Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

ohlédnutí za školním rokem - informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

 • na klientských počítačích učeben s výpočetní technikou je k dispozici Office 2013 (5 učeben) nebo Office 2010 (1 učebna)
 • v rámci projektu „Kantor Ideál“ bylo pořízeno 20 profesionálních tabletů pro potřeby pedagogů školy
 • v rámci projektu „Kantor Ideál“ bylo v minulém školním roce proškoleno 20 pedagogů školy v 7 různých odborných školeních akreditovaných v rámci  DVPP.
 • pedagogům a nově všem žákům denního studia je k dispozici e-learningový server školy na platformě Windows SharePoint Services s kompletními materiály z šablon a záchytné sítě (navýšení bylo umožněno díky nákupu dalších přístupových licencí)
 • byl pořízen nový SQL server na platformě Windows 2012 Server R2 včetně CAL licencí umožňující rychlý přístup pro žáky k webovým aplikacím programu Bakaláři (souběžně až 1100 žákům a rodičům)
 • v rámci nové smlouvy o pronájmu softwaru je škola vybavena nejnovějším kancelářským balíkem od firmy Microsoft pro všechna PC ve škole a zároveň i pro domácí zařízení žáků i pedagogů se správou přes portál Office365.com
 • Statistika přihlášení do Bakalářů po Internetu za 2. pololetí:
 • nejvyšší počet přihlášení z řad žáků: 919
 • z řad rodičů: 651
 • z řad učitelů: 153
 • alespoň 200 x za pololetí se přihlásilo 66 uživatelů
 • alespoň 100 x za pololetí se přihlásilo 182 uživatelů
 • alespoň 1 x za pololetí se přihlásilo 565 uživatelů

 

Cíle pro další školní rok

V rámci návaznosti na projektové aktivity se zaměřit na rozvíjení práce s dotykovými zařízeními a další moderní technikou a to především díku školením a kurzům s následující tematickou náplní:

 • Cloudové řešení Office365 (možnosti tvorby online testů atd.)
 • Hlasovací zařízení (využití na tvorbu testů, spolupráce s tabletem atd.)
 • Interaktivní tabule (aktuální software, tvorba kvízů atd.)
 • Školní e-learning SLK (vytváření a zveřejňování materiálů v programu LCDS, tvorba a hodnocení testů atd.)
 • QR kódy (využití a tvorba QR kódů na dotykových zařízeních, praktické zařazení do výuky)
© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní