Český jazyk kreativně

I v době distanční výuky se žáci zapojují do práce s literárním textem, aby tak rozvíjeli čtenářskou gramotnost a získali lepší vztah ke čtení a literatuře vůbec. Při rozborech textů a ukázek si žáci dělají vlastní názor, učí se vyhledávat literární prostředky, rozšiřují si slovní zásobu. Zároveň se pokoušejí o různé způsoby adaptace literárních děl renomovaných autorů, případně tvoří svá vlastní díla.


Třetí ročníky oborů Aplikovaná chemie a Ekonomika a podnikání si svou kreativitu vyzkoušely při tvorbě kaligramů.
 


Český jazyk kreativně

Fotogalerie