Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (přijímací zkoušky se nekonají)

Rozhodnutí ředitelky školy č. 13/2020-21 ze dne 21. 5. 2021

Příloha č. 3

 

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

(přijímací zkoušky se nekonají)

 

 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Obor vzdělání

kód, název

Forma

vzdělávání

Předpokládaný

počet*)

Obor vzdělání nástavbového studia

 

 

64-41-L/51 Podnikání

Dálková

19

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – 3letý obor

 

 

66-52-H/01 Aranžér

Denní

1

29-53-H/01 Pekař

Denní

4

69-51-H/01 Kadeřník

Denní

8

66-51-H/01 Prodavač (ŠVP: Prodavač - smíšené zboží;)

Dálková

21

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Sladovník-pivovarník)

Denní

13

 

 

termíny odevzdání přihlášky:           do 14. 6. 2021                

 

termín zveřejnění výsledků:             16. 6. 2021

 

 

 

V Českých Budějovicích 7. 6. 2021  

                              

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy