Žáci 3. ročníků opět na praxi - upekli betlém

Jakmile to současná koronavirová situace dovolila, nastoupili ve středu 25. listopadu znovu na praktickou výuku také žáci 3. ročníku třídy PS3 (obory pekař a sladovník-pivovarník). Pekaři, kteří mají praxi u sociálního partnera, firmy Penam a. s., hned první den po návratu na praxi upekli betlém, který nezůstal bez povšimnutí. Jeho fotografie vyjde v časopisu Pecen, a to dokonce na úvodní straně.  


Žáci 3. ročníků opět na praxi - upekli betlém

Fotogalerie