Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

 

 předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Obor vzdělání

kód, název

Forma

vzdělávání

Předpokládaný

počet

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – 4leté obory

 

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

(ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost)

Denní

5

66-41-L/01 Obchodník

Denní

5

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

(ŠVP: farmaceutická technologie)

Denní

3

Obor vzdělání nástavbového studia

 

 

64-41-L/51 Podnikání

Denní

          4

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – 3letý obor

 

 

66-51-H/01 Prodavač

Denní/dálková

5/15

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Sladovník-pivovarník)

Denní

2

29-53-H/01 Pekař

Denní

2

 

termíny odevzdání přihlášky

- denní forma vzdělávání                do 26. 8. 2020

- dálková forma vzdělávání             do 25. 8. 2020

 

 

 

 

V Českých Budějovicích 10. 7. 2020                                               

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy