s tím, že zná pár jmen a baví se s hrstkou spolužáků. Hned po příjezdu se zničehonic prolomily bariéry a my se všichni začali bavit a utvářet kolektiv, ve kterém bychom chtěli vydržet bez hádek a jakéhokoliv studu, další 4 roky. Přečtěte si článek třídy 1CR z adaptačního kurzu.

 

V prvních týdnech nového školního roku probíhají Adaptační kurzy žáků 1. ročníků

V prvních týdnech nového školního roku probíhají Adaptační kurzy žáků 1. ročníků. Program je sestaven tak, aby se noví spolužáci poznali mezi sebou i s novým třídním učitelem, hravou a zábavnou formou stmelili kolektiv. Pro více informací pokračujte na článek

 

Klikněte zde pro detailní informace

Napsali o nás: Deset let mezinárodní soutěže středních škol - Vítejte u nás

Soutěž „Vítejte u nás“ začala pořádat Střední škola obchodní a VOŠ v Českých Budějovicích v červnu 2010, od té doby se na pódiu v 17 soutěžních kategoriích vystřídalo 406 soutěžících s 203 prezentacemi. Soutěž prezentací žáků středních škol v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie má na jihu Čech již vybudováno své pevné místo. Je však o ní slyšet nejen na českém jihu, rok od roku stoupá o soutěž zájem i mezi středními školami po celé České republice, získala si oblibu také u středních škol na Slovensku.

Svým rozměrem se řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. Výjimečné postavení zaujímá i při propagaci regionálního cestovního ruchu, neboť umístěním v samotné metropoli jižních Čech, Českých Budějovicích, a bohatým doprovodným programem zaměřeným na poznávání jihočeského regionu podněcuje návštěvníky z celé České republiky i Slovenska k dalšímu prozkoumávání nejjižněji položeného českého kraje.

Desátý ročník soutěže se odehraje již tradičně s významnou podporou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice ve dnech 12. - 13. června v prostorách Malé scény DK Metropol. Ve stanovených soutěžních kategoriích „Přijeďte k nám, přijeďte za kulturním dědictvím" a „Po stopách… (aneb tato místa inspirovala významné osobnosti…)" se žáci budou snažit zaujmout nejen odbornou porotu, ale především také diváky v sále.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Na desátém ročníku soutěže „Vítejte u nás“ okouzlily porotu i diváky tradice moravských regionů

Již 10 let pořádá organizační tým Střední školy obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9 mezinárodní soutěž v prezentačních dovednostech „Vítejte u nás“. Svým rozměrem se tato akce řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. V předchozích letech se na pódiu v 17 soutěžních kategoriích vystřídalo 406 soutěžících s 203 prezentacemi.

V letošním ročníku představili žáci středních škol vzdělávající se v oborech cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie publiku a odborné porotě prezentace na téma „Přijeďte k nám, přijeďte za kulturním dědictvím". První soutěžní den jsme mohli nahlédnout do regionů, ze kterých pocházejí zajímavé tradice, obyčeje a řemesla. Ve druhém soutěžním dni jsme se vydali do míst, která inspirovala významné osobnosti v rámci soutěžní kategorie „Po stopách … aneb tato místa inspirovala významné osobnosti“.

Klikněte zde pro detailní informace

Sportovně-přírodovědný kurz - Maďarsko

Ve dnech 10.06. - 14.06. 2019 proběhl sportovně-přírodovědného kurz v v maďarském lázeňském městečku Bük. Toto známé lázeňské město je jedním z nejnavštěvovanějších v celém Maďarsku.  Kurz probíhal za slunečného počasí, všichni žáci zvládli celkem 165 km na kolech, základní dovednosti v lanovém centru, základy turistiky a věnovali se poznávání přírodních krás.

Klikněte zde pro detailní informace

Projekty, které škole přinesly nejen kvalitní vybavení

Kvalitní vybavení, úspěšní žáci, spokojení pedagogové – k tomu všemu dopomáhají projekty podpořené z ESF nebo ROP, které Střední škola obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9 v posledních letech realizuje. Žákům umožňují cestovat do zahraniční a nabírat zde zkušenosti, pracovat s nejmodernější technologií a získávat praktické dovednosti, rozvíjet nadané žáky a pomáhat těm, kterým se nedaří. Učitelům materiální a softwarové vybavení usnadňuje práci, projekty jim přinášejí další příležitosti k seberozvíjení. Historické budovy školy se přizpůsobují aktuálním potřebám, buduje se bezbariérový přístup, Wi-Fi sítě, počítačové koutky, jazykové laboratoře, specializované učebny na výuku odborných předmětů – např. fiktivní firmy, a v neposlední řadě multifunkční učebna.

Učíme se podnikat

Učíme se podnikat, a to velmi úspěšně. Důkazem toho je fiktivní firma Botel proti proudu, s.r.o., která je Nejlepší fiktivní firmou letošního 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze. K absolutnímu vítězství našich žáků oboru Ekonomika a podnikání (ze 120 fiktivních firem z 10 států Evropy) přispělo ještě 1. místo za nejlepší prezentaci firmy a 2. místo za nejlepší firemní stánek. Mladí fiktivní podnikatelé si tak přivážejí celkem tři cenné poháry. Vynikajícího výsledku, 5. místa, dosáhli i v komunikační soutěži v anglickém jazyce nazvané 90 sekund ve výtahu.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Napsali o nás: Botel proti proudu je nejlepší fiktivní firmou. Úspěšným studentům gratuloval náměstek Dvořák

Gratulaci a drobné dárky si odnesli studenti Střední školy obchodní a VOŠ v Českých Budějovicích z návštěvy krajského úřadu, kde je přijal náměstek hejtmanky Zdeněk Dvořák. Ocenil je tak za letošní úspěch na 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze.

Žáci III. ročníku oboru Ekonomika se stali v uvedeném klání absolutními vítězi s projektem Botel proti proudu. A dále získali první místo za nejlepší prezentaci firmy a druhé místo za nejlepší firemní stánek. Páté místo pak ještě obsadili v komunikační soutěži v anglickém jazyce nazvané 90 sekund ve výtahu.

„Studentům velice gratuluji k dosaženým výsledkům v této prestižní soutěži. Zároveň si vážím všech úspěchů na podobných akcích, kde žáci mají možnost předvádět tvořivost, vynalézavost či programovost. Je to totiž velice důležité pro jejich další uplatnění v životě,“ sdělil Dvořák.

Ubytování v centru Budějovic na Vltavě

Projekt Botel proti proudu představila studentka Radka Hauková. „V rámci tématu wellness a ubytování jsme se rozhodli pro projekt Botel proti proudu, protože dosud tu nic takového nebylo. Chtěli jsme být originální a díky tomu, si myslím, jsme zaznamenali takový úspěch. Konkrétně jsme řešili ubytování v centru Českých Budějovic na řece Vltavě,“ uvedla.

Ředitelka školy Jarmila Benýšková oceňuje, že v tak silné konkurenci fiktivních firem žáci školy již poněkolikáté dokázali, že řešení reálných podnikatelských aktivit ve fiktivním prostředí je správnou cestou k úzkému propojení teorie a praxe. „Ráda bych tímto samozřejmě poděkovala i našim pedagogům za skvělou práci,“ dodala Benýšková.

Žáci třetích ročníků z českobudějovické střední školy se Mezinárodního veletrhu fiktivních firem zúčastňují každoročně. Ověřují si zde své odborné a jazykové znalosti, praktické dovednosti, spolupráci v týmu a obchodování s tuzemskými i zahraničními firmami. V posledních letech se umisťují na předních místech v různých disciplínách. Letošní akce hostila 118 fiktivních firem z České republiky a Evropy.

zdroj: https://www.kraj-jihocesky.cz/

Klikněte zde pro detailní informace

Fiktivní firma Better2gether navštívila Dům seniorů v Třeboni

Fiktivní firma Better2gether, která se zabývá muzikoterapií, se v rámci získávání zkušeností, které jim pomohou při jejich podnikání, vypravila na nnávštěvu Domu seniorů v Třeboni.

Klikněte zde pro detailní informace

Techmánia Science Center Plzeň

Žákyně a žáci 3. ročníku oboru kosmetička a 2. ročníku oboru kadeřník se 25. dubna vydali na exkurzi do Plzně do Techmánie Science Centre. Centrum nabízí stovky interaktivních exponátů, gyroskop, 3D planetárium, programy v dílnách a laboratořích, krátké filmy promítané na obří interaktivní tabuli nebo zábavné vědecké show. S vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a láká k experimentování. V našem programu jsme se zúčastnili promítání 3D projekce Titáni doby ledové a navštívili exponáty, které se prolínají s fyzikou, chemií, tělesnou výchovou a odborným předmětem zdravověda. Žáci si tento den náramně užili a odjížděli plní dojmů a zážitků.

Klikněte zde pro detailní informace

Nejlepší fiktivní firma se představila na radnici

Botel proti proudu, s.r.o. ze Střední školy obchodní a VOŠ České Budějovice, je nejlepší fiktivní firma, která zvítězila na 25. ročníku Mezinárodního veletrhu v Praze. Zástupce úspěšného týmu s ředitelkou školy Jarmilou Benýškovou přivítal v úterý 9. dubna na radnici primátor Jiří Svoboda se svým náměstkem Viktorem Vojtkem. K absolutnímu vítezství studentů oboru ekonomika a podnikání přispělo ještě 1. místo za nejlepší prezentaci a 2. místo za nejlepší stánek. Mladí českobudějovičtí fiktivní podnikatelé si přivezli tři cenné poháry. Na veletrhu si ověřili své odborné a jazykové znalosti, praktické dovednosti i obchodování s tuzemskými a zahraničními firmami.

Klikněte zde pro detailní informace

Napsali o nás: Mladí podnikatelé vyhráli na veletrhu s fiktivním botelem

Studenti Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy v Českých Budějovicích uspěli se svým podnikatelským plánem na 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, kde vyhráli hlavní kategorii. Vymysleli botel plující po Vltavě na jihu Čech.

 

Klikněte zde pro detailní informace

S Italy a Slováky společně v Litvě

V rámci projektu „Turistické atraktivity našeho regionu“ je hostilo litevské gymnázium Kazlu Rudos Kazio Griniaus gimnazij.

Ve dnech 20. - 25. května 2018 proběhl poslední ze zahraničních výjezdů v rámci tohoto projektu. Žáci Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, italské a slovenské střední školy společně navštívili gymnázium v litevském městě Kazlu Ruda. Pro žáky zde byl připraven nabitý program, během kterého navštívili mnoho turisticky zajímavých míst v Litvě. Poznali největší litevská města, plavili se lodí po zálivu, prošli se po plážích a zhlédli písečné duny, navštívili vodní hrad Trakai a další zajímavá místa. Přivítal je rovněž starosta města Kazlu Ruda.

Klikněte zde pro detailní informace

Leonardo v Českých Budějovicích -  Exkurze tříd A3, A1 - Umíme si ještě hrát

Jedinečná zážitková výstava Leonardo, inspirující děti i dospělé, dává návštěvníkům příležitost seznámit se s Leonardovými vynálezy, uměním a vědeckou prací hravou a poutavou formou.

K příležitosti 500. výročí úmrtí slavného renesančního umělce Leonarda da Vinci je připravena výstava v jedinečných podkrovních prostorách historické Solnice na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

Mohli jsme poznat Leonardovy vynálezy, stát se malířem, reprodukovat jeho známé obrazy, zúčastnit se Poslední večeře, postavit most, sestavit anatomické modely nebo si odpočinout v klidové zóně. Každý z nás si nalezl oblast, která nás bavila.

Klikněte zde pro detailní informace

Šprechtíme s DM hravě a jednoduše

Dne 20.6. zavítali žáci oboru Obchodník do centrály firmy DM v Českých Budějovicích v rámci akce konané pod názvem Týden otevřených dveří v německých firmách.

Pro žáky byl připraven workshop v německém jazyce. Žáci se představovali, seznamovali se se slovní zásobou používanou ve firmě a vytvářeli miniprojekt, který následně prezentovali ostatním.

Dále žáky čekala prohlídka centrály DM, jednotlivých oddělení, diskuse na téma ekologie ve firmě, prezentace firmy a možností pracovního uplatnění.

Po celý den panovala dobrá nálada, zaměstnanci byli vstřícní a pozitivně naladění, žáci si odnášeli nejen upomínkové předměty, ale i podnětné informace o využití němčiny v profesním životě.

Klikněte zde pro detailní informace

Slogan fiktivní firmy Zábavné centrum Fantasie žáků oboru Obchodník uspěl před porotou na Mezinárodním veletrhu fifktivních firem v Praze

Radost z prvního místa v kategorii Nejlepší slogan fiktivní firmy mají od 22. března žáci oboru Obchodník, kteří svým sloganem: "Tak snadné si užít, tak těžké zapomenout!" oslovili porotu na 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivnívh firem v Praze a ve velké konkurenci, 118 přihlášených firem, zvítězili. Gratulujeme k úspěchu.

Klikněte zde pro detailní informace

Kadeřníci v Národním muzeu

16. 4. 2019 žáci ze tříd K1B a K2B navštívili nově zrekonstruovanou budovu Národního muzea v Praze.

Moderní muzejní prostor všechny uchvátil.

V rámci Česko – slovenské/ Slovensko – české výstavy mnohé překvapily některé netypické exponáty – psací stroj Gustáva Husáka, běžecké boty Emila Zátopka, posmrtná maska Jana Palacha.

V rámci výstavy 2x100 (200 nejvýznamnějších a nejzajímavějších exponátů z více než 20 milionů sbírkových předmětů) si každý našel svůj zajímavý exponát – model chobotničky ze skla, lahvička na parfém z dílny Reného Laliqua z roku 1929 či svatební šaty Napoleonovy manželky.

Klikněte zde pro detailní informace

NEJLEPŠÍ FIKTIVNÍ FIRMA Botel proti proudu, s.r.o. převálcovala na pražském veletrhu i mezinárodní konkurenci

Botel proti proudu, s.r.o. - tak se jmenuje nejlepší fiktivní firma, která zvítězila na 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze. K absolutnímu vítězství našich žáků oboru Ekonomika a podnikání přispělo ještě 1. místo za nejlepší prezentaci firmy a 2. místo za nejlepší firemní stánek. Mladí fiktivní podnikatelé si tak přivážejí celkem tři cenné poháry. Vynikajícího výsledku, 5. místa, dosáhli i v komunikační soutěži v anglickém jazyce nazvané 90 sekund ve výtahu. V tomto časovém limitu měli svou firmu představit cizinci ve výtahu.

22. března 2019 se v jednu hodinu odpoledne těsná před hlavním pódiem Mezinárodního veletrhu v Praze 118 přihlášených fiktivních firem nejen z České republiky, ale i z celé Evropy (Španělsko, Belgie, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Rakousko, Lucembursko a Slovensko) . Vítěz může být jen jeden, když zazní jméno Botel proti proudu, s.r.o., zažívají naši žáci jedinečný pocit úspěchu: "Jsme nejlepší!" Odcházejí si na pódium převzít již třetí pohár – úplně ten nejcennější – pro absolutního vítěze.

Žáci třetích ročníků se Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, na němž si ověřují své odborné a jazykové znalosti, praktické dovednosti, spolupráci v týmu a obchodování s tuzemskými i zahraničními firmami, zúčastňují každoročně. V posledních letech se umisťují na předních místech v různých disciplínách.

K úspěchu žáků přispívá i kvalitní vybavení školy. K výuce předmětu Fiktivní firma, který simuluje prostředí jednotlivých oddělení podniku, slouží dvě odborné učebny vybavené tou nejmodernější technikou. Žáci zde využívají IT technologie se specializovanými softwary, skartovací stroje, multifunkční kopírovací technologie a další zařízení běžná v současném podnikání.

Ředitelka školy Jarmila Benýšková oceňuje, že v tak silné konkurenci fiktivních firem žáci školy již poněkolikáté dokázali, že řešení reálných podnikatelských aktivit ve fiktivním prostředí je správnou cestou k úzkému propojení teorie a praxe. Zdůrazňuje, že zkušenosti získané ve škole navíc přispívají k větší samostatnosti žáků a jejich snazšímu uplatnění na trhu práce.

Chceš také zažít úspěch nejen v soutěžích, ale i ve své budoucí profesi? Vyber si z široké nabídky oborů naší školy.

Klikněte zde pro detailní informace

Další úspěch, tentokrát v Bratislavě!

Dne 28. 3. 2019 se zúčastnila žákyně 1. ročníku třídy A1 soutěže v dárkovém balení v Bratislavě. Jednalo se již o 16. ročník, tentokrát na téma „Tvoříme pro radost jiných“.Soutěž byla složena ze tří disciplín.

První částí byl dárkový koš na téma Slovenské dobroty, druhou dárkové balení pro netrpělivého zákazníka a dárkové balení knihy, na závěr vytvoření nabídky dne na téma Slovenské tradice svátků jara.

Naše žákyně zabojovala. Ve třetí disciplíně si odnesla 1. místo za nejlepší nápad.

Celkově po sečtení bodů ze všech disciplín vybojovala krásné 2. místo.

Klikněte zde pro detailní informace

První průvodcovské krůčky

Žáci třídy 1 CR oboru Cestovní ruch se vydali za prvními praktickými zkušenostmi do nedalekého Českého Krumlova. Stali se na pár hodin sami sobě průvodci – v městě UNESCO – památce plné neopakovatelné atmosféry, historických staveb, ale i příběhů a pověstí. Na vlastní kůži si vyzkoušeli přípravu i vlastní samostatný projev před skupinou, zjistili, jak zajímavá, ale i náročná je práce s klienty, co všechno se budou muset ještě  naučit, než se postaví před  „skutečný zájezd“. Od vyučujících se dozvěděli i mnoho informací, které budou moci využít při dalším studiu dějin kultury a služeb cestovního ruchu.

Tak kam přístě?

Klikněte zde pro detailní informace

Velikonoční výšlap na Kleť

Jako předvelikonoční nadílku si 3. dubna nadělili žáci 1. ročníku oboru Cukrář výšlap na nejvyšší horu Blanského lesa s učitelkami Mgr. Kovaříkovou a Mgr. Kolbanovou. Po výšlapu na vrchol byli všichni odměněni krásným výhledem do okolí z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách i přes to, že příznivé počasí přálo, alpské vrcholky nebyly vidět. Cestou na vrchol i z vrcholu do Holubova žáci procházeli přírodní rezervací Kleť, kde jsou chráněny přirozené bučiny s jedlí bělokorou. Tato rezervace si zachovala původní bukový les-prales a nacházejí se zde i geologické zajímavosti. Výšlap na Kleť si žáci užili i se sněhovou nadílkou, kde pár metrů pod vrcholem došlo i na koulovačku.

Klikněte zde pro detailní informace

Velikonoční hodina angličtiny

Přišlo jaro a s ním i krásný svátek, Velikonoce. My jsme na nic nečekali a přichystali jsme si krásnou velikonoční hodinu. Rozdělili jsme se do skupin a každý si připravil prezentaci v anglickém jazyce. Zahráli jsme si kvíz, zkusili jsme si ozdobit vajíčka, kluci nám připravili výborné velikonoční tousty a upletli jsme si pomlázky. Příjemně strávená dvouhodinovka angličtiny.

Klikněte zde pro detailní informace

Poznávací zájezd Anglie 2019

Během našeho pobytu jsme navštívili mnoho zajímavých míst, včetně hlavního města Velké Británie – Londýna. Žáci mohou v budoucnosti využít těchto poznatků, např. u maturitní zkoušky, která obsahuje mimo jiné reálie dané jazykové oblasti. 

Poznávacího zájezdu se zúčastnili žáci různých oborů z celé školy a zejména žáci oboru Cestovní ruch měli dostatek příležitostí seznámit se s prací a povinnostmi průvodce a viděli všechny teoretické poznatky z hodin služeb cestovního ruchu převedené do praxe.

Klikněte zde pro detailní informace

Další vzdělávání pro žáky

Dne 28. 3. 2019 se zúčastnili žáci oboru vzdělání Kadeřník třídy K3,K2B, K1B spolu se svými učitelkami odborného výcviku S. Kališovou a H. Kladrubskou školení zaměřeného  na barvy a střihy od firmy FRAMESI.

Konalo se  v hotelu CLARION od 11 hodin do 15 hodin. Žáci viděli barvení a pět dámských střihů. Všechny byly provedeny z dlouhých vlasů, výsledkem byly viditelné proměny.

Klikněte zde pro detailní informace

Parlamentní simulace

Dne 26.3.2019 se uskutečnila pod vedením Cevro Institutu Praha a pod záštitou Krajského úřadu Jihočeského kraje SIMULACE parlamentního jednání.

Zasedání probíhalo v prostorách Krajského úřadu, účastnili se ho žáci gymnázií Jihočeského kraje ( GJVJ, Česká, Český Krumlov, Strakonice, Tábor) a střední školy reprezentovali žáci naší školy v počtu 5. Celkem se zasedání zúčastnilo 35 žáků. – převažovali muži (jako v politice?)

Žáci byli rozděleni do jednotlivých poslaneckých klubů po vzoru českého politického spektra, v klubech si poté zvolili i své předsedy. Zasedání mělo za úkol odhlasovat znění zákona o elektronickém volebním hlasování. Proběhla 2 čtení pozměňovacích návrhů, u pultu se střídali mluvčí, živě se argumentovalo, dohadovalo, uzavíraly se koaliční dohody a pozorovatel měl chvilkami dojem, že se nalézá v opravdové sněmovně během jednání. Nechyběly ani vtipné momenty, kdy se levice lehce otírala o pravici. Všichni zúčastnění měli možnost promluvit a někteří opakovaně vyhledávali tuto příležitost, jak to vídáme v opravdovém parlamentu.

Shrnutí: akce velmi zdařilá

Klikněte zde pro detailní informace

Napsali o nás: Darujte na Valentýna nejen své srdce, ale také krev

Již 16 let je součástí preventivního programu Střední školy obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9 akce s názvem „Valentýnská kapka krve”. Akce vzešla z nápadu partnerské školy v Bratislavě, a i po šestnácté stále motivuje mladé lidi k dobrovolnému dárcovství.

U příležitosti svátku svatého Valentýna přicházejí dobrovolníci z řad žáků a pedagogů školy na Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., aby zpečetili svou lásku k životu několika kapkami darované krve. Za dosavadních patnáct let konání akce darovalo na svatého Valentýna svou krev již 568 žáků školy.

Klikněte zde pro detailní informace

Palačinkový den

Palačinkový den, neboli "Shrove Tuesday" (Pancake Day) je poslední den před obdobím, které křesťané nazývají půst. Slaví se v úterý před Popeleční středou. Britové slaví tento den po staletí, soutěží v pojídání palačinek, ale také pořádají běžecké závody s přísnými pravidly, kterých se účastní děti i dospělí.

Letos jsme si v hodině anglického jazyka zkusili takové závody i my, žáci FT1. Do školy jsme si přinesli palačinky a pánvičky, se kterými jsme před školou závodili. Museli jsme při běhu držet pánvičku s palačinkou a cestou ji obracet. Rozhodčím byla paní učitelka Urzedovská. Čas nám sice měřila, ale vítězi jsme byli všichni. Moc jsme si to užili.                        

žákyně, FT1

Klikněte zde pro detailní informace

WORLD OF BEAUTY & SPA 2019

V rámci největšího mezinárodního veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu v ČR World of Beauty and Spa 2019, který se konal ve dnech 15. - 16. března 2018 v Praze proběhla mimo jiné aranžérská soutěž - Špendlení na živý model.

Tématem byl „Červený koberec".  

Naší školu prezentovaly žákyně II. ročníku obor aranžér.

Mezi  devíti soutěžícími se naše žákyně umístily na krásném 4. místě.

Klikněte zde pro detailní informace

Festival Jeden svět: projekce snímku FollowMe

„Kdo z vás si jako první věc po ránu otevře Instagram?  Kolik příspěvků denně tam umístíte?  Máte někdo víc účtů na Instagramu?“

Takovým otázkám jsme čelili v úvodu programu, který nabídl v dopoledních hodinách festival Jeden svět pro školy. #FollowMe je snímkem holandského novináře, který se usilovně snaží zjistit, kdo stojí v pozadí tohoto virtuálního světa, jaká nebezpečí to může přinést, jestli si všichni uživatelé uvědomují nebezpečí manipulace, které jsou vystaveni? A kdo na tom všem, na naší naivitě a důvěřivosti, vydělává? Není snadné si uvědomit, že leccos z těchto problémů vůbec nevidíme, nedomyslíme, nebo možná ani vědět nechceme.

Klikněte zde pro detailní informace

Německý jazyk hravě v Goethe centru JU

Už několik let spolupracuje naše škola s Goethe centrem JU v Českých Budějovicích. Pravidelně se zúčastňujeme různých akcí, např. filmových a divadelních představení, výstav a workshopů.

V pondělí 25. 2. 2019 se uskutečnil workshop na téma „Goethe“. Žáci třídy 2OP byli rozděleni do skupin a lektorka zadávala různé úkoly. Na základě filmové ukázky, poslechu, obrázků apod. se žáci seznamovali se životem a dílem J.W.Goetha.

Klikněte zde pro detailní informace

Písecké dortování

Dne 26. 2. 2019 proběhl v Písku již 5. ročník cukrářské soutěže Písecké dortování na téma  Velikonoce. Každý soutěžící si na místě losoval ze čtyř podtémat.

Za naši školu se zúčastnila žákyně druhého ročníku oboru cukrář. Zhotovila dort na téma Velikonoční pomlázka. Přes všechnu snahu a píli se žákyni nepodařilo dosáhnout stupně vítězů.

Klikněte zde pro detailní informace

Karmelské slavnosti - vynikající výsledky našich žáků v soutěžích

Dne 28. února se žáci oborů Aranžér, Pekař, Prodavač zúčastnili soutěže v rámci Karmelských slavností v Mladé Boleslavi, odkud přivezli vynikající výsledky s několika medailovými umístěními.

 

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Kalibr cup Lanškroun – Moulin Rouge

Dne 14. 2 2019 se žákyně naší školy zúčastnily soutěže kadeřníků a kosmetiček Kalibr cup v Lanškrouně. Soutěžilo se v kategoriích dámský účes a make-up na téma Moulin Rouge.

V kategorii make-up soutěžila žákyně ze třídy KOS3 s 19 soupeřkami a umístila se na 6. místě. Postupuje tak do finále v Praze.

V kategorii dámský účes bylo 30 soutěžících, naše žákyně ze třídy K3 se umístila ve druhé desítce soutěžích.

Klikněte zde pro detailní informace

Opět jsme zvítězili!

Dne 14. 3. 2019 se konala v Brně celostátní soutěž kadeřníků a kosmetiček HARMONIE 2019.  Byla pro naše žáky velice úspěšná, neboť i zde sbírali ocenění.

Této soutěže se zúčastnili žáci třetích ročníků KOS3, KS3 a K3.

Klikněte zde pro detailní informace

Propojujeme teorii a praxi

Dne 5. 3. 2019 žáci druhých ročníků oboru Cestovní ruch navštívili formou odborné exkurze Grandhotel Zvon v centru Českých Budějovic. Velkým přínosem pro mladé objevitele se stala nejenom samotná prohlídka vybavení pokojů, ale i zajímavý výklad přímo z úst manažerky rezervací paní J. Charvátové, za což děkujeme.

Klikněte zde pro detailní informace

Návštěva potravinové banky v Českých Budějovicích

V úterý 19. 3. 2019 se žáci 3. ročníku oboru cukrář a pekař zúčastnili přednášky a následné exkurze skladu v potravinové bance v Českých Budějovicích. Žáci se dověděli, jak se celosvětově a v rámci Jihočeského kraje plýtvá potravinami, co za tím stojí a jak se může „vyhozené“ jídlo využít dál. Dále byly přínosné informace ohledně dobrovolnictví v potravinové bance či o spolupráci s neziskovými organizacemi.

Mgr. Iveta Kolbanová

Klikněte zde pro detailní informace

Darujeme vlastní kapku krve

„Krev je život, život je láska“ je motto charitativní akce s názvem Valentýnská kapka krve, která je letos již po šestnácté součástí preventivních aktivit naší školy.

Každý rok se najde početná skupina žáků, kteří právě až díky Valentýnské kapce najdou odvahu učinit první krok a u příležitosti svátku zamilovaných darovat svou krev, která může pomoci zachránit lidský život. Po loňském 15. ročníků dosáhl počet dárců úctyhodného čísla 568.

Klikněte zde pro detailní informace

Lyžařský kurz – Dachstein West Obertraun

Lyžařský kurz v letošním roce byl uskutečněn za spolupráce s CK Geotourist v rakouských Alpách ve Skiregionu  - Dachstein West (Gosau – Russbach – Annaberg). Toto známé zimní rakouské středisko nám poskytlo 140 km upravených sjezdových tratí všech obtížností, spolu se 70 lyžařskými vleky a kabinami.

Kurzu se celkem zúčastnilo 34 žáků naší školy. Lyžařský kurz probíhal v termínu – 11.2.-15. 2. 2019.

Klikněte zde pro detailní informace

Zakončení projektu Cesta k práci

V lednu byl zakenčen projekt Cesta k práci, který žáky oborů Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání a Obchodník po dva roky motivoval k hledání zaměstnání, seznamoval je se zajímavými osobnostmi, zdokonaloval v praktických dovednostech a snažil se je zorientovat na trhu práce. Podívejte se na přehled realizovaných aktivit.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci oboru Prodavač se připravovali na závěrečné zkoušky

Pod vedením učitelek odborného výcviku se žáci oboru Prodavač v hypermarketu Tesco připravovali na záverečné zkoušky. Úkolem žáků bylo vytvořit výstavní práci na různá témata: kožená galanterie, zdravý chrup, vlasová kosmetika, káva a kávoviny, ovoce a zelenina, zdraví a sport, těstoviny apod. Na fotografiích můžete zhlédnout, jak se našim žákům dařilo. Přejeme jim hodně štěstí u závěrečných zkoušek.

Klikněte zde pro detailní informace

Veletrh fiktivních firem na OA Vinohradská v Praze

Naše škola se poprvé zúčastnila veletrhu fiktivních firem na Obchodní akademii Vinohradská v Praze. Reprezentovala ji fiktivní firma Zábavné centrum Fantasie, která byla druhou nejlépe umístěnou firmou na regionálním veletrhu v Českých Budějovicích a její činnost prezentují žáci 3. ročníku oboru Obchodník. Ve velmi konkurenčním prostředí se naši žáci umístili v soutěžní kategorii Hlavní soutěž na 26. místě, Prezentace firmy na 20. místě, Nejlepší leták na 20. místě, Ceně návštěvníka na 22. místě a v Tajné soutěži (znalostní elektronický test) na 4. místě. K dosaženým výsledkům gratulujeme.

Klikněte zde pro detailní informace

Celostátní účetní soutěž: Má dáti dal

28. a 29. ledna 2019 se dvě žákyně z oboru Ekonomika a podnikání zúčastnily celostátní účetní soutěže Má dáti dal na SVŠE Znojmo. První den soutěže se uskutečnila tzv. "certifikovaná část", kdy žákyně účtovaly příklady z jednotlivých oblastí a mohly dosáhnout 100 bodů. Obě žákyně získaly certifikát, který bylo možné získat při úspěšnosti 60 a více bodů.

Druhý den soutěže žákyně absolvovaly elektronický test, který obsahoval 100 znalostních otázek a mohly získat 50 bodů. Z 98 soutěžících se umístily na 52. a 80. místě.

Klikněte zde pro detailní informace

Prezentace školy na farmářských trzích v Ternu

Dne 22. 2. 2019 proběhla v rámci farmářských trhů v Ternu prezentace oborů naší školy. Pekaři, cukráři, aranžéři a prodavači předvedli své dovednosti, které v rámci studia na naší škole získali. Vyráběli výrobky, které již přímo souvisejí s nadcházejícím jarem.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci skládají mezinárodní cambridgeské zkoušky z angličtiny

Vybraní žáci 3. a 4. ročníků se po dobu  roku a půl pilně připravovali k vykonání mezinárodních cambridgeských zkoušek. Svou pečlivou přípravu a píli  již někteří z nich završili složením zkoušek úrovně B1 - C1 v Britském centru v Českých Budějovicích a během února si  vyzvedli své certifikáty. Moc gratulujeme! 

Další skupinka žáků 3. a 4. ročníků se připravuje na červnové a prosincové termíny letošního roku. 

Žáci prvních a druhých ročníků mají také možnost se připravit na  vykonání mezinárodně uznávaných zkoušek, začátkem února se pro ně otevřel nový přípravný kurz, který potrvá do června 2020.

Klikněte zde pro detailní informace

OKNA DO DUŠE JSOU ZPĚT

Ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 mají žáci šanci předvést nejen své znalosti, ale i tvůrčí talent. Právě byl totiž v rámci realizace programu prevence vyhlášen 15. ročník školní soutěže s názvem Okna do duše dokořán.

 Úkolem žáků je zajímavým a originálním způsobem zpracovat téma z oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže (drogy a jiné návykové látky, alkoholismus, tabakismus, HIV, násilí, šikana apod.). Účastníci změří své síly ve 2 hlavních kategoriích – výtvarné (ruční či počítačové zpracování plakátu), resp. grafické a literární (podkategorie poezie a próza).

Klikněte zde pro detailní informace

Napsali o nás: Získejte praktické dovednosti a zvyšte své šance na úspěch na trhu práce

Mezi hlavní požadavky kladené na uchazeče o zaměstnání, nebo budoucí úspěšné podnikatele, stále patří zejména praktické dovednosti v oboru, dovednosti v oblasti ICT a schopnost komunikace – nejen v mateřském, ale i v cizím jazyce. Zejména proto je důležité, aby i vzdělávání probíhalo v úzké vazbě na praxi, jak se tomu děje na příklad na Střední škole obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9.

„Technické vybavení, úzká vazba praktické a teoretické výuky na požadavky trhu práce přispívají k rozvoji dovedností žáků a zvyšují možnosti uplatnění absolventů,“ říká ředitelka školy Mgr. Jarmila Benýšková.

Střední škola obchodní patří k nejlépe vybaveným středním školám v regionu. Významně tomu pomáhají finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů. Kromě maturitních oborů, Fotograf, Farmaceutická technologie, Kosmetička, Obchodník, Ekonomika a podnikání a Cestovní ruch nabízí škola i tříleté obory úzce spjaté s pracovním prostředím. Jsou to obory Kadeřník, Pekař, Cukrář, Aranžér, Prodavač a Sladovník-pivovarník. Mnozí z žáků získávají uplatnění ve firmách již při studiu. Absolventi školy úspěšně podnikají, získávají zkušenosti v zahraničí nebo pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

Klikněte zde pro detailní informace

Soutěž „Mladý průvodce“ – Ostrava

Naše žákyně se pravidelně účastní soutěže Mladý průvodce v Ostravě. Odváží si cenné zkušenosti, v praxi si vyzkouší prezentaci svého fiktivního zájezdu před odbornou porotou i publikem. Tak tomu bylo i letošní rok. Byť na stupních vítězů nestály, v náročné soutěži školu skvěle reprezentovaly.

Klikněte zde pro detailní informace

MIKULÁŠSKÝ PUTOVNÍ POHÁR SI ODNESLA KNĚŽSKODVORSKÁ A HUSOVA!!!

V pondělí 10. 12. jsme uspořádali pro žáky naší školy 2. ročník mikulášského florbalového turnaje o putovní pohár. Soutěžily týmy dívek a chlapců ze všech budov (Kněžskodvorská, Třebízského a Husova) ve složení 10 hráčů. Turnaj probíhal ve sportovní hale v Hrdějovicích. Každý tým si zahrál 2 zápasy v časovém rozmezí 2 x 15 minut. Hra byla chvílemi opravdu napínavá, avšak putovní pohár za kategorii chlapci vyhrála budova Husova a za kategorii dívky budova Kněžskodvorská. Vítězným družstvům gratulujeme a poraženým děkujeme za účast a věříme, že si tento den náležitě užily.

Mgr. Kolbanová, Mgr. Růžička

Klikněte zde pro detailní informace

Obrovský úspěch žáků oboru Aplikovaná chemie

4 žáci třídy FT4 si na základě výsledků v krajském kole chemické olympiády kategorie E zajistili postup do Národního kola.

Čtyři roky práce na různých chemických setkáních a olympiádách všech kategorií se vyplatila. Žáci se tak zařadili mezi nejúspěšnější chemiky celé republiky a získali možnost se setkat s ostatními na akademické půdě Masarykovy univerzity v Brně. Národní kolo CHO kategorie E (SPŠ) a kategorie A (Gymnázia) se uskuteční 28. – 31.1.2019.

Klikněte zde pro detailní informace

Ladislav Zibura – 40 dní pěšky do Jeruzaléma

Dne 18. prosince jsme zavítali na velmi zajímavou a poučnou přednášku mladého a sympatického „poutníka“ Ladislava Zibury, rodáka z Českých Budějovic, který chodí pěšky po celém světě již od svých 15 let.

Klikněte zde pro detailní informace

Příběh mince v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích

V polovině prosince 2018  navštívili žáci tříd FF3 a KOS3 výukový program Příběh mince v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Po prohlídce expozice o budějovické mincovně a historii ražby mincí v Budějovicích si každý mohl vyrazit vlastní minci.

Klikněte zde pro detailní informace

Návštěva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích s jedinečnou výstavou 1. světová válka – léta zkázy a bolesti, která 31. 1. 2018 definitivně skončí

Dne 19. Prosince 2018 se třída 1 CR zúčastnila návštěvy unikátní výstavy v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 1. světová válka - léta zkázy a bolesti, která je realizována u příležitosti  100. výročí ukončení  1. velkého světového konfliktu.

Protože se jednalo u mnohých žáků o 1. návštěvu této výstavy, zvolili pedagogové možnost komentované prohlídky této expozice.  Žáci tak mohli lépe porozumět uspořádání výstavy. Mnohé exponáty, vystavené dobové předměty a fotografie i umělecká díla by tak mohla uniknout jejich pozornosti.

Klikněte zde pro detailní informace

Stánek školy po roce opět na českobudějovických vánočních trzích

V úterý 18. prosince si mohli návštěvníci, stejně jako v loňském roce, v jednom ze stánků na českobudějovických vánočních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. Nejen prohlédnout, ale také zakoupit některé z výrobků, které pro ně zhotovili pro čas adventní žáci naší školy oborů aranžér, cukrář a pekař, obsluhu zajišťovali žáci oboru prodavač.

Klikněte zde pro detailní informace

Výuka matematiky s využitím interaktivní učebnice Matematika pro střední školy

Od školního roku 2018 / 2019 využíváme při výuce matematiky interaktivní učebnici Matematika pro střední školy od nakladatelství Fraus.

Učebnice je pro žáky školy při výuce i k domácí přípravě zcela ZDARMA. Učebnici je možné mít až na pěti zařízeních – PC, tabletu, mobilním telefonu (OS Windows, iOS, Android).

Co najdete v učebních materiálech?

23 témat = 123 kapitol = kompletní učivo středoškolské matematiky

Klikněte zde pro detailní informace

Čerti nadělují nový výtah

Běžně naděluje dárky dětem Mikuláš, u nás se ale do práce pustili čerti. Budují nový výtah pro bezbariérový přístup do školy.  Po vybudování výtahové šachty bude následovat  instalace výtahu a schodišťové plošiny.

Výtah vzniká v rámci projektu Společné vzdělávání bez bariér s ICT financovaného z IROP Ministerstva pro místní rozvoj.

Přejeme i Vám bohatou mikuláškou nadílku.

Klikněte zde pro detailní informace

Mikulášský autobus

Ne každý den a ne každému se poštěstí zažít v jeden den najednou atmosféru pekla, laskavost andělského nebe i mikulášské pohlazení. Ve středu 5. prosince to však mohli zažít cestující českobudějovické hromadné dopravy v čase, kdy ulicemi tradičně chodily pověstné trojice Mikulášů, andělů a čertů. Dopravní podnik pro tuto příležitost vyčlenil autobus, který vyzdobili žáci naší školy oboru aranžér. Kdo využil jízdy tohoto autobusu, prošel se tedy peklem, z jeho náruče se dostal do bran nebeských a zážitek umocnil v mikulášské části. A ohlasy dokazují, že zážitek to byl nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Klikněte zde pro detailní informace

Naši žáci na farmářských trzích v Ternu

V pátek 14. 12. 2018 od 8 do 12 hodin se na Farmářských trzích v českobudějovickém supermarketu Terno budou prezentovat žáci vybraných učebních oborů Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9. Aranžéři budou vyrábět adventní výrobky, cukráři ozdobí vánoční cukroví, prodavači předvedou dárkové balení a pekaři pletení vánoček. Přijďte se podívat.

 

Klikněte zde pro detailní informace

Vánočně nazdobená Vídeň a unikátní výstava Pietra Bruegela

 

Dne 11. prosince 2018 jsme absolvovali pro naši školu již tradiční a dlouho očekávanou kulturně-poznávací exkurzi do hlavního města Rakouska – do Vídně. Tato exkurze byla pro nás pro všechny velikou radostí. Jeli jsme tentokrát dvěma autobusy. Více jak 50% úspěšného zájezdu tvoří počasí. To nám bohužel nepřálo, přesto nás Vídeň ohromila svou monumentální architekturou.

Klikněte zde pro detailní informace

INTERBEAUTY Praha

Žáci ze tříd KOS3, K2A, KS3 oboru kadeřník a kosmetička 9. 11. 2018 navštívili Výstaviště Holešovice v Praze.

Mezinárodní veletrh INTERBEAUTY PRAGUE  je odborným kosmetickým veletrhem v České republice. Je zaměřen na současné trendy v kosmetice, kadeřnictví a nehtovém designu. Zároveň s tímto veletrhem probíhal též mezinárodní veletrh zdravé výživy, zdravého životního stylu a ekologicky šetrných výrobků a služeb BIOSTYL ECOWORLD.

Klikněte zde pro detailní informace

Inspirace, profesionalita, kreativita! - takový byl 20. ročník výstavy Design blok na Výstavišti Holešovice

Proč nás zaujala tato akce? Seznámili jsme se s jednotlivými expozicemi, se způsobem prezentace firem, sledovali jsme moderní trendy, interaktivnost, multimedialitu expozicí. Zajímalo nás i použití aranžérských materiálů, písma, osvětlení, hudby… Odnesli jsme si i různé propagační materiály, které využijeme jako inspiraci pro svoji práci. Zřetelné bylo, že většina vystavovatelů maximálně zjednodušila své stánky, vládne minimalismus!

Třídy A2, A3

Klikněte zde pro detailní informace

Z Celostátní soutěže ve fotografování máme výborné druhé místo

V rámci letošního 24. ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo se na českobudějovickém Výstavišti ve čtvrtek 8. listopadu konal 4. ročník celostátní soutěže ve fotografování, kterou pořádala SUPŠ sv. Anežky v Českém Krumlově. Mezi soutěžícími, kteří měli dané téma Ateliérový výtvarný portrét, reprezentovaly naší školu dvě žákyně čtvrtého ročníku oboru Fotograf, úspěšnější z nich se umístila na výborném 2. místě.

Klikněte zde pro detailní informace

Při Mistrovství republiky mladých aranžérů jsme byli šestkrát na stupních vítězů

Dvě první, dvě druhá a dvě třetí místa získali naši žáci na letošním 19. ročníku Mistrovství republiky mladých aranžérů AR Junior. To se konalo 8. – 9. listopadu v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém Výstavišti a zúčastnilo se ho 17 středních škol a učilišť z celé České republiky, jejichž zástupci změřili své dovednosti ve 12 disciplínách.

Klikněte zde pro detailní informace

5. ročník mezinárodního Veletrhu fiktivních firem s rekordním počtem vystavujících zaplavily fiktivní bankovky

Z celkového počtu 20 vystavujících fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek firmy Hlásna Trúba ze Střední odborné školy automobilní a podnikání, Senec. Firma představila veřejnosti koncept internetové televize. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci ze Střední odborné školy v Písku, ti si se svou firmou Butik Picasso zajistili celkově druhé místo v soutěži. Firma z pořadatelské školy - Botel Proti proudu, která nabízela široké spektrum ubytovacích služeb na řece Vltavě, obsadila v kategorii „Nejlepší firma“ třetí místo.

Klikněte zde pro detailní informace

Na Budějovickém mlsání jsme získali druhé místo

Ve dnech 22. až 24. listopadu se na českobudějovickém Výstavišti konal 22. ročník tradičního Gastrofestu. V jeho rámci se uskutečnila soutěž o nejlepší cukrářský výrobek Budějovické mlsání 2018 na téma „100. výročí republiky“, kterou pořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek, Komenského 86.

Mezi soutěžícími měla zastoupení i naše škola a žákyně 2. ročníku oboru Cukrář se svým dortem obsadila vynikající druhé místo.

Klikněte zde pro detailní informace

Exkurze do výrobny lahůdek

Dne 21.11.2018 jsme navštívili Vltavotýnské lahůdky a velkoobchod v Týně nad Vltavou.

Vyrábí se zde teplá jídla, cukrářské výrobky a výrobky studené kuchyně. Vedoucí pro nás ihned po ránu připravila menší pohoštění, měli jsme možnost ochutnat kremrole, zelňáky a také se zahřát teplým čajem.

Potom jsme se přesunuli na druhý konec města do velkoobchodního skladu. Zde jsme viděli, jak probíhá příprava zboží, od jeho příjmu, uskladnění, vyskladnění a i expedici. Zjistili jsme, že práce v takovém velkoobchodě není vůbec jednoduchá už jen proto, že každé zboží má jiné podmínky pro skladování.

Klikněte zde pro detailní informace

Republikové finále ve stolním tenise

Po vítězstvích v okresním a krajském kole ve stolním tenise se naše děvčata probojovala na republikové finále do Vlašimi. Turnaj se konal 20. – 21. listopadu. Z celé republiky se zúčastnilo 16 dívčích a 12 chlapeckých týmů. Naše děvčata byla nalosována do skupiny č. 1,

společně se středními školami z Hodonína, Uherského Hradiště a Hradce Králové. Z každé skupiny postupovala do čtvrtfinále první dva týmy. Naše družstvo po výborném a bojovném výkonu ze skupiny nepostoupilo, ale za to vyhrálo obě následná utkání v útěše proti Děčínu a Rokycanům. Tento super výsledek nám zajistil celkové 9. místo ze všech středních škol v republice!

Děvčatům děkujeme za vynikající reprezentaci školy!

Klikněte zde pro detailní informace

Vysokoškolákem nanečisto - Kdo si hraje, nezlobí

20. listopadu jsme navštívili Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity. Fakulta pořádala akci nazvanou Vysokoškolákem nanečisto a my byli v této sestavě – 4OP, 4CRB, 4CRA, NP2, NP1. Celá návštěva byla ve znamení manažerských her o pěstování a prodeji kávy a o značce Fair trade. Po prohlídce knihovny jsme poobědvali v menze a po obědě jsme v posluchárně fakulty dostali diplomy jako při promoci. Bylo to příjemně strávený den.

Klikněte zde pro detailní informace

CESOFOTO 2018 - dvě první místa pro naše fotografy

Letošní ročník byl pro naši školu obzvláště úspěšný. 

V kategorii Food design zvítězila žákyně druhého ročníku, v kategorii Poetická krajina se na prvním místě umístil žák druhého ročníku se svou fotografií Zlatá záře. 

V kategorii Portrét ve stylu Halloween byla z našich účastníků nejlepší žákyně 4. ročníku  (5. místo), v kategorii Volná tvorba se umístila žákyně 2. ročníku  na skvělém pátém místě, v kategorii Video – krásy přírody v mém okolí obsadila výborné páté místo žákyně ze třetího ročníku.

Klikněte zde pro detailní informace

Podzimní preventivní program na SŠO

REVOLUTIONTRAIN s protidrogovou tématikou. Tato nápaditě uspořádaná vlaková souprava přibližuje nebezpečí návykových látek od kofeinu až po tvrdé drogy. Prostřednictvím filmu a autentického příběhu vtahuje návštěvníky do děje a reálného nebezpečí se všemi možnými riziky.

V průběhu měsíce listopadu a prosince probíhá pásmo besed v místní pobočce Jihočeské vědecké knihovny v Suchém Vrbném na téma šikana, druhy šikany, prevence, agresor a šikanovaný.

Klikněte zde pro detailní informace

Ciao Toscana!

Ciao Toscana, aneb pozdrav z Italského regionu Toskánsko, který jsme my a někteří žáci naší školy navštívili v období podzimních prázdnin.

Stojíme nad městem a vychutnáváme si nádhernou vyhlídku. Cítíme, jak fouká studený vítr. Městečko Volterra se rozprostírá mezi kopci v naprosto nedotknuté přírodě. Dante Alighieri popsal toho město jako skalnaté a větrné, což jsme si na vlastní kůži potvrdili.

Přečtěte si reportáž žákyň 3. ročníku z exkurze do Toskánska.

Klikněte zde pro detailní informace

Mezinárodní projekt:Turistické atraktivity našeho  regionu - zhlédněte reportáž Jihočeské televize

Tento projekt je založen na mezinárodní týmové spolupráci žáků a pedagogů. Je zaměřen nejen na zdokonalení odborných jazykových znalostí, poznání života, tradic, kultury a zvyků partnerských zemí, ale i na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Do projektu spolufinancovaného z programu Evropské unie Erasmus+ se dále zapojily partnerské školy z Itálie, Litvy a Slovenska. Hlavním jazykem projektu je angličtina.

Klikněte zde pro detailní informace

FOR GAMES – 7. veletrh videoher a interaktivní zábavy

Veletrh FOR GAMES na výstavišti v Praze Letňanech je zaměřen na herní konzole, PC, hardware. Naleznete zde příslušenství pro všechny herní platformy, setkává se zde odborná i laická veřejnost a je zde také bohatý program pro návštěvníky. Proto vybraní žáci různých studijních oborů naší školy, kteří jsou počítačoví nadšenci a mají zájem o vše nové a zábavné z oblasti IT, vyrazili dne 25. 10. 2018 v doprovodu svých pedagogů (Ing. Bjalkovová a Mgr. Petřík) na tento veletrh. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Halloweenská jízda

Nezapomenutelný zážitek si poslední říjnový den  odnesli cestující českobudějovické městské hromadné dopravy, kteří se vydali na speciální Halloweenskou jízdu. Pro tuto příležitost vyčlenil dopravní podnik autobus, který do halloweenského „hávu“ vyzdobili žáci naší školy, konkrétně žáci prvního ročníku oboru aranžér.

 „Autobus, který byl vyzdoben trochu jinak než v předešlých letech, se jim opravdu povedl a patří jim za to naše poděkování,“ uvedl v reportáži v Jihočeské televizi, odvysílané 1. listopadu, mluvčí dopravního podniku Viktor Lavička.

Autobus odjížděl v každou celou hodinu od obchodního centra Merkury, připraveny byly i dvě večerní jízdy. Podle ohlasů cestujících se akce opravdu vydařila. Pro více fotogarií pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Naše škola na Hradě

Žáci oborů Cestovní ruch a Podnikatelská činnost ze SŠO a VOŠ, České Budějovice, Husova 9 se 8.10.2018 vydali na exkurzi do Prahy. Zde navštívili Pražský hrad a objevovali všechna jeho tajná zákoutí, dokonce i ta, o kterých ani nevěděli, že je vůbec někdy navštíví. Přečtěte si reportáž o návštěvě Pražského hradu od žákyň 3. ročníku oboro Cestovní ruch.

Klikněte zde pro detailní informace

Na naší škole se stále něco děje - přijďte se přesvědčit na výstavu Vzdělání a řemeslo nebo na Dny otevřených dveří

"Na naší škole se stále něco děje" byl v roce 2011 název prezentace, se kterou škola zvítězila v prezentační soutěži škol na výstavě Vzdělání a řemeslo. Že tento slogan stále platí, se můžete v následujících dnech 7. - 9. 11. přijít přesvědčit osobně do pavilonu T1, T2 a Z, ve kterých pro Vás škola připravila zajímavé prezentace svých studijních oborů a nesčetné soutěže v žákovských dovednostech. Dále můžete zavítat přímo do budovy školy, protože ve dnech 7. - 10. 11. se pro Vás škola otevírá v rámci Dnů otevřených dveří.

Prezentace školy v pavilonu T1

Vzdělávací nabídku a aktivity školy představí vyučující a žáci v pavilonu T1 českobudějovického výstaviště. Kromě maturitních oborů, Obchodník, Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch, Fotograf, Kosmetička a Aplikovaná chemie, nabízí škola i tříleté obory Aranžér, Kadeřník, Cukrář, Pekař, Sladovník-Pivovarník a tříletý obor Prodavač a nástavbové studium Podnikání.

 

 

5. ročník Veletrhu fiktivních firem v pavilonu T2

Pátý ročník Veletrhu fiktivních firem, který se bude konat ve dnech 7. a 8. listopadu. Zúčastní se ho vystavující fiktivní firmy žáků středních škol z celé  České republiky a Slovenska.

Žáci z různých středních škol zde mohou porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami.

 

Mistrovství republiky v aranžování – AR Junior, Školní kolo kadeřníků a kosmetiček v pavilonu Z

Během letošní výstavy Vzdělání a řemeslo budou soupeřit žáci Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy i o účast na republikovém mistrovství Harmonie. Školní kolo kadeřníků a kosmetiček se uskuteční dne 7. 11.

Soutěž AR JUNIOR se koná 1x za školní rok a probíhá dva dny a to v několika kategoriích. Letos se uskuteční 8. – 9. listopadu v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti.

Dny otevřených dveří: 7. 11. - 10. 11. od 9.00 - 16:00

7. 11. 2018

 • budovu Husova -  informace o všech školou nabízených oborech
 • cukrárnu Karla IV.
 • Domov mládeže Třebízského

8.11. - 9.11. 2018

 • budovu Husova - informace o všech školou nabízených oborech
 • budovu Kněžskodvorská – pro zájemce o obor Farmaceutická technologie (laboratoře)
 • cukrárnu Karla IV.
 • Domov mládeže Třebízského

10.11. 2018

 • budovu Husova - informace o všech školou nabízených oborech
 • budovu Kněžskodvorská – pro zájemce o obor Farmaceutická technologie (laboratoře)
 • cukrárnu Karla IV.
 • budovu Třebízského
 • budovu praktického vyučování Průběžná
Klikněte zde pro detailní informace

Školní kolo kadeřníků a kosmetiček

Součástí prvního dne letošního 24. ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém Výstavišti bylo ve středu 7. listopadu školní kolo našich kadeřníků a kosmetiček. Dámská kategorie v účesové tvorbě měla témata „Přírodní živly – voda, země, oheň, vzduch“ (živý model) a „Účesy inspirované tvorbou Georgyi Kota“vytvořené na cvičných hlavách, pánská měla téma „Elegantní barber styl“. Fantazijní líčení v dekorativní kosmetice bylo na téma „Orient“. Podívejte se na vítězné účesy, líčení a průběh soutěže.

Klikněte zde pro detailní informace

Zlatý sen stále pokračuje!

6. listopadu 2018 absolovala děvčata krajské kolo ve stolním tenise v Jindřichově Hradci. Do soutěže se probojovaly celkem 4 dívčí týmy středních škol – SŠO a VOŠ Husova 9 České Budějovice, SZŠ Jindřichův Hradec, Gymnázium Strakonice a OA SOŠ a SOU Třeboň. Školní týmy hrály systémem – každý s každým, na 3 vítězné sety. Naše děvčata suverénně vyhrála všechna 3 utkání se stejným skóre 3:0!

Tento výborný výsledek nám zajistil postup do republikového finále středních škol konaného ve Vlašimi ve dnech 20. – 21. listopadu 2018.

Klikněte zde pro detailní informace

Vzdělání a řemeslo – skvělá příležitost pro žáky předvést své dovednosti

Žáci Střední školy obchodní a VOŠ se tradičně účastní celé řady soutěží, aby poměřili své dovednosti a získali tak cenné zkušenosti do svého budoucího profesního života. Upéct nejlepší koláč, vytvořit nejnápaditější účes, nejpoutavější výlohu, moderně a vkusně zabalit dárek, prezentovat úspěšně turistickou destinaci, vytvořit fotografii na určité téma, prezentovat svoji fiktivní firmu, to je jen nepatrný zlomek disciplín, ve kterých naši žáci každoročně soutěží. Pro více informací pokračujte na článek z říjnového čísla časopisu ZIP Písek, Tábor, Strakonice.

 

 

Klikněte zde pro detailní informace

Chcete se o naší škole dozvědět více – navštivte Burzu škol v blízkosti Vašeho bydliště.

S učiteli a žáky naší školy se v těchto dnech potkáte i v blízkosti Vašeho bydliště.

Nemůžete se rozhodnout pro správný obor? Zajímají Vás informace o studiu jazyků na naší škole. Chcete vědět, kde se uplatňují absolventi naší školy? Jetště nevíte, co je to fiktivní firma? Neváhejte a zeptejte se nás osobně na burzách středních škol.

Můžete si vybrat z následujících termínů a míst:

1.11.  - Prachatice

6.11. - Strakonice

7. - 9. 11. - České Budějovice - Vzdělání a řemeslo

13. 11. - Písek

Klikněte zde pro detailní informace

Pišqworky - oblastní kolo

Celkem se oblastního kola zúčastnilo 10 družstev. Naše týmy se tak utkaly zejména s žáky budějovických gymnázií.

Přes veškeré nasazení a bojovnost našich pišqworkářů, se žádný týmů neprobojoval do krajského kola. Přesto to nebyl boj zbytečný – poznali nové taktiky, strategie a postupy v této hře a svým fair play přístupem napomohli hladkému průběhu soutěže.

Klikněte zde pro detailní informace

Projekt „Turistické atraktivity našeho regionu“ – Zdravíme z Bratislavy

V těchto dnech (15. – 19. 10. 2018) se všichni zapojení žáci se svými pedagogy přesunuli do Bratislavy, zde pro ně připravila zajímavý program Stredná odborná škola obchodu a sluzieb Samuela Jurkovica. Žáci celý týden poznávají turistické atraktivity bratislavského regionu. Jaká místa již stihli navštívit se dozvídáme z jejich pozdravu:

Zdravíme všechny naše spolužáky, učitele a kamarády z návštěvy v Bratislavě, ve které jsme se sešli s našimi projektovými partnery ze Slovenska, Itálie a Litvy v rámci projektu podpořeného z programu Erasmus+. Naše angličtina je den ode dne lepší, poznáváme místní tradice a zvyky, zajímavá místa v Bratislavě a okolí. Prezentujeme výsledky práce na projektu jednotlivých týmů. Hostitelská škola pro nás připravila zajímavý doprovodný program: Výlety na zámky Bojnice a Červený Kameň, prohlídku jeskyně Driny. Historické centrum Bratislavy jsme poznávali prostřednictvím soutěže v mezinárodních týmech. Poslední den budeme pracovat na společných výstupech, které budou poté ke zhlédnutí na webových stránkách našeho projektu.“

Klikněte zde pro detailní informace

Podzimní sportovní úspěchy - Naše stolní tenistky jsou nejlepší v okrese!

Žáci školy se na podzim účastnili mnoha soutěžních klání. Na konci září se konalo jako každoročně okresní finále Středoškolského atletického poháru. Každoročně se žáci naší školy účastní i okresního finále ve stolním tenise. 16. října 2018 absolovaly svůj turnaj stolních tenistek  i dívky -  po suverénním výkonu , vyhrála děvčata všechna svá utkání a obsadila vynikající 1. místo! Tímto úžasným výsledkem si zajistila postup do krajského kola, které se uskuteční dne 6. listopadu v Jindřichově Hradci.

Klikněte zde pro detailní informace

Veletrh a festival fotografické techniky Fotoexpo2018

Pedagogové oboru fotograf M. K. Kníže, J. Korecký a P. Maurenc se v sobotu 20.10. 2018 zúčastnili akce Fotoexpo v Praze, během které prezentovali naši školu a fotografické práce žáků oboru fotograf.

Pedagogové se při této příležitosti účastnili několika prezentací horkých novinek ze světa fotografické, osvětlovací a tiskové techniky. Získané informace budou využity při odborné výuce našich žáků.

Klikněte zde pro detailní informace

100 let republiky

I my jsme si na naši republiku vzpomněli a vyjádřili jí svá přání ke stoletému výročí. Co byste popřáli vy?

 

Klikněte zde pro detailní informace

ERASMUS DAYS 2018

Žáci Střední školy obchodní a VOŠ se dne 12. října zapojí společně s celým evropským kontinentem do akce s názvem ERASMUS DAYS 2018. Na tento den si pro ostatní žáky školy, ale i pro širokou veřejnost, připravili prezentaci projektu „Turistické atraktivity regionu“, který je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Divadelní představení v německém jazyce

Dne 8. 10. 2018 se žáci naší školy opět zúčastnili na Malé scéně Metropolu divadelního představení pro školy v německém jazyce. Do našeho města zavítali i letos herci Galli Theatru z Mnichova, tentokrát s představeními „Šípková Růženka“ a “Železný Jan“. Jedná se o tzv. Mitmachtheater, kdy si žáci vyberou role a stanou se z nich herci. Zábavnou a nenásilnou formou používají německý jazyk, poslouchají a reagují na pokyny herce. Ostatní jim fandí a všichni se příjemně baví. Doufáme, že i příští rok připraví němečtí herci divadelní představení, které rádi navštívíme.

Klikněte zde pro detailní informace

Učeň roku

Oblastní hospodářská komora České Budějovice vyhlašuje soutěž "Učeň roku". Soutěž probíhá celý školní rok, vítěz bude vyhlášen v červnu 2019. Za naší školu se budou v letošním roce účastnit žáci 3. ročníku oboru Pekař.

Klikněte zde pro detailní informace

Nehodou to začíná – preventivní akce nejen o chování na silnicích

Preventivní akce společnosti DEKRA oslovuje zajímavě a poutavě žáky, kteří se na silnicích pohybují nejen v roli řidiče.  Chování v dopravě, simulace nehod, první pomoc, protidrogová osvěta s odborníky z praxe – to byla hlavní témata dvouhodinové prezentace, na které se podílely opravdové kapacity svých oborů - zdravotník z pražské záchranky, PhDr. Ivan Douda – psycholog a drogový expert, Ing. Ondřej Rechner – dopravní expert.

Klikněte zde pro detailní informace

Výstava: Pasti, které zabíjejí – můžeme to změnit

Během září byla na budově Husova 9  umístěna výstava zapůjčená od Nadačního fondu pro vydru "Pasti, které zabíjejí – můžeme to změnit". Výstava se věnovala pastím, které lidé umisťují do krajiny, aniž by si uvědomovali, že se mohou pro mnohá zvířata stát smrtelná. Každý panel pojednává o jiném tématu, např. otravy zvířat, provoz na silnicích, elektrické vedení aj. Ač to na první pohled působí hrozivě, výstava není „šokující“, čtenáře podrobně seznamuje s danou problematikou a zahrnuje návrhy na možná preventivní opatření. Součástí výstavy byly i praktické ukázky – např. ukázka budek do fasády, ukázka samolepek na skleněné plochy aj.

Klikněte zde pro detailní informace

Setkání s legendou kosmetiky Olgou Knoblochovou a její dcerou Izabelou Hančlovou

Ve čtvrtek 20. září byla v českoudějovickém IGY Centru veřejnosti představena kniha Izabelly Hančlové - Olga Knoblochová Lady Dermacol.

Se žákyněmi 4. ročníku oboru kosmetické služby jsme samozřejmě nemohly vynechat příležitost setkat se s legendou kosmetiky Olgou Knoblochovou a její dcerou Izabelou Hančlovou. 

Setkání bylo velmi příjemné a naší přítomností jsme obě dámy velmi potěšily.

Klikněte zde pro detailní informace

Státní archiv Třeboň

Dne 19.9. 2018 jsme se třídou 2A navštívili Státní archiv v Třeboni. Na místě se nás ujala průvodkyně, která nás seznámila se zámkem a jeho bohatou historií.

Dále jsme se seznámili s matričními knihami a písemnostmi, které archiv spravuje. Nejstarší záznamy jsou datovány až do roku 1589 a vztahují se k rodovému panství Rožmberků. Archiv obsahuje i pozemkové knihy, ale i knihy koní či sbírky zákonů.

V poslední sekci jsou uchovávány smlouvy a kartografické materiály. Smlouvy s pečetěmi z červeného vosku, mapy, ale i ostatní dokumenty byly ve velice dobrém stavu a zachovalo se jich veliké množství, map uchovává třeboňský archiv přes 4000 kusů.

Návštěva archivu byla velmi poučná, nejvíce  nás zaujala možnost do některých dokumentů nahlédnout nebo se jich dokonce i dotknout.

Klikněte zde pro detailní informace

„Nejhezčím dožínkovým koláčem 2018“ se na výstavě Země živitelka stal koláč naší žákyně

„O nejhezčí dožínkový koláč 2018“ se soutěžilo v rámci letošního 45. ročníku celostátní výstavy Země živitelka na českobudějovickém výstavišti, a to při příležitosti  26. ročníku Dne českých pekařů a cukrářů, který se koná vždy v den celostátních dožínek.

Svoji reprezentantku měla mezi soutěžícími i naše škola. Žákyně 3. ročníku oboru Pekař dosáhla vynikajícího úspěchu – její dožínkový koláč vyhrál 1. místo! Celkem se soutěže zúčastnilo 15 soutěžících převážně z firem podnikajících v oboru pekařství a cukrářství. O vítězi rozhodovala hodnotitelská porota složená i z řad návštěvníků agrosalonu.

Klikněte zde pro detailní informace

Sportovně-turistický kurz – Bük, Maďarsko

Po příjezdu a ubytování absolvovali žáci polodenní cyklotrasu v okolí Büku přes Bö, Répceszentgyörgy a Iván.V úterý celodenní výlet  do Sárváru -  návštěva hradu Nádasdyů a hradního muzea, odpoledne návštěva místních lázní s akvaparkem.Ve středu celodenní výlet do Köszeg spojený s prohlídkou města, kostel sv. Jakuba, hradu, kde kapitán Miklós Jurisics v roce 1532 odrazil turecké vojsko táhnoucí proti Vídni. Součástí prohlídky hradu byla návštěva muzea marcipánu.Ve čtvrtek polodenní výlet do Szombathely prohlídka místních pamětihodností - vykopávky z dob římského osidlení na Jantarové stezce. Szombathelská biskupská katedrála - největší katedrála v Maďarsku včetně biskupského paláce. Odpoledne žáci absolvovali orintační závod pětičlenných hlídek se stanovišti zdravovědy a topografie. Při odpoledních zaměstnáních byli žáci seznámeni s pravidly netradičních sportů - ringo, frisbee, plážového volejbalu, badmintonu, nohejbalu. Zájemci byli též seznámeni se základy Tai – chi. Žáci ujeli celkem 123, 723 – 177,838 km, v závislosti na své fyzické kondici.

Klikněte zde pro detailní informace

S dětmi za pohádkou v kostýmu vodníka, proměny nejstarší české ZOO - soutěžící prezentovali své tipy na výlet v 9. ročníku soutěže Vítejte u nás

Již 9 let pořádá organizační tým Střední školy obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9 mezinárodní soutěž v prezentačních dovednostech „Vítejte u nás“. Svým rozměrem se tato akce řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. V předchozích letech se na pódiu vystřídalo přes 300 soutěžících.

V letošním ročníku představili žáci středních škol vzdělávající se v oborech cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie publiku a odborné porotě prezentace na téma Když století kolem nás proletí. První soutěžní den tak přímo navázal na oslavy 100 let české státnosti. Druhý den se soutěžící věnovali místům vybízejícím k návštěvě s dětmi. Soutěžící nás v rámci soutěžní kategorie Přijeďte k nám, přijeďte za světem dětských zážitků zvali do svých domovských měst a regionů.

Klikněte zde pro detailní informace

Za kulturními  a přírodními krásami Nitry

Dne 4.6. 2018 jsme se vypravili do Nitry. 10 žáků Střední školy obchodní a VOŠ cestovalo do Nitry společně s žáky z partnerské školy v Bratislavě. V Nitře jsme se ubytovali v krásném rodinném penzionu, pokoje byly velmi útulné, společnost nám dělaly ovce, které se pásly v okolí. 

Hlavním bodem programu bylo setkání s žáky SOŠ gastronomické a cestovního ruchu, kteří nás provedli po místních památkách. Po prohlídce města jsme se vydali vlakem na Nitranský hrad, ze kterého se nám naskytl úchvatný výhled na město Nitra. Rovněž jsme zavítali do diecézního muzea, ve kterém jsme si vyslechli přednášku o historii nitranské diecéze, prohlédli jsme si i katedrálu sv. Jimrama, která se nachází v areálu hradu.

Klikněte zde pro detailní informace

Exkurze na hrad Karlštejn

Dne 26.6. 2018 se žáci třídy 2CRB vypravili na hrad Karlštejn. Prohlédli si interiér i přilehlé okolí. Nejvíce žáky zaujaly soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV. Přikládáme několik fotografií z vydařené exkurze.

 

Klikněte zde pro detailní informace

Rozloučili jsme se s účastníky projektu Erasmus+ z partnerských škol z Litvy, Itálie a Slovenska

V týdnu od 11. 6. do 15. 6. 2018 náš region a naši školu navštívili účastníci projektu Erasmus+ z partnerských škol z Litvy, Itálie a Slovenska. V následujícím článku se dočtete, jak tuto návštěvu vnímaly žákyně 2. ročníku oboru Cestovní ruch.

Klikněte zde pro detailní informace

Exkurze ve firmě Schwan Stabilo

Exkurze ve firmě Schwan Stabilo v průmyslové zóně v Domoradicích dne 6. 6. 2018 přinesla žákům tříd FT3 a FF3 studujícím obor Farmaceutická technologie možnost z bezprostřední blízkosti seznámit se s technologickými postupy, výrobními procesy a poznat odpovídající strojní zařízení používané v moderní výrobě.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky

Dne 21. 6. 2018 se žáci tříd K1A a C1 zúčastnili exkurze do přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Prošli jsme naučnou stezku, sledovali informační tabule a snažili se v přírodě najít rostlinné a živočišné druhy vyobrazené na tabulích. Nejlépe se poznávali ptáci. Pro některé byl novinkou rozdíl mezi rackem a rybákem, někteří poprvé zahlédli potápku roháče či volavku popelavou a vzácnější volavku bílou. Všichni poznali kachnu divokou, lysku černou a zrzohlávku rudozobou. Z flóry všichni identifikovali břízu bělokorou, dub letní, rákos, orobinec, borovici. Počasí nám přálo.

Klikněte zde pro detailní informace

Ani letos jsme nezapomněli na prevenci

Kromě Valentýnské kapky krve a dalších aktivit tvoří nedílnou součást preventivního programu školy Den prevence, který v letošním školním roce připadl na úterý 26. 6. 2018. V tento den žáci absolvují rozmanité přednášky, besedy a workshopy, během nichž mají možnost aktivně se seznámit s různými patologickými jevy ve společnosti.

Klikněte zde pro detailní informace

Přijměte pozvání na soutěž Vítejte u nás - 9. ročník

9. ročník soutěže "Vítejte u nás" se uskuteční ve dnech 13. - 15. června 2018 v Českých Budějovicích, tradičně s významnou podporou Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a řady sponzorů.

V prvním dni mají soutěžící za úkol představit zajímavou územní lokalitu či objekt, který zaznamenal významný rozvoj během posledních 100 let a zásadním způsobem ovlivnil rozvoj cestovního ruchu dané oblasti.  Kategorie „Když století kolem nás proletí“ se tematicky vztahuje k výročí založení 1. republiky.

Ve druhém dni představí žáci své prezentace na téma  „Přijeďte k nám, přijeďte za světem dětských zážitků“. Prezentovat budou konkrétní místa, ve kterých mohou strávit dovolenou rodiny s malými dětmi. Třetí den je určen pro doprovodný program soutěže, navazuje na témata prezentací a zdůrazňuje atraktivity Jihočeského kraje.

Přijměte naše srdečné pozvání, přijďte se ve dnech 13. a 14. června nechat inspirovat zajímavými tipy na výlet.

Klikněte zde pro detailní informace

Exkurze do podniku Coca-Cola Česká republika v Praze

Tak už to konečně taky víme. Ze všeho nejdřív byla stvořená Coca-Cola! Zjistili jsme to na exkurzi, která se uskutečnila 14. června 2018 do podniku Coca-Cola Česká republika v Praze.

Žáci tříd NP1, K2 a AS1

Klikněte zde pro detailní informace

Divadelní představení Saturnin

Ráno vlakem v 6:58 jsme vyrazili do Prahy, protože ranní ptáče dál doskáče. U divadla jsme byli o hodinu dřív, protože pozdní hosti jedí kosti. Navštívili jsme divadelní představení Saturnin, protože veselá mysl – půl zdraví. Následovala procházka Prahou i přes varování, že kdo je zvědavý, bude brzo starý. Domů jsme se opravdu těšili, protože všude dobře, doma nejlépe.

Teta Kateřina

Klikněte zde pro detailní informace

Do jižních Čech zavítali žáci středních škol z Itálie, Litvy a Slovenska

V rámci projektu „Turistické atraktivity našeho regionu“ je hostí Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, která je hlavním koordinátorem tohoto projektu.

Pro žáky a pedagogy škol zapojených v projektu je připraven bohatý program, který dne 11. 6. 2018 společně s vedením školy zahájili náměstci hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Zdeněk Dvořák a Pavel Hroch. V dalších dnech se účastníci seznámí s hostitelskou školou a turistickými atraktivitami jihočeského regionu (České Budějovice, Kleť, Holašovice, Český Krumlov, Hlubokou nad Vltavou).

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Zahraniční praxe – Itálie 2018

Ve dnech 4. 5. – 13. 5. 2018 jsme se zúčastnili zahraniční praxe v Itálii.

Na přednášce s místní delegátkou jsme se seznámili s náplní práce v agentuře, typy ubytovacích zařízení, prací delegáta, spolupracovali jsme při zajištění bezproblémového průběhu pobytu klientů, organizování fakultativních výletů.

Samostatně jsme navigovali řidiče dle autoatlasu a map jednotlivých měst.

Vyzkoušeli jsme si být průvodcem ve Veroně, Benátkách, Sirmione u jezera Lago di Garda, Terstu, na zámku Miramare. V Lignanu jsme navštívili pětihvězdičkový kemp a hotelová zařízení, v Bibione jsme navštívili místní trhy, udělali jsme si procházku ke starému majáku z 20. století. Absolvovali jsme exkurzi ve sklárně na ostrově Murano. Zavítali jsme i na ostrov Burano, který je proslulý ručně vyráběnými krajkami. Novinkou byl výlet do Obří jeskyně, která je největší krasovou jeskyní na celém světě.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Středoškolská futsalová liga a Juniorský maraton

Středoškolská futsalová liga je největší dlouhodobou futsalovou soutěží pro střední školy v České republice. Letošního ročníku se jenom v jižních Čechách zúčastnilo 21 středních škol, které byly rozděleny do několika skupin. Reprezentanti naší školy se stejně jako loni umístili na děleném 4-6 místě.

12. 4. 2018 se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích uskutečnil již 22. ročník Juniorského maratonu, největšího štafetového závodu na maratonské trati pro desetičlenná družstva žáků středních škol. Po náročném a intenzivním tréninku se na start závodu postavily také dva běžecké týmy naší školy. V teplém počasí spolu soupeřilo 11 škol z celého Jihočeského kraje. Žáci naší školy se v kvalitní konkurenci neztratili a obsadili pěkné 7. a 9. místo.

Klikněte zde pro detailní informace

Skvělé umístění našich žáků v Celostátní matematické soutěži SOŠ

Letošní 26. ročník Celostátní matematické soutěže středních odborných škol byl velmi úspěšný hned pro šest našich žáků! Mezi nejlepšími v celostátním kole, se umístili:

 • žáci učebních oborů třídy 1A a C2
 • žáci studijních oborů tříd 1OP, FF2 a FT3

 

Velkým úspěchem bylo zejména 4. místo žákyně oboru Prodavač.

Klikněte zde pro detailní informace

24. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem - ze 110 firem na 14. místě jako „The best firm of the TRADE FAIR“

V letošním roce se pořádal již 24. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Veletrh se každoročně pořádá v březnu v Praze na Výstavišti Holešovice. Ani letos jsme si účast na tomto veletrhu nemohli nechat ujít a žáci oboru Ekonomika a podnikání měli možnost prezentovat svoji fiktivní firmu před 110 dalšími tuzemskými (51 přihlášených firem) i zahraničními účastníky (59 přihlášených firem) ze 6 států (Rakousko, Belgie, Rumunsko, Itálie, Slovenská republika a Španělsko). Naučili se obchodovat, vyjednávat, komunikovat v cizím jazyce a spolupracovat jako tým. Ve velké konkurenci se umístili ze 110 firem na 14. místě jako „The best firm of the TRADE FAIR“.

Klikněte zde pro detailní informace

Povelikonoční výstup na Kleť

Dne 10. dubna 2018 se žákyně 1. a 2. ročníku oboru cukrář a 1. ročníku oboru kadeřník vydaly společně s paní učitelkami Mgr. Fraitágovou, Mgr. Kovaříkovou a Mgr. Lipánovou zdolat nejvyšší horu Blanského lesa - Kleť (1 084,2 m). Naše cesta začala vlakem z Českých Budějovic do Zlaté Koruny, odkud nás čekala náročná, kopcovitá 7,5 km dlouhá procházka na vrchol. Po necelých 2 hodinách jsme si mohly říct, tak jsme tady. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Hieronymus Bosch - Oživené vidění

I nás přilákal skvěle znějící reklamní slogan i recenze k výstavě, která připomíná známého holandského renesančního malíře.

V půlhodinové projekci nám v potemnělé místnosti před očima ožil svět plný absurdit, násilí, snových představ a „kdovíčehoještě“. Animovaný svět renesančních obrazů v nás vyvolával údiv, radost, pousmání, překvapení, plno otázek a určitě i touhu, aby nám TO někdo vysvětlil.

To ale od této prezentace Boshových děl nečekejte. Nabídne vám zato množství námětů k přemýšlení, výlet do nekonečné fantazie a snad i touhu něco víc se o autorovi, době a vyznění tohoto díla dozvědět.

Součástí odborné exkurze tříd AP 2, A3 a K1A byla prohlídka historického centra Prahy.

Mgr. Jitka Bílková

Klikněte zde pro detailní informace

Turistické atraktivity regionu – spolupráce mezinárodních týmů v Itálii

Život, tradice, kulturu, zvyky, ale hlavně nové kamarády z Litvy, Slovenska a Itálie jsme poznali na naší cestě do Ligurie v rámci projektu Turistické atraktivity regionu - projekt ERASMUS +. Finalborgo, historické městečko a jeho Liceo nás přivítalo úžasnou atmosférou. Žáci i profesoři, kteří se do projektu zapojili, se nám věnovali doslova od rána do večera. Společně jsme navštívili hlavní turistické atraktivity regionu, čile konverzovali  v mezinárodním týmu čtyř škol, navštívili hodiny výuky a společně pracovali na zadaných úkolech. Naše aktivity ocenil i místní primátor města. Výsledky naší práce si budete moci prohlédnout na webových stránkách e-tourist-places.info.

Moc se těšíme na červen, kdy na oplátku přijedou všichni k nám.

Žákyně tříd 2 CRA a 2 CRB

Klikněte zde pro detailní informace

Výborné úspěchy na mezinárodní soutěži v Bratislavě

Vynikající úspěch naší školy na soutěži v Bratislavě! Pohár a diplom za prvenství v disciplíně na téma „Prezentuj firmu, v ktorej vykonávaš odborný výcvik“ přivezla z 15. ročníku celostátní soutěže v dárkovém balení s mezinárodní účastí na téma „Tvoříme pro radost jiných“ Jana Hrubešová, žákyně 1. ročníku oboru Aranžér. V celkovém pořadí po sečtení bodů ze všech disciplín pak obsadila vynikající 2. místo a ve zlatém pásmu za 5. místo v celkovém pořadí skončila další naše žákyně Lucie Škardová z 3. ročníku oboru Obchodník.

Klikněte zde pro detailní informace

O velikonočních prázdninách v divadle

Na Zelený čtvrtek vyrazili někteří žáci třídy 2O do pražského Divadla na Vinohradech na představení Sňatky z rozumu. Díky hře Vladimíra Neffa se žáci seznámili s historií tohoto divadla, s budováním Žižkova a Vinohrad a především viděli skvělé herecké výkony. Představení bylo pro všechny silným zážitkem.

Klikněte zde pro detailní informace

Naše žákyně na den poslankyněmi

V úterý 27. března se žákyně třídy 3CR Eliška Kubovcová, Anežka Kubovcová a Lucie Špánková staly na den poslankyněmi a v rámci parlamentní simulace, kterou každoročně na Krajském úřadě Jihočeského kraje pořádá Vysoká škola CEVRO INSTITUT, si mohly vyzkoušet, co obnáší navrhnout a prosadit přijetí či nepřijetí zákona. Tématem letošní simulace byly volby přes internet.  Žákyně byly rozděleny do jednotlivých politických stran, a i přesto, že ne vždy obhajovaly názor, s kterým se ztotožnily, obstály na výbornou.

Klikněte zde pro detailní informace

Pekaři a cukráři soutěžili v Brně

Poslední dva únorové dny se v rámci mezinárodního potravinářského veletrhu MBK/SALIMA Brno konaly na výstavišti jihomoravské metropole soutěže „Pekař roku 2018 – JUNIOR“ a „Atraktivní výrobek roku 2018 – kategorie cukrářský výrobek“, kterých se zúčastnily i žákyně naší školy.

Klikněte zde pro detailní informace

Zhlédněte video ze 4. ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích

Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 22. a 23. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích veletrhů. Zúčastnilo se ho rekordních 17 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

Klikněte zde pro detailní informace

Účast na Harmonii 2018 – soutěžení i získávání zkušeností

V rámci Veletrhu Svět ženy se na brněnském výstavišti uskutečnilo 15. března mezinárodní Mistrovství České republiky mladých kadeřníků a kosmetiček Harmonie 2018, což je největší soutěž mladých kadeřníků a kosmetiček z České republiky i ze zahraničí.

Soutěže, kterou pořádá Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička a organizovala ji Střední škola Brno, Charbulova, se zúčastnili i žáci naší školy, pro které to bylo nejen porovnání dovedností s jinými účastníky, ale zejména nabírání zkušeností a poznatků do budoucna.

Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

World of Beauty and Spa 2018: Úspěch na soutěži AR Junior ve špendlení na živý model

V rámci největšího mezinárodního veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu v ČR World of Beauty and Spa 2018, který se konal ve dnech 16. - 17. března 2018 v Praze,  se mimo jiné uskutečnila také aranžérská soutěž AR Junior - špendlení na živý model s tématem Éra Hippie. Za naší školu se akce zúčastnily žákyně 2. ročníku oboru Aranžér. Špendlila Aneta Řehořová, modelkou jí byla Veronika Horká. V klání 14 škol se naše žákyně umístily na vynikajícím 3. místě. Svůj vstup do aranžérského světa tak zvládly na výbornou.

Klikněte zde pro detailní informace

Návštěva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích s jedinečnou výstavou 1. světová válka – léta zkázy a bolesti

Dne 16. a 22. února 2018 se třídy 4 OPČ a 3 CR zúčastnily návštěvy unikátní výstavy v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 1. světová válka - léta zkázy a bolesti, která je realizována u příležitosti 100. výročí ukončení  1. velkého světového konfliktu.

Výstava nás hluboce zasáhla a vyvolala v nás mnoho otázek o tom, kam až je schopná lidská společnost zajít. Veškeré poznatky zúročíme v předmětech dějepis, základy společenských věd a český jazyk a literatura.

Určitě bychom návštěvu této výstavy doporučili naprosto každému člověku a děkujeme naší škole, že nám umožnila tuto expozici vidět na vlastní oči.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

15. ročník akce Valentýnská kapka krve

„Krev je život, život je láska“ je motto charitativní akce s názvem Valentýnská kapka krve, která letos  již patnáctým rokem obohacuje soubor preventivních aktivit naší školy.

Ve dnech 12. 2. až 16. 2. navštíví žáci s pedagogickým doprovodem po menších skupinkách Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., aby u příležitosti svátku zamilovaných darovali svou krev, která může pomoci zachránit lidský život.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Napsali o nás: O turismu studenti debatují se spolužáky z Itálie

Přečtěte si článek o projektu Turistické atraktivity našeho regionu, financovaného z programu EU Erasmus+. Článek vyšel v Českobudějovickém deníku 15. února 2018.

České Budějovice – Jestli pro nějakou školu platí, že zde chtějí, aby si žáci z doby strávené ve školních lavicích odnesli i něco navíc, pak je to Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9. Žáci se tu každoročně účastní nejen Veletrhu fiktivních firem, své znalosti a dovednosti si s dalšími žáky napříč republikou i Slovenskem poměřují také v soutěži Vítejte u nás, jež je zaměřená na cestovní ruch. Kromě toho se škola v letošním roce stala hlavním organizátorem projektu s názvem Turistické atraktivity našeho regionu.

Pro více informací pokračujte ne článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Dne 7. 2. 2018 jsme se se žáky tříd FT1 a FT3 zúčastnili exkurze do Prahy

Hlavním cílem bylo Divadlo Na Fidlovačce, kde jsme zhlédli představení hry W. Shakespeara Sen noci svatojánské. Hra si v překladu Martina Hilského zachovala původní text, přesto nás okouzlila vizuální stránkou a neodradilo nás ani celkem moderní pojetí. Představení se nám moc líbilo.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Naše cukrářka byla nejlepší na soutěži Písecké dortování

Vítězství ze 4. ročníku soutěže mladých cukrářů Písecké dortování přivezla ve čtvrtek 8. února reprezentantka naší školy Daniela Tkáčiková z třídy CP3. Soutěžní téma bylo „Slavnostní dort k dané příležitosti“ a jedenáct soutěžících si losovalo ze čtyř různých událostí – Křtiny, Promoce, Svatební dost, 50. narozeniny ženy. Naše soutěžící si vylosovala „Křtiny“ a tento úkol zvládla na jedničku, byla nejlepší.

Klikněte zde pro detailní informace

Napsali o nás: Zahraniční spolupráce, mezinárodní projekty a cizí jazyky pro budoucí praxi – zvyšují možnosti uplatnění absolventů i na mezinárodním trhu práce

V současné době se Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 podílí hned na několika mezinárodních aktivitách s cílem zvýšit možnosti uplatnění svých absolventů i na mezinárodním trhu práce. Za zahraniční spolupráci získala na podzimní výstavě Vzdělání a řemeslo první místo v soutěži o „Nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce“. Zahraniční školy se také pravidelně účastní soutěží, které škola pořádá. Při výuce cizích jazyků je kladen důraz na profesně zaměřenou komunikaci, využívány jsou moderní vyučovací metody jako např. metoda CLIL.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS

Naše třída NP1  se společně s KM4, FT3 a FF3 zúčastnila již  XI. ročníku  Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který je vždy plný užitečných informací, přednášek, ale i zábavy.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Exkurze na Kleť

30. 1. 2018 se žáci tříd FT1, KOS1, FT3 zúčastnili exkurze na Kleť.

Po výšlapu na vrchol byli odměněni krásným výhledem do okolí z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách. I přes příznivé počasí ale alpské vrcholky nebyly vidět.

 Na Kleti navštívili i hvězdárnu, která je pobočkou Hvězdárny a planetária České Budějovice.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Lyžařský kurz ve slovenských Tatrách

Každoročně se žáci vydávají na lyžařský kurz do slovenských Tater. Kurz škola pořádá společně se svou partnerskou školou z Bratislavy. Přečtěte si postřehy žákyně 2. ročníku oboru Cestovní ruch.

V neděli 15.1. odjelo 40 žáků oboru Cestovního ruchu a oboru Ekonomika a podnikání na lyžařský kurz nedaleko Tatranské Lomnice, konkrétně do vesnice Stará Lesná na Slovensku.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Fiktivní firmy

Zajímáš se o podnikání? Chceš být úspěšný ve své profesi? Podívej se, jak probíhá výuka předmětu Fiktivní firma na Střední škole obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9

Klikněte zde pro detailní informace

Soutěž Mladý průvodce na Střední škole společného stravování v Ostravě

V posledních lednových dnech jsme se zúčastnili soutěže Mladý průvodce na Střední škole společného stravování v Ostravě.

Naše práce byla zaměřena na místa spojená s husitskou historií V Evropě. Komise hodnotila nápaditost a originalitu při sestavování trasy, atraktivitu programu zájezdu, skladbu a strukturu nabízených služeb, ale i profesionální vystupování.

I když jsme letos nevyhráli, získali jsme spoustu nových zkušeností i kamarádů.

Tomáš Průša a Klára Mikulová - 4 CRB

Klikněte zde pro detailní informace

Lyžařský kurz Dachstein West Obertraun

Lyžařský kurz se v letošním roce uskutečnil za spolupráce s CK Geotourist v rakouských Alpách, a to ve Skiregionu  - Dachstein West (Gosau – Russbach – Annaberg). Toto známé zimní rakouské středisko nám poskytlo 140 km upravených sjezdových tratí všech obtížností, spolu se 70 lyžařskými vleky a kabinami.

Kurzu se celkem zúčastnilo 37 žáků naší školy z budovy Kněžskodvorské a Třebízského. Lyžařský kurz probíhal v termínu – 8.1.-12. 1. 2018. Zúčastnily se třídy – F1, FT1, FT3, FF3, KOS1, C1, C2, AS1, K1B, NP2.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

ERASMUS+ skype v novém roce 2018

V lednu 2018 se uskutečnilo další setkání žáků naší školy s účastníky projektu z partnerských škol ze Slovenska, Litvy a Itálie prostřednictvím skype.

Všichni se „na dálku“ pocvičili v komunikaci v anglickém jazyce a dozvěděli se, jak probíhají oslavy Nového roku a svátku Tří králů (6. ledna) v partnerských zemích a jaké se dodržují tradice. Tématem se stalo i novoroční menu a jeho symbolika. Účastníci se podělili i o zážitky z návštěv zajímavých míst ve svém okolí, které během vánočních svátků a prvních dnů v novém roce uskutečnili.

Klikněte zde pro detailní informace

Odborníci z praxe se zapojují do výuky na naší škole

Žáci tříd oboru Prodavač a oboru Obchodník se během prosince a ledna v rámci projektu „Zapojení odborníka do výuky na SŠ“ seznamovali s elektrotechnickým materiálem a světelnými zdroji. Přednášky byly doplněny praktickými ukázkami, které rozšířily odbornost žáků v tomto sortimentu zboží.

Klikněte zde pro detailní informace

Začátek roku ve znamení soutěží v odborných dovednostech

V prvních měsících nového roku se žáci naší školy zúčastní hned několika soutěží v odborných dovednostech. Svou zručnost a um představí v únoru v Písku cukráři a v Brně pekaři. Během března pak budou školu v Brně reprezentovat kadeřníci a kosmetičky, v Praze a v Bratislavě aranžéři a prodavači.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Ježíšek naděloval mikroskopy

S žáky oboru Farmaceutická technologie používáme v mikrobiologii  téměř soustavně mikroskopy. Přiblíží nám svět, který je pro pouhé oko nepostřehnutelný.

Dosud jsme měli zastaralé a technicky už velmi špatné téměř dvacetileté přístroje. Práce s nimi byla velmi náročná, a i při maximální trpělivosti se nám sledovaný objekt nepodařilo zaostřit, při větším zvětšení jsme ho často neviděli vůbec.

Až během těchto Vánoc nám škola zakoupila krásné nové mikroskopy Olympus CX 23 a hned začátkem ledna byly v laboratoři nainstalovány. Práce s nimi je snadná a mikroskopování je teď pro nás radost. Jediné, co k tomu dodat: „Děkujeme Ježíšku!“

Klikněte zde pro detailní informace

Postup do Národního kola chemické olympiády

29.11.2017 proběhlo Krajské kolo chemické olympiády na naší škole v laboratoři a učebně na budově Kněžskodvorská.

Do krajského kola postoupilo celkem 7 žáků 3. a 4. ročníků:

5 žáků postoupilo ze SŠO a VOŠ, Č.Budějovice, Husova 9 a 2 žáci ze SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídl. 600/I

Vítěz Krajského kola Filip Štrach - žák 3. ročníku oboru farmaceutická technologie naší školy - postoupil do Národního kola chemické olympiády. Národní kolo se koná 29.1. až 1.2. 2018  na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. K postupu do Národního kola gratulujeme.

Klikněte zde pro detailní informace

Vystavujeme unikátní chlebový betlém v Prácheňském muzeu v Písku

Až do konce letošního roku, tedy v čase adventním, je v píseckém Prácheňském muzeu, konkrétně v Rytířském sále, k vidění unikátní Chlebový betlém, který zhotovili žáci naší školy oborů Aranžér a Pekař. Na vytvoření unikátních jesliček spotřebovali 33 bochníků chleba. Chlebový betlém Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9, tak skvěle zapadá do výstavy píseckého muzea, ve kterém jsou v současné době vystaveny historické I novodobé betlémy.

 

Klikněte zde pro detailní informace

Okresní kolo ve florbalu a volejbalu dívek

Dne 24. 11. se uskutečnilo okresní kolo středoškolského poháru dívek KB florbal challenge. Reprezentantky naší školy pod vedením Mgr. Hlavatého a Barbory Holmanové (žákyně oboru Obchodník) obsadily krásné třetí místo.

Dne 27. 11. se volejbalový tým naší školy zúčastnil okresního kola ve volejbale dívek. Turnaj se konal v nově otevřené hale v prostorách ZŠ Oskara Nedbala.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Stánek školy na českobudějovických vánočních trzích

Ve čtvrtek 14. prosince si mohli návštěvníci v jednom ze stánků na českobudějovických vánočních trzích nejen prohlédnout, ale také zakoupit některé z výrobků, které pro čas adventní zhotovili žáci naší školy.

Klikněte zde pro detailní informace

Předvánoční Vídeň

Krásu Vídně umocněnou adventní výzdobou měli možnost zhlédnout naši žáci dne 6. 12. 2017, kteří se zúčastnili poznávací exkurze do tohoto krásného města. V rámci exkurze si 105 žáků naší školy oboru CR, OPČ, kosmetička, aranžér, prodavač a obchodník prohlédlo památky v historickém městu Vídně. Žáci 1. ročníku oboru CR si pro tuto příležitost připravili prezentace a své spolužáky seznámili s historií i současností Rakouska i Vídně a v rámci prohlídky i s nejznámějšími kulturně historickými objekty. Exkurze se jistě stane pro všechny nezapomenutelným zážitkem.

Klikněte zde pro detailní informace

Interaktivní prohlídka Jihočeského divadla

Žáci naší školy měli neopakovatelnou možnost postupně absolvovat prohlídku Jihočeského divadla.

Při každé exkurzi se rozdělili do pracovních týmů a plnili zajímavé úkoly, které jim přiblížili historii i současnost budějovické divadelní scény. Po jejich splnění následovala prohlídka budovy od přízemí až po půdu. Viděli šatny i celé zákulisí, byli svědky zkoušek činoherního i baletního souboru. Z akce si odnesli mnoho neopakovatelných zážitků i motivaci navštívit v nejbližší době některé z nacvičovaných představení.

Klikněte zde pro detailní informace

Okresní kolo ve florbalu chlapců a Mikulášský školní florbalový turnaj

Dne 21. 11. se uskutečnilo okresní kolo středoškolského poháru chlapců KB florbal challenge. Žáci naší školy pod vedením Mgr. Hlavatého a Mgr. Růžičky obsadili čtvrté místo. Vítězem skupiny a postupujícím týmem byli žáci ze SPŠ automobilní. Náš chlapecký tým hrál ve složení – Jaromír Németh, Jiří Janouš, Václav Hinterhölz, David Škulavík, Karel Jindrle, Daniel Kolín, Petr Kocián, Matěj Madar, Jan Mráček, Miroslav Duda, Filip Walish, Přemek Benhák, Pavel Stöhr, Jakub Vaniš a Michal Šulek.

Dne 5. 12. se uskutečnil 1. ročník Mikulášského školního turnaje ve florbalu chlapců a dívek o putovní pohár.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Výstava 25 let organizace Člověk v tísni

Navštívili jsme výstavu v aule Filosofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Prohlédli jsme si fotografie, které zachycují momenty z 25 let činnosti Člověka v tísni. Vystavené obrázky byly velmi sugestivní, šokovalo nás, v jakých podmínkách leckde na světě lidé žijí, jaké katastrofy a pohromy se udály. Mnozí z nás si uvědomili, že ani my nemůžeme zavírat oči nad tím, co se děje ve zdánlivě dalekém světě. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Přednáška: Staň se projektovým manažerem – aneb projektové řízení v praxi

Dne 30.10.2017 přijala pozvání na naší školu  paní  Ing. Pavla Slípková, koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech Eurocentrum České Budějovice. Paní inženýrku pozvala vyučující na VOŠ v oboru Veřejná správa paní Ing. Jaroslava Bjalkovová, Ph.D., která  ve 3. ročníku tohoto oboru vyučuje Projektový management v EU. Studenti VOŠ si se zájmem poslechli velice přínosnou přednášku „Staň se projektovým manažerem – aneb projektové řízení v praxi.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Exkurze v Britském centru Jihočeské univerzity

Ve čtvrtek 19. října žákyně 2. ročníku oboru Kosmetička navštívily v doprovodu vyučujících anglického jazyka Mgr. I. Kučerové a Mgr. N. Rejdové Britské centrum v Českých Budějovicích. Ředitelka Britského centra seznámila žákyně s různými typy mezinárodních zkoušek pořádaných Britským centrem a přípravnými jazykovými kurzy na tyto zkoušky. V den návštěvy právě probíhalo testování úrovně znalostí anglického jazyka, kterou si v případě zájmu mohly žákyně v odpoledních hodinách v centru vyzkoušet.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Skype meeting Erasmus+

Dne 7.11.2017 se uskutečnil další skype meeting v rámci projektu "Turistické atraktivity našeho regionu". Tým žákyň druhého ročníku oboru cestovní ruch seznámil spolupracující žáky z Itálie, Slovenska a Litvy se zajímavostmi o prvních turisticky atraktivních místech (České Budějovice, Český Krumlov, Holašovice) a informoval je o způsobu zpracování těchto turistických atraktivit do společně vytvářené mapy s odkazy, brožury a na společnou webovou stránku projektu.

Klikněte zde pro detailní informace

Přespolní běh – okresní kolo a Středoškolský atletický pohár v atletice – CORNY 2017

Dne 26. 9. 2017 se konalo okresní kolo v přespolním běhu v městském parku Stromovka v Českých Budějovicích. Žákyně z úseku Třebízského vytvořily 6 členný tým a zúčastnily se vytrvalostního závodu na 1,5 km. Dívky ze tříd C1, K1B, KOS2 a C2 předvedly dobrý výkon a umístily se na krásném 7. místě ze všech středních škol, které se zúčastnily.

Dne 21. 9. 2017 se žáci naší školy zúčastnili 36. ročníku okresní soutěže CORNY Středoškolského atletického poháru pořádaného DDM a SŠO a VOŠ Husova 9, České Budějovice z pověření Krajského úřadu Jihočeského kraje na atletickém stadionu T. J. Sokol České Budějovice.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci oboru prodavač navštívili velkosklad a výrobnu lahůdek v Týně nad Vltavou

Dne 9. 11. 2017 navštívila třída 3A  provozy SD Jednota Č. Budějovice  v Týně nad Vltavou, konkrétně provozy velkoobchodního skladu a  výrobny lahůdek. Jako první  jsme navštívili výrobnu lahůdek. Vyrábí se zde teplá jídla, cukrářské výrobky a výrobky studené kuchyně. Potom jsme se přesunuli na druhý konec města do velkoobchodního skladu. Zde jsme viděli, jak probíhá příprava zboží, od jeho příjmu, uskladnění, vyskladnění a i expedici zboží do prodejen.  Všem účastníkům se exkurze líbila. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci si otestovali své znalosti z angličtiny. Výsledky nás velmi potěšily!

Dne 18.10. žáci 3CRA v rámci hodiny anglického jazyka navštívili Britské centrum. Prohlédli si prostory centra, knihovnu i studovnu a dostali cenné informace o organizaci konání mezinárodních cambridgeských zkoušek. Jelikož jsme návštěvu podnikli právě při Dnech otevřených dveří, bylo žákům umožněno si bez poplatku otestovat jazykovou úroveň pomocí krátkého testu v elektronické podobě. S výsledky testů, jež většinou dosahovaly úrovní B1- C1 evropského referenčního rámce jsme byli nadmíru spokojeni a někteří žáci se již plánují přihlásit na jarní termíny jazykových mezinárodních zkoušek.

Na naší škole i letos probíhá kurz přípravy, kde se současné době se připravuje kolem 28 žáků.

V červnu získali jazykový certifikát na úrovni  B1 první absolventi předešlého kurzu.

Klikněte zde pro detailní informace

Mezinárodní překladatelská soutěže Juvenes Translatores a soutěž Best in English

23. listopadu se žáci Natálie Havlínová, Jakub Bureš, Karolína Lísalová (FT3),  Sarah Feragetová a Kristýna Petrásková (FF2) zúčastnili mezinárodní překladatelské soutěže Juvenes Translatores. Tuto soutěž pořádá Evropská komise, letos byla určena pro mladé žáky narozené po roce 2000. Z České republiky bylo vybráno 21 škol, z toho pouze 3 školy jiného typu než gymnázium. Soutěžíci mají na překlad textu ve zvolené jazykové kombinaci přesně 2 hodiny čas a nesmí používat žádné elektronické pomůcky. Letošní text reflektoval 60. výročí unie. Odměnou pro vítěze z každé země Evropské unie je pozvání na slavnostní předávání cen do Bruselu.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Cena z Budějovického mlsání v disciplíně „Dort“

Ve dnech 9. až 11. listopadu se na českobudějovickém výstavišti konal 21. ročník tradičního Gastrofestu. V rámci něj se uskutečnila soutěž o nejlepší cukrářský výrobek Budějovické mlsání 2017, kterou pořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek, Komenského 86.

Za naši školu se zúčastnila Daniela Tkáčiková, žákyně 3. ročníku oboru Cukrář a v soutěžní disciplíně „Dort“ obdržela cenu předsedy hodnotící komise Ing. Jana Fialy (majitel firmy Fiala – Praha, s. r. o.) za nejlepší vizuální zpracování.

Klikněte zde pro detailní informace

První místo za prezentaci zahraniční spolupráce pro Střední školu obchodní a Vyšší odbornou školu

Zahraniční spolupráce Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9,   s bratislavskou Strednou odbornou školou obchodu a služieb Samuela Jurkoviča zaujala odbornou komisi soutěže o „Nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce“ v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo. Prezentace s názvem „Napříč Evropou (společné zážitky, společné cíle…), kterou mohli návštěvníci výstavy zhlédnout u výstavního stánku v pavilonu T1,  získala první místo.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

4. ročník Veletrhu fiktivních firem s rekordním počtem vystavujících firem provoněla káva, zvítězila firma Cafeteiras Coffee Roaster

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola má nejlepší firemní katalog. V prezentačních dovednostech zvítězila firma Addorom.

 Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 22. a 23. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích veletrhů. Zúčastnilo se ho rekordních 17 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Školní kolo kadeřníků a kosmetiček, vítězové pojedou na Harmonii

Během letošní výstavy Vzdělání a řemeslo uspořádala naše škola ve středu 22. listopadu na českobudějovickém výstavišti v pavilonu Z školní kolo soutěží mladých kadeřníků a kosmetiček. V dámské a pánské účesové tvorbě (živý model a cvičné hlavy) a v dekorativní kosmetice se představilo 40 žáků a žákyň, kteří soupeřili o to, kdo nás bude reprezentovat příští rok v březnu na republikovém mistrovství Harmonie v Brně. Na ní postoupili vždy vítězové jednotlivých kategorií.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Z Mistrovství republiky AR Junior máme zlato, dvě stříbra a bronz

Jedno první, dvě druhá a jedno třetí místo získali žáci Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9 na letošním 18. ročníku Mistrovství republiky mladých aranžérů AR Junior. To se konalo 23. – 24. listopadu v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti a zúčastnilo se ho 16 středních škol a učilišť z celé České republiky, jejichž 132 zástupců změřilo své dovednosti ve 12 disciplínách.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

V Jihlavě na CESOFOTO s jedním bronzem

Velmi dobře si v 18. ročníku celostátní soutěže CESOFOTO, kterou tradičně pořádá OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, vedli žáci naší školy. Ti se na vyhlášení výsledků vypravili 30. listopadu. V letošním ročníku se účastníci utkali opět ve čtyřech kategoriích pro žáky 2. – 4. ročníků (Portrét při svíčce, Hudba ve fotografii, Triptych na volné téma, Video – příběh na volné téma ve filmovém žánru horor) a v jedné kategorii pro žáky 1. – 2. ročníků, která měla téma To se mi líbilo vyfotit.

Nejlépe si z našich fotografů vedl Ladislav Krčka (třída FF3), který v kategorii Video (soutěžilo 15 prací) obsadil 3. místo. Na 5. místě skončil Jiří Fuka (FF3) a na 7. místě Blanka Marková (FF3). V kategorii Triptych na volné téma (30 snímků) obsadila Kristýna Zíková (FF2) 9. místo. V klání žáků 1. – 2. ročníků na téma To se mi líbilo (32 snímků) skončila na 6. místě Kamila Mošanská a na 10. místě Andrea Myslivečková (obě třída FF2).

Klikněte zde pro detailní informace

Nabídka pro veřejnost: Podávejte přihlášky do vzdělávacího programu: Dílčí kvalifikace Prodavač

 

Vzdělávací program je určen pracovníkům v maloobchodě bez potřebné kvalifikace pro tuto práci a osobám s nižším vzděláním. Přínosem je získání potřebných znalostí a dovedností pro práci. Modulové uspořádání umožňuje účastníkům širší nabídku, větší variabilitu a prostupnost při dosahování cíle. Vzdělávací program je vypracován v souladu s Národní soustavou kvalifikací a jeho absolvent tím splní jednu z podmínek pro získání výučního listu v oboru Specialista maloobchodu.

Pro přehled jednotlivých modulů, přihlášku a kalkulaci ceny pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání navštívili Veletrh práce

Žáci 4. ročník oboru Ekonomika a podnikání navštívili 10. října 2017 Veletrh práce v Českých Budějovicích, který se uskutečnil v hotelu Clarion. Vystavovatelé reprezentovali především firmy z Jihočeského kraje. Zaměstnavatelé prezentovali své firmy a nabízeli pracovní příležitosti. Našim žáků žákům a dalším návštěvníkům veletrhu rovněž radili, jak se připravit na pracovní pohovor.

Klikněte zde pro detailní informace

Divadelní představení v německém jazyce, ve kterém si zahráli i naši žáci

Dne 10. 10. 2017 jsme navštívili divadelní představení „Ali Baba und 40 Räuber“ a "Paní Zima", která se konala na Malé scéně DK Metropol  v rámci GALLI THEATER FESTIVAL 2017.  Hned na začátku byli diváci požádáni o spolupráci, protože se jedná o tzv. Mitmachtheater. To znamená, že celé představení hrají žáci pod vedením herců z Mnichovského divadla.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Třídy aranžérů hledaly inspiraci na Hluboké

Cílem aranžérů z AP2 a A3 se 26. 9. 2017 stala Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou.

Nechtěli jsme propásnout jedinečnou příležitost! Poslední týden totiž probíhaly výstavy Viktor Vasarely a Válečné plakáty 1914 – 1918. Z mnoha hledisek téma právě pro nás. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Žák třídy FT3 na návštěvě v Evropském parlamentu

Mladí demokraté pořádali v úterý 28. března 2017 studentskou Simulaci zastupitelstva v Českých Budějovicích.

Argumentačně-vzdělávací projekt Mladých demokratů se skládal z přednášky o fungování veřejné správy a diskuse s komunálním politikem.
Několik nejúspěšnějších účastníků obdrželo  zájezd do Štrasburku s návštěvou Evropského parlamentu a věcné ceny.  Filip Štrach, žák třídy FT3 – farmaceutická technologie,  byl také vybrán na tento zájezd. Přečtěte si jeho postřehy z cest.

Klikněte zde pro detailní informace

Získejte praktické dovednosti již na škole a zvyšte své šance na úspěch v budoucím zaměstnání

Mezi hlavní požadavky kladené na uchazeče o zaměstnání, nebo budoucí úspěšné podnikatele, stále patří zejména praktické dovednosti v oboru a schopnost komunikace – nejen v mateřském, ale i v cizím jazyce. Zejména proto je důležité, aby i vzdělávání probíhalo v úzké vazbě na praxi, jak se tomu děje na příklad na Střední škole obchodní a Vyšší odborné škole, České Budějovice, Husova 9. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

pIšQworky jsou výzva!

Dne 16. října 2017 se na naší škole uskutečnilo školní kolo 10. ročníku mistrovství škol v piškvorkách – pIšQworky 2017, Historicky největší studentské soutěže v ČR.

Školního kola se zúčastnilo 35 žáků (7 pětičlenných týmů). Své síly změřil každý hráč ve 20 duelech s různými protihráči. Konečné pořadí nakonec určil vyřazovací souboj „pavouk“.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Exkurze do Jihočeské vědecké knihovny

V rámci hodin českého jazyka a literatury se žáci třídy FT1 a F1 zúčastnili exkurze v Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě.

V následujícím článku si přečtěte, jak se seznamovali s prostředím a nabídkou služeb knihovny, co je zaujalo a proč se sem hodlají vracet.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Na jeden den do Londýna nás přenesl divadelní zážitek

Jeden den v Londýně, díky představení českobudějovického Divadla u Kapličky, strávili žáci naší školy ve středu 18. října. Neobvyklý zážitek přinesla skutečnost, že tento divadelní kus sehráli rodilí mluvčí z divadla The Easy English Theatre. Před zhlédnutím představení obdrželi žáci tematickou slovní zásobu a nástin příběhu, s nímž je vyučující seznámili.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

6. veletrh videoher a interaktivní zábavy „For Games“

Žáci třídy NP1 se dne 19.10.2017 v rámci předmětu IKT zúčastnili odborné exkurze konající se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Jednalo se o 6. veletrh videoher a interaktivní zábavy „For Games“.  Na tomto veletrhu si žáci vyzkoušeli nové herní konzole, virtuální realitu, seznámili se s novými trendy týkající se počítačového hardwaru, ale i softwaru. Také navštívili pavilon „Model Hobby“, ve kterém mohli obdivovat nové technologie, drony, modely vlaků, letadel a jiné.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Mezinárodní veletrh INTERBEAUTY PRAGUE

Žáci ze tříd KOS1, KOS2, K2, KS3 oboru kadeřník a kosmetička 20. 10. 2017 navštívili Výstaviště Holešovice v Praze.

Mezinárodní veletrh INTERBEAUTY PRAGUE  je významným odborným kosmetickým veletrhem v České republice. Je zaměřen na současné trendy v kosmetických oborech a v péči o vlasy.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Evropský den jazyků - návštěva výstavy ERFINDERLAND DEUTSCHLAND

Dne 26. 9. 2017 jsme v rámci Evropského dne jazyků navštívili českobudějovické Goethe-Centrum JU. Nejprve jsme byli informováni o novinkách v nabídce knihovny pro návštěvníky centra a o jazykových kurzech, které centrum pořádá. Žáci poté odpovídali na otázky, co ví o osobnostech J. W. Goetha a Martina Luthera.

Hlavní náplní naší exkurze byla návštěva výstavy plakátů s názvem ERFINDERLAND DEUTSCHLAND, které mapují světově důležité německé vynálezy z přírodovědných oborů a informují o studiu a výzkumu v Německu.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

31. Letní škola VŠCHT pro středoškolské pedagogy a žáky středních škol

Jak se již stalo na naší škole tradicí, předposlední prázdninový týden, ve dnech 29.  až 31. srpna 2017, jsme společně s žáky (třídy FT2 a FT3 ve šk. roce 2016/17) oboru Aplikovaná chemie/Farmaceutická technologie absolvovali 31. Letní školu pro středoškolské pedagogy a žáky středních škol, kterou pořádala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Právě probíhají Adaptační kurzy žáků 1. ročníků

Právě probíhají Adaptační kurzy žáků 1. ročníků. Program je sestaven tak, aby se noví spolužáci poznali mezi sebou i s novým třídním učitelem, hravou a zábavnou formou stmelili kolektiv. Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

Do nového školního roku v novém prostředí

Žáci 4. září vstoupili do nového školního roku, vstoupili ale zároveň i do nově zrekonstruovaných a nově vybavených prostor. Velkých změn doznaly zejména prostory budovy praktického vyučování Průběžná 4. Upravena a dovybavena byla pracoviště žáků oboru Fotograf, Kosmetička, Prodavač, Aranžér a dalších. Žáci, kteří docházejí do budovy Třebízského se zase mohou těšit z nových šatních skříněk. Klikněte na článek a prohlédněte si fotografie.

Klikněte zde pro detailní informace

Turistické atraktivity našeho regionu

V těchto dnech odstartoval zcela nový projekt, díky kterému žáci poznají turisticky atraktivní místa Slovenska, Itálie a Litvy a zdokonalí se v práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích, anglickém jazyce, týmové spolupráci a celkově tak zvýší svou odbornost.

Více informací v sekci Projekty a granty.

Klikněte zde pro detailní informace

Soutěžili jsme „O nejhezčí dožínkový koláč 2017“ na výstavě Země živitelka

V rámci letošního 44. ročníku celostátní výstavy Země živitelka na českobudějovickém výstavišti se uskutečnila soutěž „O nejhezčí dožínkový koláč 2017“, a to při Dnu českých pekařů a cukrářů. Svoji reprezentantku měla mezi soutěžícími i naše škola, Lenku Dvořákovou, žákyni druhého ročníku oboru Pekař. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Září bylo pro žáky oboru Cestovní ruch zasvěceno cestám za kulturou

V září se žáci oboru Cestovní ruch zúčastnili hned několika poznávacích akcí. Vydali se za výtvarným uměním do Alšovy jihočeské galerie, objevovali tajemná zákoutí středověkých uliček Českého Krumlova, seznámili se nejne s životem mnichů v klášteře Zlatá Koruna, vyzkoušeli si zde i uvázat vlastní knihu či vyrobit pečeť. Poznatky, získané při tematických exkurzích využijí žáci v hodinách Dějin umění, Průvodcovských službách, Geografii, Službách cestovního ruchu i Českého jazyka. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Mléko míří i do naší školy

V letošním školním roce se naše škola úspěšně zapojila do projektu: "Mléko do škol". Projekt se setkal s pozitivním ohlasem žáků, kteří se těší z rozšířeného sortimentu mléčných výrobků na škole.

Od září 2017 mají  tak i  naši žáci  nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc, a dotované ochucené mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny.

Zároveň se v termínu od 4.9. do 31.10. 2017 mohou zúčastnit soutěže o zajímavé cenu pro školu, ale i žáky samotné.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Společné vzdělávání bez bariér s ICT

Škola uspěla s žádostí o prostředky z EU s projektem, jehož cílem je vybudování multifunkční odborné učebny, zajištění bezbariérového přístupu školy a zlepšení vnitřní konektivity školy a připojení k internetu Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy pro výuku cizích jazyků, ve výuce odborných předmětů – přírodních věd a při uplatnění metody CLIL pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti cizích jazyků, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi s cílem zvýšení jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce.

Více informací v sekci Projekty a granty

Klikněte zde pro detailní informace

Plni dojmů - zahraniční praxe - Itálie 2017

Ve dnech 5. 5.- 14. 5. 2017 jsme se zúčastnili praxe v Itálii. Na úvodní přednášce  jsme se seznámili s celoroční náplní činnosti hostitelské agentury, s rezervačním systémem, typy ubytovacích zařízení, prací delegáta v Bibione, spolupracovali jsme při ubytovávání klientů, zajištění bezproblémového průběhu pobytu klientů, organizací fakultativních výletů apod., samostatně vedli výlety a navigovali řidiče dle autoatlasu a map jednotlivých měst, získali jsme průvodcovskou praxi v Benátkách, Terstu, Aquleii, na Miramare, i jezeře Lago di Garda – v Sirmione, Veroně, v Lignanu jsme si prohlédli pětihvězdičkový kemp a hotelová zařízení, projeli město Caorle, navštívili místní trhy, prošli celé Bibione od majáku až po lagunu.

Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

Vánoční nadílka v květnu - Majáles

Stýská se Vám po chladnějším počasí? Prohlédněte si majálesové fotografie žáků SŠO a budete se opět těšit na Vánoce.

Klikněte zde pro detailní informace

Pomáháme při organizaci VLTAVA OPEN

V sobotu 20. května 2017 jsme pomáhali jako pořadatelé při akci VLTAVA OPEN, který byl spojen se slavnostním otevíráním nové plavební komory v Hněvkovicích. Dětský program pod naší patronaci přilákal celé zástupy dětských zájemců.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci 4. ročníků zvyšují své šance na uplatnění na trhu práce v projektu: „Cesta k práci“

Od února 2017 se naše škola zapojila do projektu „Cesta k práci“. Projekt bude realizován po dobu dvou let,  zaměřuje se na mladé do 25 let, kteří jsou v posledním ročníku vzdělávání.

Projektových aktivit se v letošním roce účastní žáci čtvrtých ročníků oborů Obchodník a Ekonomika podnikání. Žáci získají teoretické i praktické dovednosti a kompetence, které jim pomohou najít uplatnění na trhu práce. Lektory jednotlivých přednášek, besed a workshopů jsou významné osobnosti, podnikatelé, manažeři i zaměstnanci, s bohatými pracovními i osobními zkušenostmi.

Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

Jihočeský veletrh cestovního ruchu Travelfest

Žačky oboru Cestovní ruch v dnešních dnech pomáhají s organizací na veletrhu cestovního ruchu TRAVELFEST (6. 4. - 8. 4. 2017) na budějovickém výstavišti. Přijďte se dnes a zítra podívat na náš stánek. Těšíme se na Vás.

Ruku v ruce s Travelfestem jde dvoudenní konference Travelcon, která se koná ve stejném termínu 6. - 7. 4. 2017 na Výstavišti v Českých Budějovicích. Tato konference vzešla z projektu Jihočeský kompas, kde změnou struktury, obsahu přednášek i místa konání vznikl naprosto nový koncept dnešního Travelconu.

Pro více informací pokračujte na článek.

 

Klikněte zde pro detailní informace

21. ročník Juniorského maratonu

5. 4. 2017 se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích uskutečnil již 21. ročník Juniorského maratonu, největšího štafetového závodu na maratonské trati pro desetičlenná družstva žáků středních škol. Po náročném a intenzivním tréninku se na start závodu postavil také běžecký tým naší školy. V chladném a chvílemi i deštivém počasí spolu soupeřilo 13 škol z celého Jihočeského kraje. Žáci naší školy se v kvalitní konkurenci neztratili a obsadili pěkné 7. místo. Výborným běžeckým výkonem se prezentoval hlavně Daniel Andres, který zaběhl 10. nejrychlejší čas, ale také Jakub Rauscher s 25. časem ze 130 účastníků závodu.

Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci skládají certifikáty z anglického jazyka

V současné době se připravuje na zkoušku úrovně B1 a B2 12 žáků 2. a 3. ročníků, první z nich již v červnovém termínu a ostatní v prosinci letošního roku. Všem žákům držíme palce, aby dosáhli co nejlepších výsledků.

Připravovali se také za pomoci naší asistentky pedagoga, Taylor Kloha, jež s účastníky kurzu upevňovala komunikační dovednosti a pomáhala jim zejména s přípravou na ústní část této zkoušky.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci se rozloučili s asistentkou pedagoga Taylor Kloha z USA

Dne 19. 6. 2017 se po vyučování konal tajný rozlučkový večírek pro naši americkou asistentku pedagoga Taylor Kloha jako poděkování za její roční působení na naší škole v rámci Fulbrightova programu.

Žáci prvních až třetích ročníků pomohli vyučujícím ANJ s organizací rozlučky, přípravou dárků a občerstvení i s výzdobou třídy a díky naprostému utajení až do samotného konce se nám tak podařilo Taylor dokonale překvapit. Žáci pak spolu s Taylor strávili příjemné odpoledne v uvolněné atmosféře a mohli jí tak poděkovat za znalosti, které jim předala jak v hodinách anglického jazyka, konverzace v ANJ a zeměpisu cestovního ruchu, tak i na řadě mimoškolních akcí.

Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

The Action New Generation

Silný emotivní prožitek této show seznamuje diváky s reálnými dopady dopravní nehody na oběť, ale také na další osoby v jejím okolí. Forma je velmi specifická. Nesnaží se poučovat o tom, jak se má účastník silničního provozu chovat. Účinkující neurčují divákům pravidla chování. Závěr si vytváří každý sám.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Obchodníci se připravují na budoucí povolání: Exkurze u sociálního partnera školy,  HM TESCO ČB

27. 3. 2017 – proběhla exkurze u sociálního partnera školy HM TESCO ČB. Kontakt s budoucím možným zaměstnavatelem spojený s diskuzí o pracovních podmínkách a s přípravou na možné budoucí povolání u končícího ročníku 4O.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

4. místo v okresním kole soutěže „Finanční gramotnost“

Soutěž měla podobu on-line testu, který obsahoval jak teoretické, tak praktické početní otázky z oblasti finanční gramotnosti. Okresního kola se zúčastnili 3 nejúspěšnější žáci ze školního kola. Náš soutěžní tým skončil celkově čtvrtý, ztrácel pouze jediný bod na vítěznou školu a měl druhý nejlepší čas. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

23. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem: Naše fiktivní firmy opět skvěle obstály ve velké konkurenci. Porotu nejvíce zaujal katalog firmy Hombre Fuerte

Ve dnech 22. - 24. března 2017 se žáci Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, tradičně zúčastnili 23. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, který se uskutečnil na Výstavišti Holešovice v Praze. Ve velké konkurenci 115 přihlášených tuzemských a zahraničních fiktivních firem z 9 států (Rakousko, Belgie, Rumunsko, Bulharsko, Itálie, Slovenská republika, Finsko, Španělsko a Polsko) se fiktivní firmy školy celkově umístily na 23. a 24. místě v soutěžní kategorii o nejlepší katalog dokonce na 5. a 7. místě. I tento rok se fiktivní firmy přihlásily do dalších z nepovinných soutěží, například o nejlepší fotografii.
Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Setkání s rakouskou školou z Waidhofenu

Dne 21. března jsme měli tu čest na naší škole přivítat skupinu žáků s pedagogickým doprovodem ze střední obchodní školy (Bundeshandelsakadamie u Bundeshandelsschule) sídlící v rakouském městě Waidhofen an der Ybbs.

Žáci rakouské školy se zúčastnili i výuky předmětu Fiktivní firma, zastihli naše žáky při přípravě stánku na Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze. Žáci z Waidhofenu byli z výuky nadšeni, pomáhali našim žákům s výběrem fotografií a prohlíželi si jejich firemní katalogy.

Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

První místo v kategorii "Balíček pro čekajícího zákazníka" a celkově 3. místo v soutěži v dárkovém balení v Bratislavě

Každoročně se účastníme soutěže v dárkovém balení v Bartislavě. V letošním již 14. ročníku nás reprezentovala Lucie Škardová a byla velmi úspěšná. Z Bratislavy se vrátila nejen s dipolomem za první místo v kategorii "Balíček pro čekajícího zákazníka", ale i s pohárem za 3. místo v celé soutěži. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

K Valentýnu opět darujeme krev. Letos již po čtrnácté!

Již čtrnáctiletou tradicí se může pyšnit unikátní akce, která přivedla na transfuzní oddělení českobudějovické nemocnice přes čtyři sta osmdesát nových dárců krve. U příležitosti svátku svatého Valentýna sem přicházejí dobrovolníci z řad žáků a pedagogů Střední školy obchodní, aby zpečetili svou lásku k životu několika kapkami darované krve.

Klikněte zde pro detailní informace

Mladý průvodce 2017 – Ostrava

Ve dnech 25. -26. ledna jsme se zúčastnily soutěže Mladý průvodce v Ostravě. Soutěž pořádala Střední škola společenského stravování. První den jsme se hned ráno vydaly na cestu, a to rychlíkem do Prahy a odtud Pendolinem do Ostravy. Ač byla dlouhá a náročná zvládly jsme ji. Druhý den nás hned po snídani čekal zeměpisný test a po něm následovala prezentace předem připraveného pětidenního zájezdu na téma: Na kole, po vodě a pěšky. V podvečerních hodinách nás čekal odjezd zpět do Českých Budějovic. Chtěli bychom poděkovat škole, že nám umožnila se soutěže zúčastnit, jsou to pro nás skvělé zkušenosti.

Anna Kopečná, Veronika Boudová, žákyně 3 CR A

Klikněte zde pro detailní informace

Vánočně nazdobená Vídeň a její monumentální architektura

Dne 7. prosince 2016 jsme absolvovali pro naši školu již tradiční a dlouho očekávanou kulturně-poznávací exkurzi do hlavního města Rakouska – do Vídně. Tato exkurze byla pro nás pro všechny velikou radostí. Jeli jsme tentokrát dvěma autobusy, a tak se dostalo na všechny 1. i 2. ročníky.

Více jak 50% úspěšného zájezdu tvoří počasí. To nám opravdu přálo! Vídeň nás přivítala svými moderními výškovými budovami zalitá slunečními paprsky.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Střední školu obchodní navštívil americký velvyslanec, vyzval žáky ke kritickému myšlení

PŘEHRAJ VIDEO ZDE

Dne 22. 11. měla Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 tu čest přivítat na své půdě amerického velvyslance Andrewa Schapira. Ten přijel na plánovanou besedu s žáky, ale také za asistentkou ze Spojených států, Taylor Kloha, která na naší škole v letošním roce působí díky Fulbrightovu stipendijnímu programu. Tato návštěva byla zcela nepochybně velkým přínosem a ojedinělou zkušeností pro všechny zúčastněné, zejména však pro žáky, kteří byli z tak vzácné a milé návštěvy doslova nadšeni.

Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

Rodilá mluvčí z USA asistuje při výuce na Střední škole obchodní

Američanka Taylor Kloha se bude po celý školní rok  podílet na hodinách anglického jazyka a konverzace v anglickém jazyce. Dle jejích slov se snaží zprostředkovat angličtinu studentům zábavnou formou tak, aby je výuka angličtiny co nejvíce zaujala. "Když jsem zde začala učit, byla jsem překvapena, na jak vysoké úrovni je angličtina některých studentů. Baví mě pro ně vymýšlet zajímavé a zábavné způsoby učení," říká o svých dosavadních zkušenostech.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

3. ročník Veletrhu fiktivních firem ovládly firmy ze Slovenska, Střední škola obchodní má nejlepší firemní katalog

Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil třetí ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Třetí ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 23. a 24. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích dvou veletrhů. Zúčastnilo se ho 11 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Romantický Český Krumlov zalitý podzimním sluncem přivítal žáky 2 CR  ke krátké jednodenní návštěvě

24. října 2016 jsme podnikli v rámci předmětu cestovní ruch tematickou exkurzi do nedalekého Českého Krumlova. Cesta vlakem byla příjemná, počasí nádherné.

Tato jednodenní exkurze byla zcela v naší režii, neboť jsme převzali roli průvodce, který musí provést „svou skupinu turistů“ touto perlou celé České republiky. Každý měl připravený svůj výstup na předem zadané téma. Museli jsme předstoupit před své spolužáky a zpaměti podat výklad o dané pamětihodnosti. Kriticky musíme přiznat, že není snadné takto před publikem mluvit, občas nás zachraňovaly naše „taháky“, tu a tam nás rušily hučící Vltava, skupiny jiných turistů, museli jsme mluvit hodně nahlas, navíc nám byly kladené všetečné dotazy našimi paními učitelkami. Zjistili jsme, že role průvodce není úplně lehká, že máme ještě co dohánět.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Česko-německá výstava a divadelní představení Rapunzel v německém jazyce

Dne 7. 10. 2016 navštívili žáci třídy 4 CR dvojjazyčnou výstavu „In Böhmen und Mähren geboren – bei uns (un)bekannt?“ Tato jedinečná výstava prezentovala 12 významných osobností 19. a 20. století, které jsou narozeny na území dnešní České republiky.

Dne 18. 10. 2016 se zúčastnili žáci tříd  3OP a 3CR v kulturním domě Metropol na Malé scéně divadelního představení Rapunzel. Jedná se o pohádku Bratří Grimmů „Locika“.  Galli- Theater z Mnichova hraje živá divadelní představení tzv. Mitmachtheater. Žáci jsou vybráni do rolí, stávají se aktivními herci.

Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

pIšQworky jsou výzva!

Dne 12. října 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo 9. ročníku mistrovství škol v piškvorkách – pIšQworky 2016, Historicky největší studentské soutěže v ČR.


Pravidla jsou jednoduchá: Vyhrát může každý, kdo poskládá pět koleček či pět křížků do jedné řady dřív, než se to podaří soupeři! Na každém turnaji na vítězné týmy čekají dárky a zajímavé ceny.

Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

Napsali o nás: Obchod, podnikání, cestovní ruch i cizí jazyky v úzké vazbě na praxi

Jedním z cílů školy je úzce navázat vzdělávání na praxi a přiblížit se tak požadavkům trhu práce, podporovat všestranný rozvoj praktických dovedností žáků včetně podnikatelských dovedností. K tomu má dopomoci i tradice Veletrhů fiktivních firem, kterou již třetím rokem buduje Střední škola obchodní v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Po roce jsme se opět vrátili do Zámecké jízdárny Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, tentokrát na výstavu surrealistického umění, která se stala hlavním projektem letošní 60. jubilejní sezóny této galerie!

Celá výstava nese název podle slavného výroku André Bretona – KRÁSA BUDE KŘEČOVITÁ. Lepší stručnou charakteristiku tohoto uměleckého proudu bychom těžko hledali.

Expozice mapuje vývoj surrealismu v meziválečném Československu v jeho vrcholném období let 1933 až 1939.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci se připravují k vykonání mezinárodní zkoušky z anglického a certifikátu z německého jazyka

I v tomto školním roce pokračuje kurz přípravy žáků k vykonání mezinárodní cambridgeské zkoušky z anglického jazyka. Cílem tohoto kurzu je seznámit se s formátem zkoušky a připravit se za pomoci kvalitních materiálů, včetně předešlých testů, na absolvování zkoušky First Certificate. Kurz je v současné době navštěvován 16 žáky, kteří se budou po dobu  3 semestrů  připravovat na všech 5 částí  této zkoušky -  Reading (čtení s porozuměním), Writing (psaní), Use of English (gramatika), Speaking (mluvení) a Listening (poslech).

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Královská Praha a císařský hrad Karlštejn se nám hluboce vryly do paměti

29. a 30. září 2016 jsme absolvovali dlouho očekávanou exkurzi do našeho hlavního města a na hrad Karlštejn, která byla připravena ve spolupráci s cestovní kanceláří QUICKTOUR.

Exkurze byla perfektně naplánována, bonusem bylo překrásné slunečné počasí, úžasný průvodce Prahou a perfektní řidič autobusu pan Martin Kofl.

Po prvním dni jsme opravdu upřímně ocenili skvělou práci našeho průvodce Prahou. Pan Gustav Helm byl energický, zkušený, vtipný a veliký znalec historie. Když zjistil, že nás doprovází i naše anglická lektorka Taylor Kloha, ihned začal ochotně provádět výklad i v anglickém jazyce.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

TSCHECHISCH QUIZ – jsme partnerskou školou projektu

Naše škola se zapojila do 2. ročníku vědomostní soutěže TschechischQuiz. Stala se tak partnerskou školou pro žáky II. stupně rakouských škol vyučujících češtinu. Soutěž je určena pro tříčlenné skupiny žáků, kteří mají za úkol správně zodpovědět kvízové otázky z tematických oblastí: historie, geografie a kultura České republiky. Hlavní cenou pro vítěznou trojici je čtyřdenní cesta do ČR na jaře roku 2017. Žáci naší školy pak budou vítěze během jejich návštěvy České republiky doprovázet. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Právě probíhají Adaptační kurzy žáků 1. ročníků

Právě probíhají Adaptační kurzy žáků 1. ročníků. Program je sestaven tak, aby se noví spolužáci poznali mezi sebou i s novým třídním učitelem, hravou a zábavnou formou stmelili kolektiv. Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016

 

 

Klikněte zde pro detailní informace

Diskuse, workshop, setkávání - to je Den prevence na Střední škole obchodní

Den prevence je na Střední škole obchodní již nedílnou součástí preventivního programu školy a poskytuje žákům širokou paletu možností, jak se aktivně seznámit s různými patologickými jevy. V letošním roce připadá Den prevence na 23. června, zahrnuje tradičně workshop lektorky Centra vzdělávání a dialogu Alice Michalcové k tématu antisemitismus. Workshop zaměřený na holocaust staví především na skupinové práci žáků, jeho součástí je ale také přednáška či beseda s pamětníkem holocaustu. Pro více informací pokračujte do článku.

Klikněte zde pro detailní informace

Čeští a slovenští žáci se společně vypravili „Za krásami Šumavy“

V týdnu od 6. 6. do 10. 6. se pod názvem „Za krásami Šumavy“ uskutečnil projekt podporující mezinárodní aktivity v oblasti sportu. Zúčastnilo se ho 31 žáků ze Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 společně s 21 žáky ze dvou slovenských středních škol – 8 žáků  ze Střední odborné školy obchodu a služeb Samuela Jurkoviča z Bratislavy a 13 žáků ze SOŠ gastronomie a cestovného ruchu Levická 40 z Nitry. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Profesionální způsob prezentace, výborná komunikace v angličtině, originální zpracování tématu  – to vše rozhodovalo o vítězích 7. ročníku mezinárodní soutěže Vítejte u nás

Již 7 let pořádá organizační tým Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 mezinárodní soutěž v prezentačních dovednostech „Vítejte u nás“. Svým rozměrem se tato akce řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. V předchozích letech se na pódiu vystřídalo přes 250 soutěžících. Zájemci o cestovní ruch z řad diváků v sále tak mohli zhlédnout již více než 125 prezentací na různá témata. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Interaktivní workshop: Hrou proti AIDS

Dne 17. června jsme se již počtvrté zapojili do projektu „Hrou proti AIDS, který byl realizován v prostorách Krajské hygieniské stanice.

Žákům tříd 1OP, 1CR a 1O byly formou instruktážní interaktivní hry představeny prvky primární prevence nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci přebírali certifikáty z jazykově-poznávacího pobytu v Portsmouthu

Žáci přebírali certifikáty z jazykově-poznávacího pobytu v Portsmouthu. Cílem realizace této klíčové aktivity bylo zlepšení jazykových kompetencí 40 žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVP na krátkodobě jazykově-vzdělávacím pobytu v Anglii. Pro více informací pokračujte na článek.

 

Klikněte zde pro detailní informace

Cesta za zvýšením kvalifikace: I dospělí skládají zkoušku dospělosti

V těchto dnech úspěšně zakončují studenti dálkové formy vzdělávání svou cestu za zvýšením kvalifikace. Před zkušební komisí obhajují znalosti potřebné k úspěšnému zakončení maturitní zkoušky. Přejeme jim úspěšné složení maturitních zkoušek.

Máte rovněž zájem se posunout ve svém profesním životě o kus výš?

Potřebujete si doplnit patřičnou kvalifikaci ve vašem současném zaměstnání?

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Prezentace školy na výstavě cestovního ruchu Jihočeský kompas – České Budějovice

Žáci naší školy se již poosmé zúčastnili „Veletrhu turistických zážitků, možností a vizí Jihočeský kompas“, který proběhl ve dnech 28. a 29. dubna 2016 v domě kultury Metropol. Pro laickou i odbornou veřejnost prezentovali studijní obor Cestovní ruch i své práce zaměřené na nabídku turistiky a atraktivit jižních Čech. Pro více informací pokračujte na članek.

Klikněte zde pro detailní informace

Podpora spolupráce školy a firem – propojení teorie s praxí

Žáci ověřovali další jednotky učení – tj. znalosti, dovednosti a kompetence, které žáci na daném pracovišti získají. Při závěrečném hodnocení musí žáci splnit hodnoticí úkoly a poté dostávají doklad – osvědčení nebo osobní záznam, potvrzený oběma partnery.

Příprava na pracovištích firem je důležitá především pro další budoucí uplatnění žáků, kdy se již během studia naučí pracovat v týmu, osvojí si důležité pracovní návyky, zvyknou si na běžné pracovní tempo, naučí se komunikovat, využívat technické a komunikační prostředky firem, naslouchat vedoucím pracovníkům, jejich pokynům a prezentovat svoji práci. Odborná praxe získaná během studia také pomůže absolventům při vstupu a  budoucím uplatnění na trhu práce. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Naši žáci opět ověřovali své praktické dovednosti

V rámci podpory spolupráce školy a firem sociálních partnerů, kteří zajišťují odborný výcvik a odborné praxe žáků přímo na svých pracovištích, jsme ověřili další jednotky učení - znalosti, dovednosti a kompetence, které žáci na daném pracovišti splnili.  Dne 11. května 2016 proběhlo ověření na pracovišti BAUHAUS, k. s. České Budějovice. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Exkurze:TITANIC A KRÁLOVSKÁ CESTA

V rámci výuky předmětu Dějiny kultury jsme navštívili naše hlavní město a prošli se po stopách, kudy kráčeli čeští
králové. V praxi jsme poznávali jednotlivé stavby a určovali stavební slohy i období, ve kterých byly
vystavěny. Nevynechali jsme ani výstavu věnovanou legendární lodi Titanic.

Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

Exkurze do Státního oblastního archivu a na státní zámek v Třeboni

Dne 27. dubna 2016 se třídy 2CRA, 2CRB a 3CR zúčastnily jednodenní exkurze do nedaleké Třeboně. Cíle naší cesty byly tentokrát 2. Početnou skupinu 60 žáků jsme rozdělili na dvě menší části, abychom mohli absolvovat všichni 2 velmi zajímavé prohlídky. Obě se odehrávaly v historických prostorách rozlehlého třeboňského zámku. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

22. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem: Naše fiktivní firmy opět skvěle obstály ve velké konkurenci

Ve dnech 16. - 18. března 2016 se žáci Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, zúčastnili 22. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, který se uskutečnil na Výstavišti Holešovice v Praze. Ve velké konkurenci 119 přihlášených tuzemských a zahraničních fiktivních firem se fiktivní firmy školy celkově umístily v 1. polovině výsledkové listiny a v soutěžní kategorii o nejlepší katalog na 6. a 8. místě. I tento rok se fiktivní firmy přihlásily do dalších z nepovinných soutěží o nejlepší plakát a firma Husův Meubles se umístila na 19. místě

Klikněte zde pro detailní informace

Exkurze: Letiště Václava Havla Praha

Dne 15. března 2016 vyrazily třídy 1CR a 3CR ve sněhové vánici na dlouho očekávanou exkurzi na Letiště Václava Havla do Prahy. I přes nepřízeň počasí jsme byli v Praze včas a mohly začít naše první prohlídky letištních areálů. Všechny 3 skupiny absolvovaly komplexní prohlídku letiště z terminálu T3, který je vlastně starým a původním letištěm, jenž zde fungovalo pod názvem Ruzyně již v roce 1937. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Na návštěvě na Střední škole obchodní: Vzkazy z knihy návštěv

V nedávné době pořádala Střední škola obchodní řadu Dnů otevřených dveří. V následujícím článku si můžete prohlédnout řadu vzkazů, které nám zde návštěvníci zanechali. Návštěvníci nejvíce oceňovali prostředí školy, její vybavení, vstřícnost učitelů a žáků, ale i kvalitu podávaných informací. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Pro knihu už jen pár kroků. Žáci si oblíbili knížky ze školní knihovny

V letošním školním roce se žáci 2. ročníku oboru Cestovní ruch a žáci 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání zapojili do projektu Čtenářských dílen. Díky projektu se na škole obnovila služba knihovny. Knihovna obsahuje velké množství svazků i z četby k maturitní zkoušce, žáci ji tedy hojně využívají během celého studia. Mnozí si oblíbili i trávení volného času s knihou, vždyť do knihovny to nyní mají už jen několik kroků. Pro víe informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Soutěž „Mladý průvodce“ – Ostrava

Jako každoročně se i letos naše škola zúčastnila soutěže “Mladý průvodce“. Žáci Veronika Dvořáková a Přemysl Stibor představili porotě i veřejnosti práci na téma „Místa, která nám svět závidí - za dědictvím UNESCO do jižních Čech aneb poznávací dovolená pro milovníky našich jedinečností.“  Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Napsali o nás: Propojení teorie s praxí žáky baví

Ahoj Budějovice, č. 1/2016: Propojení teorie s praxí žáky baví

Kvalita vzdělávání a velké množství poznávacích a odborně vzdělávacích akcí však nejsou vším. Důležité je také, aby se žáci ve škole cítili dobře, byli spokojení a měli pocit, že se jim krom vzdělání dostává dostatek porozumění a možností seberealizace. Podle jejich slov vyplývajících z dotazníkového šetření k jejich spokojenosti nejvíce přispívá příjemné prostředí, dobré zázemí a nadstandardní technické vybavení školy. Za podstatné také považují dobré vztahy s učiteli, jejich ochotu, vstřícnost a odbornou způsobilost. Pro více informací pokračujte na článek

Učitelské noviny, č. 1/2016: Oslavili jsme 25 let

Po celých 25 let prochází škola postupnými etapami modernizace a zkvalitňování studijního prostředí. Významně k tomu pomáhají  získané finanční prostředky z ESF, mimořádná vstřícnost a podpora statutárního města České Budějovice a výborná spolupráce se Správou domů, s.r.o. Č. Budějovice. Škola tak patří k těm nejmoderněji vybaveným středním školám v regionu.

Technické vybavení školy, které  je na vynikající úrovni, nám pomáhá zajišťovat vysokou kvalitu vzdělávání a přibližuje jej požadavkům trhu práce. Zvyšuje možnosti uplatnění našich absolventů v praxi. Podporuje jejich všestranný rozvoj včetně podnikatelských dovedností. Pro více informací pokračujte na článek

 

Klikněte zde pro detailní informace

Oslavili jsme 25 let školy

Ve dnech 27. a 28. listopadu, při příležitosti Dne otevřených dveří, měli návštěvníci školy možnost připomenout si historii, vývoj, ale také především současnost, ve které se škola zařadila mezi nejlépe vybavené vzdělávací instituce, které mohou nabídnout nejmodernější zázemí všem zájemcům o vzdělávání. Oslavili jsme 25 let. Pro více informací pokračujte do článku.

Klikněte zde pro detailní informace

Jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii

Díky projektu Podpora výuky jazyků, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky, se v době od 30. listopadu do 6. prosince 2015 vydala skupina 37 žáků a 4 učitelů naší školy na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do Velké Británie – Anglie, konkrétně do města Portsmouth. Pod vedením anglických lektorů žáci navštěvovali jazykovou školu Twin. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Škola plná Ježíšků

Dělat radost ostatním je jedním z hlavních poselství Vánoc. I žáci Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 nemyslí v  adventním čase jen na školu, a tak se již druhým rokem zapojili do unikátní předvánoční akce „Zahrajte si na Ježíška!“.

Děti z dětského domova napsaly Ježíškovi, a tak měli žáci školy možnost splnit každé konkrétní přání. Žáci oboru Prodavač zakoupené dárky i krásně zabalili a doufáme, že tak přispěli k ještě hřejivější atmosféře Štědrého dne v dětském domově.

Pro více informací pokračujte do článku.

Klikněte zde pro detailní informace

Oddělit se na celý měsíc od rodiny se nám zprvu zdálo nemožné - Žáci oboru Obchodník a Prodavač získávali nové zkušenosti na stáži v Bratislavě

Čtyři týdny trávili žáci Střední školy obchodní v Českých Budějovicích získáváním praktických dovedností a zkušeností v denním provozu hypermarketu Tesco v Bratislavě.

V rámci projektu Mobility 2014 s podporou programu Erasmus+ se v letošním školním roce opět zúčastnila odborné stáže v zahraničí skupina 20 žáků oboru Prodavač a Obchodník. „Cílem projektu zaštítěným programem Erasmus+, který podporuje odborné vzdělávání a odbornou přípravu, je ověření a další rozvoj odborných znalostí a dovedností žáků v cizojazyčném prostředí, podpora komunikačních dovedností, také poznání životního stylu a kulturních zvyklostí i historie hostitelské země," upřesňuje ředitelka školy Jarmila Benýšková.

Klikněte zde pro detailní informace

Čtenářské dílny podporují čtenářskou gramotnost žáků

V letošním školním roce se žáci 2. ročníku oboru Cestovní ruch a žáci 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání zapojili do projektu Čtenářských dílen. Tento projekt slouží ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. V praxi to vypadá tak, že zhruba dvakrát měsíčně probíhá netradiční hodina literatury. Ta je zcela založena na práci s konkrétním souvislým beletristickým textem, který žáci nejen čtou, ale také o něm přemýšlejí a diskutují. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Středoškoláci představili své podnikatelské záměry na druhém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích

Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil druhý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Druhý ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 21. a 22. října,  navázal na úspěšný první ročník. Zúčastnilo se ho 11 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska. Pro více informací pokračujte do článku.

Klikněte zde pro detailní informace

Miláno a světová výstava EXPO 2015

Koncem října navštívili žáci světovou výstavu EXPO 2015 v Miláně. Jak se jim exkurze líbila, co všechno viděli a prožili si přečtěte v článku Petry a Tomáše z druhého ročníku oboru Cestovní ruch.

Klikněte zde pro detailní informace

Stále rozšiřujeme spolupráci sociálních partnerů a školy

Jednou z hlavních priorit naší školy pro letošní školní rok zůstává neustálé prohlubování spolupráce se sociálními partnery v rámci odborného výcviku, ale také systematické vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů. Díky vstřícnosti spolupracujících firem máme možnost účastnit se produktových školení přímo na pracovištích a seznámit se s novinkami v oboru.Díky úzkému propojení teoretického a praktického vyučování jsou žákům poskytovány nejnovější informace z oboru, jak v reálném prostředí firmy, tak přímo ve výuce. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Po stopách Rožmberků uličkami Českého Krumlova - Didaktický program - Renesance

Žáci 2. ročníku oboru Cestovní ruch se zúčastnili exkurze v Českém Krumlově, vydali se společně s průvodcem po stopách renesance a rodu Rožmberků. Jak se jim exkurze líbila shrnuli v následujícím článku vlastními slovy, pokračujte na článek a dozvíte se více.

Klikněte zde pro detailní informace

Napsali o nás: Kurz pro instruktory praktického vyučování podporuje porozumění škol a firem

Střední škola obchodní je v pořadí první z devíti škol, které se pustily do realizace kurzu Instruktor praktického vyučování. Proběhly první dva dny třídenního kurzu a nás zajímá, jaký máte z průběhu kurzu dojem. O zkušenostech s kurzem Instruktor praktického vyučování, určeném pro instruktory z řad zaměstnanců sociálních partnerů škol, který byl vytvořen a realizován v rámci projektu Pospolu, jsme hovořili s lektorkou kurzu Ing. Martinou Neužilovou ze Střední školy obchodní v Českých Budějovicích.

Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

1. adaptační kurz má nová třída 1CR úspěšně za sebou, žáci ho zvládli na výbornou

2. září 2015 se již posedmé rozeběhly adaptační kurzy letošních 1. ročníků. V tomto týdnu proběhl adaptační kurz žáků třídy 1CR, do poloviny září se budou konat ještě kurzy tříd 1OPČ, 1O a 1A. Tento týden se zatím důkladně poznali žáci oboru cestovní ruch.

Klikněte zde pro detailní informace

Vítejte u nás IV. ročník
 
Vyhlášením vítězů byl ve čtvrtek (13.6. 2013) ukončen 4. ročník mezinárodní soutěže „Vítejte u nás“.  Pro více informací pokračujte do článku.
 
Klikněte zde pro detailní informace

1. Veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích

V rámci tradiční českobudějovické výstavy Vzdělání a řemeslo se ve dnech 1. a 2. října uskuteční první ročník Veletrhu fiktivních firem, jehož organizace se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Tímto Vás všechny srdečně zveme. Rádiový SPOT si poslechněte ZDE. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Komise odborných předmětů 2014-15

Klikněte zde pro detailní informace

Výstava „Alfons Mucha v zrcadle doby“

Na začátku školního roku jsme se v rámci předmětů Dějiny kultury, Základy společenských věd a Český jazyk vypravili na krásnou výstavu secesního umělce Alfonse Muchy. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Tematická exkurze – ubytovací komplex Landal Marina Lipno

Žáci tříd 1 CR, 2 CR a 3 CR si na vlastní oči prohlédli vybavení apartmánů a zákulisí dalších objektů v této turisticky vyhledávané oblasti, pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Tematická exkurze – Informační centrum a radnice České Budějovice

V rámci výuky předmětu Služby cestovního ruchu jsme se na  konci května zúčastnili tematické exkurze do Informačního centra, pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci naší školy dokazují, že budou velmi schopní odborníci ve své budoucí profesi. V posledním říjnovém týdnu se žáci 3. ročníku oboru „Cestovní ruch“ aktivně ujali rolí komunikativních průvodců a uspořádali pro všechny své mladší spolužáky z 1. ročníků komentované prohlídky po historickém centru Českých Budějovic.

Další netradiční pojetí a realizaci prohlídek žáci chystají uspořádat pro veřejnost k příležitosti oslav 25. výročí školy ve dnech 27. a 28. 11. 2015. Můžete se těšit mimo jiné na pověsti spojené s místy historického jádra, zajímavá srovnání a poutavé výklady přímo z úst mladých průvodců – našich žáků… Přijměte naše srdečné pozvání na tyto prohlídky!

Pro více informací pokračujte do článku.

Klikněte zde pro detailní informace

Po celý leden budou mít návštěvníci Krajského úřadu Jihočeského kraje možnost zhlédnout výstavu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 s názvem „Slavíme 25 let“. Výstava návštěvníkům připomene historii, vývoj, ale také především současnost školy, ve které se zařadila mezi nejlépe vybavené vzdělávací instituce, které mohou nabídnout nejmodernější zázemí všem zájemcům o vzdělávání. Pro více informací pokračujte do článku.

Klikněte zde pro detailní informace

Exkurze: Vodní elektrárna Lipno I

7. května 2014 se žáci 2. ročníku oboru Obchodně podnikatelská činnost zúčastnili exkurze „Vodní elektrárna Lipno I.“, pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Beseda na téma: Železniční doprava

Každoročně pořádáme pro žáky oboru Obchodník a Provoz obchodu besedu na téma: Železniční doprava, pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Celostátní matematická soutěž Středních odborných škol

28. března se 7 žáků školy zúčastnilo celostátní matematické soutěže. Pro více informací přejděte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Mezinárodní soutěž v dárkovém balení - Bratislava

Žáci oboru Prodavač a Obchodník se každoročně v březnu účastní mezinárodní soutěže v dárkovém balení v Bratislavě. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Přijďte si osvojit základy účetnictví

Od pondělí 3. 3. 2014 otevřelo Centrum celoživotního vzdělávání při Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01  kurz „Účetnictví pro začátečníky“, ve kterém si účastníci osvojí základy účetnictví. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

11. ročník akce Valentýnská kapka krve

Úctu k lidskému životu učí žáky Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 již jedenáctým rokem unikátní akce - Valentýnská kapka krve. Pro více informací pokračujte na článek.

 

Klikněte zde pro detailní informace

Udělaly jsme skutek, který možná i někomu zachrání život

Přečtěte si článek Markéty Vargové, žákyně 3. ročníku oboru Cestovní ruch, o zkušenostech se zapojením do 11. ročníku akce "Valentýnská kapka krve".

 
Klikněte zde pro detailní informace

Diskusní fórum s prezidentem Milošem Zemanem

Žáci školy se zúčastnili diskusního fóra s prezidentem Milošem Zemanem. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Beseda o fungování odborů v ČR

3. března 2014 se uskutečnila na naší škole beseda s p. Jiřinou Holbovou, místopředsedkyní regionální rady odborových
svazů pro Jihočeský kraj na téma význam a fungování odborů v ČR. Pro více informací pokračujte do článku.

Klikněte zde pro detailní informace

Hrou proti HIV/AIDS

6. a 7. 3. 2014 jsme se stejně jako loňský školní rok zapojili do projektu „Hrou proti HIV/AIDS. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Naši žáci jsou k maturitě dobře připraveni, potvrdila statistika za rok 2012/2013

Výsledky našich žáků u maturitních zkoušek potvrdily, že jsou na maturitu dobře připraveni. Z celkových 97 přihlášených žáků denní formy vzdělání jich ve školním roce 2012/2013 uspělo u maturitní zkoušky 96. Prohlédněte si přehlednou tabulku výsledků maturní zkoušky.

Klikněte zde pro detailní informace

Druhé místo v soutěži Pišqworky

Dne 7. 11. 2013 naše družstvo žáků uspělo v oblastním kole soutěže Pišqworky a postoupilo z 2. místa do krajského kola!

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci se zapojili do projektu „Studenti čtou a píší noviny“

I žáci naší školy se účastní prestižního projektu „Studenti čtou a píší noviny“. Žákyně třídy 3CR se tímto projektem učí pracovat s denním tiskem, především se ovšem samy učí napsat vlastní novinový článek.

Přečtěte si článek žákyně Markéty Vargové:Na naší škole se stále něco dějě.

Klikněte zde pro detailní informace

Slavnostní zahájení provozu odborných učeben - 14. říjen 2013

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 byla úspěšným žadatelem v 19. výzvě ROP NUTS II Jihozápad a získala finanční prostředky k realizaci projektu Učíme se podnikat.

Klikněte zde pro detailní informace

Je o nás slyšet i z rádia. Poslechněte si náš spot.

Rádio Kiss Jižní Čechy v současné době vysílá náš reklamní spot. Podívejte se, v jakých časech jej můžete zastihnout, nebo si jej pusťte sami přímo prostřednictvím našich stránek.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci v září navštívili Český Krumlov a výstavu "Zlatá šedesátá"

Na naší škole se stále něco děje! Žáci v září podnikli hned několik exkurzí. Zhlédněte fotografie v naší fotogalerii.

Klikněte zde pro detailní informace

Přijďte a zapojte se do pracovního ruchu jedné z našich fiktivních firem
 
Vyzkoušíte si napsat životopis, vytvořit logo, navrhnout vlastní vizitku, ucházet se o vysněné místo, zúčastníte se
našich pracovních porad a práce v jednotlivých odděleních. Přejděte na článek pro stažení letáku.
Klikněte zde pro detailní informace

Královská cesta

V rámci předmětu Dějiny kultury a předmětu Průvodcovské služby navštívili žáci Prahu. Prohlédněte si fotografie z jejich exkurze.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci v závěru podzimu navštívili Terezín

Letos na podzim jsme podnikli literárně-historickou exkurzi do Terezína. Přečtěte si, jaké pocity v nás návštěva Terezína vyvolala a prohlédněte si fotografie z tété exkurze.

Klikněte zde pro detailní informace

Žáci naší školy si vychutnávali vánoční atmosféru Vídně

Vánoční atmosféru jsme opět načerpali při návštěvě hlavního města Rakouska – krásně vyzdobené Vídně.  Zhlédněte fotky ve fotogalerii.

Klikněte zde pro detailní informace

Soutěž „Mladý průvodce“ – Ostrava 

Naši žáci Kristýna Benediktová a Míťa Kolev se koncem ledna zúčastnili soutěže Mladý průvodce v Ostravě. Pro více informací pokračujte na článek.

Klikněte zde pro detailní informace

Vítejte u nás: 12. a 13. června se žáci středních škol opět utkají v prezentačních dovednostech

Přijměte pozvání k 5. ročníku mezinárodní soutěže "Vítejte u nás", která se uskutěční ve dnech 12. a 13. června na Malé scéně DK Metropol. Pro více informací pokračujte do článku. 

Klikněte zde pro detailní informace

Komise odborných předmětů 2012/2013

Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013

Klikněte zde pro detailní informace

Komise cestovního ruchu 2012/2013

Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013

Klikněte zde pro detailní informace

Pozvánka na maturitní plesy

Přijměte naše srdečné pozvání na maturitní plesy tříd: 

 • 4CR                           9. ledna od 19:00      Metropol České Budějovice
 • 4OPČ                      22. ledna od 19:00      Metropol České Budějovice
 • 4O                            21. února od 19:00     Art IGY
Klikněte zde pro detailní informace

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijďte si k nám vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Možnost ověření znalostí nabízíme v rámci Dnů otevřených dveří:

 • pátek     7. února      v těchto časech: 13:30  14:30  15:30
Klikněte zde pro detailní informace

Vzdělání a řemeslo 2013

Klikněte zde pro detailní informace

Valentýnská kapka krve - 10. ročník

Klikněte zde pro detailní informace

Den prevence patologických jevů 2013

Klikněte zde pro detailní informace

Mezinárodní stáž žáků

Klikněte zde pro detailní informace

Vítejtu u nás II. ročník

Klikněte zde pro detailní informace

Vítejte u nás I. ročník

Klikněte zde pro detailní informace

Oslavy 100letého výročí budovy školy

Klikněte zde pro detailní informace

Darujeme vlastní kapku krve

„Krev je život, život je láska“ je motto charitativní akce s názvem Valentýnská kapka krve, která je letos již po sedmnácté součástí preventivních aktivit naší školy.

Každý rok se najde početná skupina žáků, kteří právě až díky Valentýnské kapce najdou odvahu učinit první krok a u příležitosti svátku zamilovaných darovat svou krev, která může pomoci zachránit lidský život.

V tomto školním roce navštíví noví dárci ze všech pracovišť školy Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. ve dnech 17.2. až 20. 2. 2020 v doprovodu pedagogů, kteří se též v dárcovství krve angažují. Prvního letošního termínu se zúčastnilo 6 prvodárců.V dalším terrmínu navštívilo stanici ještě 8 žáků školy.

Doufáme, že nám chřipková epidemie nezhatí možnost darovat krev. A pokud ano, nic není ještě ztraceno! Zájemci o dárcovství, kteří se akce nemohou zúčastnit během únorových dnů, budou mít možnost pomoci svou krví v některém dalším, březnovém termínu.

Klikněte zde pro detailní informace

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní