Informace pro uchazeče, kteří podali přihlášku do 1. kola přijímacího řízení obor vzdělání: 66-41-L/01 Obchodník

Informace pro uchazeče, kteří podali přihlášku do 1. kola přijímacího řízení

obor vzdělání: 66-41-L/01 Obchodník

 

 

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, zastoupená ředitelkou školy,

z důvodu menšího počtu přijatých přihlášek než je předpokládaný počet přijímaných

uchazečů,

 

                                                                  ruší

konání školní přijímací zkoušky do oboru vzdělání 66-41-L/01 Obchodník.

 

 

Všichni uchazeči budou přijati ke vzdělávání bez přijímací zkoušky.

 

Seznam všech přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn 28. dubna 2021.

 

V Českých Budějovicích dne 5. 3. 2021                         

 

 

                                                                                                                                        Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                                                  ředitelka školy  

 

(Zrušení školní přijímací zkoušky je v souladu s Opatřením obecné povahy č.j. MŠMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021.)