Volby členů školské rady - Složení školské rady ke dni 15. 10. 2023

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle ustanovení § 167 byla na Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9 zřízena k 7. 6. 2005 školská rada. K datu vzniku školské rady se váže začátek tříletého funkčního období.

 

 

 

 

 

Složení školské rady ke dni 15. 10. 2023 

více viz Příloha Jmenování členů školské rady


Dokumenty