Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

informace pro uchazeče - přijímací řízení

Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení

Klikněte zde pro detailní informace

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro rok 2020/2021

termíny odevzdání přihlášky

- denní forma vzdělávání                do 26. 8. 2020

- dálková forma vzdělávání             do 25. 8. 2020

Klikněte zde pro detailní informace

Žádost o vydání nového rozhodnutí

Klikněte zde pro detailní informace

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve čtyřletých oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbovém studiu

Termín konání jednotné přijímací zkoušky

řádný termín - 8. června 2020

náhradní termín -  23. června 2020

Doba trvání testů

                                               test z českého jazyka a literatury – 70 minut

                                               test z matematiky – 85 minut

Klikněte zde pro detailní informace

Informace o změně termínu informační schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků

Klikněte zde pro detailní informace

Informace pro nepřijaté v I. kole přijímacího řízení

Klikněte zde pro detailní informace

Organizační pokyny pro účastníky přijímacích zkoušek v souvislosti s epidemií korobaviru

Klikněte zde pro detailní informace

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro rok 2020/2021

termíny odevzdání přihlášky v dalším kole přijímacího řízení

- denní forma vzdělávání                       do 9. července 2020

- dálková forma vzdělávání                   do 25. srpna 2020

Klikněte zde pro detailní informace

Informace pro rodiče nezletilých uchazečů a zletilé uchazeče, kteří nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení na základě výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem, zveřejněných dne 22. 4. 2020

Klikněte zde pro detailní informace

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2020/2021 - další kola

Klikněte zde pro detailní informace

Přijímací zkouška pro školní rok 2020/2021– vzory přihlášek

Klikněte zde pro detailní informace

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní