Aplikovaná chemie; ŠVP Farmaceutická technologie

Aplikovaná chemie; ŠVP Farmaceutická technologie

28-44-M/01
čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou 

Žáci tohoto oboru získají široké znalosti v oblasti chemie a farmakologie, v laboratořích i v provozech. Uplatnění nacházejí ve farmaceutickém a chemickém průmyslu a různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s výrazným podílem chemického charakteru, ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají farmacií, úpravou vody a odpady, chemickými a biochemickými rozbory, monitorováním životního prostředí, kontrolou dodržování hygieny a v referátech státní správy a samosprávy, odpovídajících zaměření vzdělávacího programu. Uplatní se i v dalších příbuzných odvětvích v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, v kontrolních činnostech a v systému řízení jakosti.

možnosti uplatnění:

  • farmaceutická výroba
  • chemické provozy
  • chemické laboratoře
  • výzkumné ústavy
  • hygienické stanice
  • zemědělské laboratoře
  • veterinární služba
  • vodohospodářské laboratoře
  • laboratoře monitorování ŽP

Videa

Jak učíme na SŠO - playlist

Aplikovaná chemie; ŠVP Farmaceutická technologie

Dokumenty

Fotogalerie