Cestovní ruch

Cestovní ruch

65-42-M/02

čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou 

Obor připravuje absolventy pro výkon různorodých činností spojených s uspokojováním potřeb účastníků cestovního ruchu,  zahrnuje formování profesionálních postojů pracovníka služeb cestovního ruchu, ekonomicko-právní, jazykovou přípravu, specifickou přípravu pro turismus, rozvíjení intelektuálních dovedností manažera. Ve výuce je žákům k dispozici nejmodernější technologie.

možnosti uplatnění:

 
 
 
  • pracovník cestovní kanceláře, ubytovacího zařízení, rekreačního střediska (ekonom, průvodce, recepční, organizační pracovník marketingu)
  • pracovník informačních, turistických center v regionu
  • organizační pracovník v lázeňských  a hotelových zařízeních
  • organizační pracovníci firem poskytující přepravu rekreantů
  • v hotelových, dopravních, lázeňských a kongresových službách
  • v oblasti destinačního nebo hotelového managementu
  • ve veřejné správě v obdorech cestovního ruchu
     

Videa

Turistické atraktivity regionu

Jak učíme na SŠO - playlist

Cestovní ruch

Dokumenty

Fotogalerie