Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Ohlédnutí za školním rokem

 

 

V Českých Budějovicích, 11. 3. 2020                                       

Opatření přijatá ředitelkou školy - Program Erasmus+, Mobility žáků v odborném vzdělávání, projekt 2019-1-CZ01-KA102-060358

1.

Přerušení stáže – Bratislava, Slovensko

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v České republice a Slovensku byla s účinností od 13. 3. 2020 přerušena čtyřtýdenní pracovní stáž žáků školy oboru Prodavač a Obchodník, realizovaná od 1. 3. 2020 v programu Erasmus+, Mobility žáků v odborném vzdělávání.

Žáci školy, kteří jsou v současné době na pracovní stáži v Bratislavě a kterých se toto opatření týká, budou mít možnost dokončit stáž v podzimním termínu.

2.

Zrušení/posunutí termínu stáže – Riga, Lotyšsko

Z výše uvedených důvodů je v současné době řešeno posunutí termínu dvoutýdenní pracovní stáže žáků školy oboru Ekonomika a podnikání a Obchodník, která se měla uskutečnit v Rize, Lotyšsko, v termínu od 29. 3. do 13. 4. 2020.

Naplánovaná stáž bude zrealizována v jiném časovém období, za příznivějších podmínek.

 

 

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                                          ředitelka školy

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní