Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

projekty a granty - realizované

Erasmus+

Klíčová aktivita číslo:                               1

Název klíčové aktivity:                            Vzdělávací mobilita jednotlivců – odborné vzdělávání

Název podporované aktivity:                 Odborná stáž v obchodě Carrefour

Cílem projektu je prohloubení znalostí a dovedností žáků oborů obchodník a prodavač v oblasti odběru a přejímky zboží, v přípravě zboží k prodeji  - aranžování a vystavování zboží s ohledem na jiné nákupní zvyklosti spotřebitelů hostitelské země, oceňování zboží v cizí měně, balení zboží apod.

V rámci programu Erasmus+ se ve školních letech 2014/2015 a 2015/2016 zúčastnilo 20 žáků školy odborné stáže v zahraničí. Projekt byl realizován ve 2 bězích po 10 žácích. První běh byl realizován  v období od 2.3.2015 do 27.3.2015 a účastníci stáže absolvovali odbornou stáž v obchodním řetězci Carrefour a.s., Bratislava. Druhý běh se uskutečnil  od 2.11.2015 do 27.11.2015 v obchodním řetězci TESCO STORES SR, a.s., Bratislava.

Klikněte zde pro detailní informace

Projekt "Different history, similar present, common future" (eTwinning)

Projekt Different history, similar present, common future byl úspěšně schválen a v září 2015 začali žáci třídy 2OPČ spolupráci s partnerskou školou v Itálii.eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů realizovanou na portálu www.etwinning.net.

Klikněte zde pro detailní informace

Zapojení školy do projektu: „Cesta k práci“

Od února 2017 se naše škola zapojila do projektu „Cesta k práci“. Projekt bude realizován po dobu dvou let,  zaměřuje se na mladé do 25 let, kteří jsou v posledním ročníku vzdělávání.

Projektových aktivit se v letošním roce účastní žáci čtvrtých ročníků oborů Obchodník a Ekonomika podnikání. Žáci získají teoretické i praktické dovednosti a kompetence, které jim pomohou najít uplatnění na trhu práce. Lektory jednotlivých přednášek, besed a workshopů jsou významné osobnosti, podnikatelé, manažeři i zaměstnanci, s bohatými pracovními i osobními zkušenostmi.

Pro více informací pokračujte na článek

Klikněte zde pro detailní informace

Cestujeme za poznáním

Klíčová aktivita číslo: 1       

Název klíčové aktivity: Čtenářské aktivity jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cílem této aktivity je zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti a zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Klíčová aktivita číslo: 4   

Název klíčové aktivity: Zahraniční jazykově-poznávací pobyt pro žáky.

Cílem realizace této klíčové aktivity je zlepšení jazykových kompetencí 40 žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVP na krátkodobě jazykově-vzdělávacím pobytu v Anglii. Žáci absolvují ve dnech 30. 11. až 6. 12. 2015 jazykovou výuku v rozsahu 10 vyučovacích hodin a seznámí se s významnými reáliemi Londýna.

 

Klikněte zde pro detailní informace

ICT ve výuce cizích jazyků

Klíčová aktivita číslo:      3

Název klíčové aktivity:  Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického/německého jazyka na střední škole formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech-mluvení-čtení-psaní.

Klíčová aktivita číslo:      4

Název klíčové aktivity:  Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického/německého jazyka na střední škole formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech-mluvení-čtení-psaní.

 

Klikněte zde pro detailní informace

Projekt POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Projekt Pospolu je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu je MŠMT, partnerem projektu je Národní ústav pro vzdělávání.

Klikněte zde pro detailní informace

Kantor ideál

- Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky

Klikněte zde pro detailní informace

Moderní učitel

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Klikněte zde pro detailní informace

Učíme se podnikat

 

 

 

Klikněte zde pro detailní informace

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice, EU peníze středním školám

Klikněte zde pro detailní informace

Vytvoření záchytné sítě na SŠ obchodní České Budějovice
 

Klikněte zde pro detailní informace

Mobility 2011

                

Klikněte zde pro detailní informace

Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP

 

 

 

Klikněte zde pro detailní informace

Tvorba a pilotní ověření vzdělávacích kurzů pro dospělé, zaměřených na získávání kompetencí

Klikněte zde pro detailní informace

Místní centrum UNIV

 

 

 

 

Klikněte zde pro detailní informace

UNIV 3 - podpora procesů uznávání

Klikněte zde pro detailní informace

Dotace statutárního města České Budějovice

Klikněte zde pro detailní informace

Grant Jihočeského kraje

Klikněte zde pro detailní informace

Grant Jihočeského kraje

Klikněte zde pro detailní informace

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní