Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - bez přijímacích zkoušek

Rozhodnutí ředitelky školy č. 13/2020-21 ze dne 21. 5. 2021

Příloha č. 1

 

 

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

(přijímací zkoušky se nekonají)

 

 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Obor vzdělání

kód, název

Forma

vzdělávání

Předpokládaný

počet

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – 4leté obory

 

 

66-41-L/01 Obchodník

Denní

15

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – 3leté obory

 

 

66-51-H/01 Prodavač

Denní/dálková

18/20

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Sladovník, pivovarník)

Denní

14

 

 

termíny odevzdání přihlášky:           do 4. 6. 2021                  

 

termín zveřejnění výsledků:             9. 6. 2021

 

 

 

V Českých Budějovicích 21. 5. 2021   

                              

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy

 


Dokumenty