Konzultační hodiny vyučujících

Konzultační hodiny vyučujících 

Vyučující poskytují konzultační hodiny v těchto stanovených dnech/časech; dále dle osobní domluvy. Žáci, kteří mají o konzultace zájem, se přihlásí danému vyučujícímu nejpozději den předem osobně nebo e-mailem (do 12:00 hodin). V případě, že konzultace probíhá v pondělí, přihlásí se žák nejpozději předchozí pátek, kdy je ve škole.


Dokumenty