Na letošním ročníku CESOFOTO jsme byli opět úspěšní

Také v letošním roce se vybraní žáci oboru Fotograf zúčastnili celostátní fotografické soutěže CESOFOTO. Na již 21. ročníku prezentovali své práce v pěti kategoriích žáci ze sedmi škol z celé České republiky. A naši zástupci si vedli výborně, obsadili jedno 1. místo, jedno 2. místo a dvě 3. místa.
První čtyři kategorie byly určeny pro žáky 2. – 4. ročníku, pátá pro žáky 1. – 2. ročníku. Prvním tématem byl Čtverec (formální nebo obsahové ztvárnění námětu) a naši žáci se umístili na 1. místě (žákyně 3. ročníku) a 3. místě (žákyně 4. ročníku). Druhé téma mělo zadání Svatební zátiší (moderní či symbolické pojetí žánru), třetí Autoportrét se skenogramem (digitální montáž) a žákyně 4. ročníku naší školy v něm obsadila 2. místo. Čtvrtým tématem byla Úvodní znělka (jingle) pro fiktivní školní videokanál. V páté soutěžní kategorii, kterým byla volná tvorba (fotografie libovolného žánru a pojetí), jsme získali 3. místo (žák 2. ročníku).
 


Na letošním ročníku CESOFOTO jsme byli opět úspěšní

Fotogalerie