Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Ve funkci výchovných poradkyň pracují na SŠO v Českých Budějovicích Mgr. Jana Šimánková (pracoviště Husova) a Mgr Věra Kocmanová (pracoviště Třebízského).   Obě VP absolvovaly dvouleté studium pro výchovné poradce a i nadále se účastní v rámci DVVP kurzů souvisejících s problematikou výchovného poradenství a osobnostního rozvoje.

 Aktivity výchovného poradenství a protidrogové prevence

 1. Příprava a plánování vlastní činnosti.
 2. Pomoc při sestavování Minimálního preventivního programu školy.
 3. Prevence zneužívání návykových látek.
 4. Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce.
 5. Adaptační kurzy.
 6. Práce se žáky s poruchami učení.
 7. Práce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení.
 8. Práce s problémovými žáky:   

a)      problémy docházky,
b)      potíže s učením,
c)      mimoškolní excesy vztahující se k výuce a chování ve škole,
d)      poruchy interpersonální komunikace ve třídním kolektivu.

 1. Nábor žáků do prvních ročníků všech oborů.
 2. Spolupráce s rodiči.
 3. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou  v Českých Budějovicích.
 4. Poradenství  žákům při pokračování ve studiu.
 5. Pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy.
 6. Účast na seminářích pro výchovné poradce, studium odborné literatury.

 


Dokumenty