Informace pro maturanty ve školním roce 2020/2021 - Navýšení počtu opravných zkoušek pro konání didaktických testů a praktických zkoušek o mimořádný termín.

Informace  pro maturanty

Navýšení počtu opravných zkoušek pro konání didaktických testů a praktických zkoušek o mimořádný termín.

MŠMT navyšuje opatřením obecné povahy počet opravných zkoušek pro konání didaktických testů ve společné části a praktických zkoušek v profilové části.

Počet opravných zkoušek se zvyšuje na tři.

1.

Neúspěch/omluvená nepřítomnost při konání didaktických testů ve dnech 24. - 26. 5. 2021, oprava/náhradní zkouška již v mimořádném termínu ve dnech 7. – 9. července 2021.

(opravný termín se vztahuje pouze na povinný didaktický test, náhradní termín se vztahuje na povinný i nepovinný didaktický test).

 

2.

Neúspěch/omluvená nepřítomnost při konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období,

oprava/náhradní zkouška v mimořádném termínu stanoveném ředitelkou školy, nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů od termínu konání praktické zkoušky, tak aby se konala nejpozději 27. srpna 2021 v jarním zkušebním období.

 

Podmínka:

Písemná přihláška podaná ředitelce školy do 3 dnů od termínu konání praktické zkoušky (v případě náhradní zkoušky), do 3 dnů od termínu oznámení výsledku předsedou maturitní komise (v případě opravné zkoušky).

Více na www.msmt.cz

 

V Českých Budějovicích 5. 5. 2021

 

                                                                                              Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                                          ředitelka školy


Dokumenty