Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Tiskopisy ke stažení

 

Opakování ročníku
Opakování se změnou oboru
Pozdní příchod do školy
Přerušení vzdělávání
Přestup žáka
Přestup žáka se změnou oboru
Uznání předchozího vzdělání
Zanechání vzdělávání
Změna oboru vzdělání
Uvolnění žáka z vyučování
Uvolnění žáka z TV
Změna formy vzdělávání
Individuální vzdělávací plán - se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán - žák nadaný, sportovní reprezentant
Individuální vzdělávací plán - ostatní
Zpětvzetí přihlášky ke vzdělávání
Výstupní list žáka
Přihláška k ubytování - Domov mláděže - Třebízského 22  

 

 

 

 

Pro prohlížení a tisk těchto dokumentů je zdarma k dispozici program Adobe Reader.

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní