Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

1.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky

2. červen 2021

Informace včetně povinnosti uchazečů konajících školní přijímací zkoušku v náhradním termínu, jsou totožné s informacemi a povinnostmi stanovenými pro řádný termín

(viz Informace pro účastníky školní přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 zveřejněné dne 25. 4. 2021).

 

2.

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení ve všech oborech středního vzdělání

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn dne 19. května 2021,

 v případě náhradního termínu 14. června 2021.

3. 

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku (10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy)

  • v případě řádného termínu do 2. 6. 2021
  • v případě náhradního termínu do 28. 6. 2021.

4.

Zpětvzetí zápisového lístku

  • pokud chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání,
  • pokud chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat do oboru bez talentové zkoušky a dříve již zápisový lístek uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou,
  • pokud byl uchazeč následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

V Českých Budějovicích 14. 5. 2021

 

                                                                                              Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                              ředitelka školy