TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  2023/2024

 

Termíny závěrečných zkoušek  2023/2024

 

Termíny konání závěrečných zkoušek 2023/2024 stanové ředitelkou školy v souladu s § 74 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Červen 2024

Pro třídu

Obor-kód

Obor - název

Forma vzdělávání

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

1KZ

69-51-H/01

Kadeřník

denní

3. 6. 2024

4. 6. 2024

11. 6. 2024

3KA

69-51-H/01

Kadeřník

denní

4. 6. 2024

5. – 6. 6. 2024

13. 6. 2024

3KB

69-51-H/01

Kadeřník

denní

4. 6. 2024

7. a 10. 6. 2024

17. 6. 2024

3AR

66-52-H/01

Aranžér

denní

3. 6. 2024

4. – 6. 6. 2024

7. a 10. – 11. 6. 2024

19. 6. 2024

3CP

29-54-H/01

Cukrář

denní

3. 6. 2024

4. – 5. 6. 2024

6. – 7. 6. 2024

10. – 11. 6. 2024

18. 6. 2024

3CP

29-53-H/01

Pekař

denní

3. 6. 2024

5. – 6. 6. 2024

18. 6. 2024

3A

66-51-H/01

Prodavač

denní

3. 6. 2024

5. – 7. 6. 2024

14. 6. 2024

 

V Českých Budějovicích dne 26. 1. 2024                                                                                                     

Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                                          ředitelka školy v. r.