Vítejte u nás XI. ročník

Soutěž středních škol „Vítejte u nás“ zve do Budějovic týmy z celé České republiky a Slovenska již od roku 2010

Soutěž „Vítejte u nás“ začala pořádat Střední škola obchodní v Českých Budějovicích v červnu 2010, od té doby se na pódiu vystřídalo pře 406 soutěžících s 203 prezentacemi. Soutěž prezentací žáků středních škol v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie má na jihu Čech již vybudováno své pevné místo. Je však o ní slyšet nejen na českém jihu, rok od roku stoupá o soutěž zájem i mezi středními školami po celé České republice, získala si oblibu také u středních škol na Slovensku.

Svým rozměrem se řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. Výjimečné postavení zaujímá i při propagaci regionálního cestovního ruchu, neboť umístěním v samotné metropoli jižních Čech, Českých Budějovicích, a bohatým doprovodným programem zaměřeným na poznávání jihočeského regionu podněcuje návštěvníky z celé České republiky i Slovenska k dalšímu prozkoumávání nejjižněji položeného českého kraje.

První ročník se před deseti lety uskutečnil v prostorách Jihočeské hospodářské komory 15. června 2010, soutěžilo se pouze v jedné kategorii: „Přijeďte k nám, přijeďte za něčím zajímavým“. Úkolem soutěžních družstev bylo představit atraktivity svých regionů. V roce 2011 se soutěž stěhuje do prostor Malé scény DK Metropol, oproti prvnímu ročníku přibyla  druhá soutěžní kategorie. Za deset let mohli návštěvníci zhlédnout prezentace na různá témata: Soutěžící se oblékali do kostýmů rodu Rožmberků, Habsburků, ukazovali součásti husitské zbroje, vydali se po stopách Karla IV., vařilo se, vyrábělo se, sportovalo se, zpívalo se nebo se v kostýmu vodníka cestovalo z pohádky do pohádky.

Jedenáctý ročník soutěže se odehraje již tradičně s významnou podporou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice ve dnech 16. - 17. června. Letošní ročník se uskuteční on-line. Soutěžit se bude tentokrát jen v jedné kategorii:  „Po kraji, v němž voda zanechala svoje stopy“. Žáci se pokusí svými prezentacemi zaujmout nejen odbornou porotu, ale také žáky z ostatních přihlášených škol.

Tradiční dvoudenní klání spojené s výměnou zkušeností mezi soutěžními týmy i pedagogy zúčastněných středních škol každoročně přispívá k rozvoji a upevnění komunikačních dovedností žáků jak v mateřském, tak i v cizích jazycích, k rozvoji digitálnich dovedností, k následnému úspěšnému uplatnění absolventů škol na trhu práce.

 


Vítejte u nás XI. ročník

Fotogalerie