Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Šablony pro SŠ a VOŠ II

 

Název projektu:

VÝZVA Č. 02_18_065 PRO ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ II

který je spolufinancován Evropskou unií

Celková výše podpory činí 3 357 104,- Kč

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014431

Název výzvy:

Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II

Doba realizace projektu:  1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Klikněte zde pro detailní informace

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Název projektu:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč

Klikněte zde pro detailní informace

Šablony pro SŠ a VOŠ I

Název projektu:

Výzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Registrační číslo projektu:

CZ. 02. 3.X/0.0/0.0/16_035/0007872

Název výzvy:

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Doba realizace projektu:

1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Klikněte zde pro detailní informace

Společné vzdělávání bez bariér s ICT

 

 

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje

v letech 2018 – 2019.

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj

výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Investiční priorita: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získávání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Cíl projektu: vybudování multifunkční odborné učebny, zajištění bezbariérového přístupu školy a zlepšení vnitřní konektivity školy a připojení k internetu Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy pro výuku cizích jazyků, ve výuce odborných předmětů - přírodních věd a při uplatnění metody CLIL pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti cizích jazyků, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi s cílem zvýšení jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce.

Klikněte zde pro detailní informace

Turistické atraktivity našeho regionu

Erasmus +

Klíčová akce 2 – Spolupráce pro inovaci a výměnu dobrých zkušeností

Výzva 2017   Projekty spolupráce

Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA219-034512_1

Cíle projektu:

V rámci projektu budou studenti a pedagogové pracovat s prostředky informační a komunikační technologie a dalšími prostředky digitální komunikace.

Zapojené školy aktivně využijí ICT při práci na společných výstupech projektu – mapa s odkazy, internetové stránky, brožura, prezentace.

Účastníci projektu budou při aktivní komunikaci „na dálku“ využívat prostředky informačních a komunikačních technologií jako jsou sociální sítě, skype, e-mail.

Klikněte zde pro detailní informace

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní