Informace pro žáky školy – zahájení školního roku na jednotlivých budovách 1. 9. 2020 (dle rozpisu tříd) zahájení v 8:00 hodin

Budova Husova

- cestovní ruch: 1CR, 2CR, 3CR, 4CRA, 4CRB

- ekonomika a podnikání: 1OPČ, 2OPČ, 3OPČ, 4OPČ

- aplikovaná chemie: 1FT, 2FT, 3FT, 4FT

- obchodník: 1O, 2O, 3O, 4O

- fotograf: 1F, 2F

- podnikání: 1NP, 2NP

- prodavač: 1A

 

Odborný výcvik

- prodavač: 2A, 3A (informace o pracovišti na třídním mailu)

 

 

Budova Třebízského

- aranžér: 1AR

- kadeřník: 1KA, 1KB, 2KA, K3A

- pekař, sladovník: 1PS

- cukrář: 1C, C3

 

Odborný výcvik

- aranžér: 2AR, A3 (informace o pracovišti na třídním mailu)

- kadeřník: 2KB, K3B (pracoviště jako v loňském školním roce)

- pekař, sladovník: 2PS, PS3 (pracoviště jako v loňském školním roce)

- cukrář: 2C (pracoviště U Karla IV.)

 

 

Budova Dobrovodská

- kosmetička: 1KOS, KOS3, KOS4

 

 

Budova Průběžná

- fotograf: 3F, 4F

- kosmetička: 2KOS