Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (přijímací zkoušky se nekonají)

Rozhodnutí ředitelky školy č. 13/2020-21 ze dne 21. 5. 2021

Příloha č. 4

 

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

(přijímací zkoušky se nekonají)

 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Obor vzdělání

kód, název

Forma

vzdělávání

Předpokládaný

počet*)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – 4leté obory

 

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

(ŠVP: Farmaceutická technologie)

Denní

1

69-41-L/01 Kosmetické služby

Denní

1

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

(ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost)

Denní

2

34-56-L/01 Fotograf

Denní

1

Obor vzdělání nástavbového studia

 

 

64-41-L/51 Podnikání

Dálkové

19

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – 3letý obor

 

 

66-52-H/01 Aranžér

Denní

6

29-54-H/01 Cukrář

Denní

1

69-51-H/01 Kadeřník

Denní

9

29-53-H/01 Pekař

Denní

5

66-51-H/01 Prodavač

Denní

2

66-51-H/01 Prodavač (ŠVP: Prodavač - smíšené zboží;)

Dálkové

21

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Sladovník-pivovarník)

Denní

13

 

 

termíny odevzdání přihlášky:          do 25. 6. 2021               

 

termín zveřejnění výsledků:            29. 6. 2021

 

 

 

V Českých Budějovicích 16. 6. 2021                              

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v.r.

ředitelka školy