Informace pro žáky školy – zahájení školního roku na jednotlivých budovách dne 1. 9. 2021 v 8:00 hodin

V Českých Budějovicích dne 26. 8. 2021

 

Informace pro žáky školy – zahájení školního roku na jednotlivých budovách

dne 1. 9. 2021 v 8:00 hodin (dle rozpisu tříd)

 

 

Budova Husova – testování žáků v učebnách dle rozpisu (rozpis bude k dispozici u hlavního vchodu do budovy)

- cestovní ruch: 1CR, 2CR, 3CR, 4CR

- ekonomika a podnikání: 1OPČ, 2OPČ, 3OPČ, 4OPČ

- aplikovaná chemie: 1FT, 2FT, 3FT, 4FT

- obchodník: 1O, 2O, 4O

- fotograf: 1F, 3F, 4F

- podnikání: 1NP, 2NP

- prodavač: 2A, 1A (poté ODV)

 

Odborný výcvik – testování žáků na pracovišti Průběžná

- prodavač: 3A (informace o pracovišti na třídním mailu)

- obchodník: 3O (informace o pracovišti na třídním mailu)

                                                     

Budova Třebízského – testování žáků dle rozpisu v učebnách nebo ve školní jídelně

(rozpis bude k dispozici u hlavního vchodu do budovy)

- aranžér: 1AR (jídelna Třebízského), 2AR, 3AR

- kadeřník: 1KA (jídelna Třebízského), 1KB, 2KA, 3KB

- pekař, sladovník: 3PS

- cukrář, pekař: 1CP

- cukrář: 2C

 

Odborný výcvik – testování žáků na jednotlivých pracovištích

- kadeřník: 2KB, 3KA (pracoviště shodné s loňským školním rokem) -  pouze žáci z pracoviště Dobrovodská se testují v 7:00 hod v jídelně Třebízského

- pekař, sladovník: 2PS (pracoviště shodné s loňským školním rokem - PENAM a Budvar)

      Testování žáků z pracoviště Budvar proběhne na pracovišti Průběžná,

      žáci z pracoviště PENAM budou testováni v 7:00 hod v jídelně Třebízského

- cukrář: 3C (pracoviště U Karla IV.)

 

Budova Dobrovodská

- kosmetička: 1KOS, KOS3, KOS4

 

Budova Průběžná

- fotograf: 2F

- kosmetička: 2KOS