Instruktážní video k testování žáků

Zajištění průběhu a organizace testování žáků testy Singcelean.

Zajištění průběhu a organizace testování LEPU testy.


» Zobrazit celý článek »

Rozsah předmětů vyučovaných ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 v jednotlivých oborech vzdělání končících ročníků.

Vzhledem k tomu, že z objektivních příčin spojených s epidemii koronaviru nebyli po převážnou část prvního pololetí žáci osobně přítomni ve škole a vzdělávali se distančním způsobem, soustředí se škola ve 2. pololetí školního roku na přípravu žáků na maturitní a závěrečnou zkoušku.
Informace najdete v Rozhodnutí ředitelky školy č. 7/2020-2021 ze dne 5. 2. 2021.


» Zobrazit celý článek »

Mimořádné opatření ředitelky školy č. 7/2020-21 ze dne 28. 12. 2020

Distanční vzdělávání žáků školy

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 je na všech pracovištích střední školy od 4. do 10. ledna 2021, zakázána osobní přítomnost žáků – žáci školy se vzdělávají v teoretickém i praktickém vyučování distančním způsobem.


» Zobrazit celý článek »