Podnikání (nástavbové studium)

Podnikání (nástavbové studium)

64-41-L/51
Dvouletý obor vzdělání zakončen maturitní zkouškou.
(+ 3letá dálková forma) 


Jedná se o nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů v denní formě 2 roky. Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a též samostatně podnikat.


Videa

Jak učíme na SŠO - playlist

Podnikání (nástavbové studium)

Dokumenty

Fotogalerie