Výrobce potravin; ŠVP Pivovarník

Výrobce potravin; ŠVP – Pivovarník

29-51-H/01
tříletý obor vzdělání  zakončený závěrečnou zkouškou 

Žáky, připravené vykonávat veškeré kvalifikované práce ve sladovnictví a pivovarnictví, včetně služeb pro zákazníky, připravuje obor Sladovník-pivovarník. Po jeho úspěšném dokončení je absolvent připraven řídit výrobu všech druhů sladu, stanovit ukončení jednotlivých fází výroby piva, vést evidenci průběhu kvašení a dokvašování, stáčet pivo, kontrolovat mytí, sanitaci zařízení a výrobních prostorů. Samostatně může kontrolovat množství a jakost suroviny, odebírá vzorky pro laboratorní stanovení kvalitu, sleduje průběh výrobního a pracovního procesu a provádí zásahy pro zabezpečení kvality výroby.

Odborný výcvik

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, národní podnik
Budweiser Budvar, National Corporation
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale
Se sídlem: K. Světlé 512/4, České Budějovice 3
370 04 České Budějovice, Doručovací číslo: 370 21
IČ: 00514152, DIČ: CZ00514152


Videa

Jak učíme na SŠO - playlist

Výrobce potravin; ŠVP Pivovarník

Dokumenty

Fotogalerie