Přihlášení ke stravování pro žáky navštěvující budovu Husova

Žáci navštěvující budovu Husova 9:

 

Školní jídelna při domově mládeže

Holečkova 1584/2

České Budějovice 370 01

Tel. 387929212

 

Objednávání stravy je k dispozici zde