Prevence rizikového chování

Preventivní program

školní rok 2020/2021

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Název a adresa školy

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Jarmila Benýšková

Telefon na ředitele

387 023 710

E-mail na ředitele

benyskova@sso.cz

 

Jméno a příjmení školního metodika prevence/pracovníka pověřeného výkonem činností metodika prevence

 

 Mgr. Bílková, Mgr. Růžička

Telefon

387 023 710

E-mail

 bilkova@sso.cz, ruzicka@sso.cz

 

 

Jméno a příjmení výchovného

poradce

 

Mgr. Šimánková, Mgr. Kocmanová

Telefon

387 023 710

E-mail

simankova@sso.cz, kocmanova@sso.cz

 

 

Počet tříd /denní

forma vzdělávání

 

Počet žáků/studentů

ZŠ - I stupeň

 

 

ZŠ - II.stupeň

 

 

8leté Gymnázium – (Prima až Kvarta)

 

 

6leté Gymnázium – (Prima až Sekunda)

 

 

SŠ – ostatní

43

1025

Celkem

43

1025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zkratky:

NNO – Nestátní neziskové organizace

ŠMP – Školní metodik prevence

Celý dokument je k dispozici ke stažení zde

Pro prohlížení souborů typu PDF je možno zdarma stáhnout program Adobe Reader .

 

Program proti šikanování

školní rok 2020/2021

 

Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016). Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu. Za realizaci a hodnocení je odpovědná ředitelka školy Mgr. Jarmila Benýšková. Tvorbu koordinovala výchovná poradkyně Mgr. Jana Šimánková, na jeho přípravě a realizaci se podíleli a podílejí pedagogičtí pracovníci školy. S Programem proti šikanování budou prokazatelně seznámeni žáci a jejich zákonní zástupci vždy na začátku školního roku. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.

Celý dokument je k dispozici ke stažení zde