Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

informace o škole - historie školy

Historie školy

 

Od 1. 7. 2017 dochází k sloučení dvou příspěvkových organizací, Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 a Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Kněžskodvorská 33A, v jednu instituci. Vzniká tak Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 s velmi širokou nabídkou studijních i učebních oborů.

Naše novodobá historie sice prochází pouze třetím desetiletím, ovšem navazuje na dědictví obdobné školy, jež si získala v téže budově slušnou reputaci již v předválečném čase.

Až do roku 1988 neexistovala v centru jižních Čech střední škola, která by připravovala budoucí pracovníky státního obchodu. Tehdy padlo dobré rozhodnutí vybudovat v Českých Budějovicích jako přirozeném centru obchodu a podnikání bývalého Jihočeského kraje odpovídající monotypní školu.

Ve skromnějších podmínkách vzniklo roku 1989 v Lipenské ulici Střední odborné učiliště obchodní. Tam však dlouho nepobylo, neboť jeho vedení se muselo zakrátko vyrovnat s restitučními nároky Kongregace sester nejsvětější svátosti. Zařízení bylo přestěhováno do budovy v Husově ulici, číslo 9, která již od počátku tohoto století hostila adepty podnikání spojené s obchodem.

Nutno podotknout, že změna sídla školy posunula věci k lepšímu. Husovu ulici obklopuje několik středních škol a několik vhodných ubytovacích a stravovacích zařízení. Navíc se škola nachází v centru Českých Budějovic a je hladce dostupná prostředky hromadné dopravy.

V roce 2006 byl změněn název školy na Střední školu obchodní, České Budějovice, Husova 9. Absolventi zde mohou dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním listem.

Škola, jejíž ředitelkou je od 1. 8. 2002  Mgr. Jarmila Benýšková, má regionální působnost a může se pochlubit stabilizovaným pedagogickým sborem, nadstandardním technickým zázemím a jak dokládají objektivní statistické ukazatele úspěšným uplatněním absolventů v obchodní praxi.

Mnozí z našich žáků se posléze věnují podnikatelské činnosti, někteří se dále vydávají na vysoké školy nebo vyšší odborné školy a dokonce získávají v zahraničí zkušenosti blízké jejich oboru.

Kromě počátečního vzdělávání , které je prioritou pedagogických pracovníků školy, rozvíjí škola již několik let aktivity v oblasti dalšího – celoživotního vzdělávání. Nabídku kurzů využívá stále více zájemců z řad široké veřejnosti ve všech věkových  kategoriích. (viz. celoživotní vzdělávání)

sonna.com.ua/catalog/detskoe-postelnoe-bele/

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní