Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - bez přijímacích zkoušek - aktualizováno

Rozhodnutí ředitelky školy č. 13/2020-21 ze dne 21. 5. 2021

Příloha č. 2

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

(přijímací zkoušky se nekonají)

 

 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Obor vzdělání

kód, název

Forma

vzdělávání

Předpokládaný

počet*)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – 4leté obory

 

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

(ŠVP: Farmaceutická technologie)

Denní

1

34-56-L/01 Fotograf

Denní

6

66-41-L/01 Obchodník

Denní

15

Obor vzdělání nástavbového studia

 

 

64-41-L/51 Podnikání

Dálkové

30

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – 3letý obor

 

 

66-52-H/01 Aranžér

Denní

4

29-53-H/01 Pekař

Denní

4

66-51-H/01 Prodavač

Denní

18

66-51-H/01 Prodavač (ŠVP: Prodavač - smíšené zboží;)

Dálkové

20

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Sladovník-pivovarník)

Denní

14

 

termíny odevzdání přihlášky:           do 4. 6. 2021                  

 

termín zveřejnění výsledků:             9. 6. 2021

 

 

 

V Českých Budějovicích 21. 5. 2021, aktualizováno 28. 5. 2021  

 

 

                              

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy