Jak dopadl veletrh?

7. ročník Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích zná vítěze, poprvé se na něm představila i Ekonomická fakulta JU

Nejlepší firmou veletrhu se stala firma Kouzlo Vánoc ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek, firmy ze Střední škola obchodní obsadili 2. a 3. místo v kategorii Nejlepší stánek.

Pod záštitou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice se po roční nucené přestávce uskutečnil v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo sedmý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se jako vždy ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Sedmý ročník Veletrhu fiktivních firem se konal ve dnech 4. a 5. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích veletrhů. Zúčastnilo se ho 16 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky.

Své firmy letos poprvé na veletrhu prezentovala i Ekonomická fakulta JU. Střední škola obchodní se v červnu stala Fakultní školou Ekonomické fakulty, obě školy tak spolu úzce spolupracují. Studenti vysoké školy představovali své produkty, které ve svých reálných školních firmách nabízejí zákazníkům, středoškoláky také seznámili s průběhem studia na vysoké škole.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený sedmý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami. Žáci prokázali samostatnost, zodpovědnost, ale i schopnost týmové práce, komunikace, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve čtyřech hlavních kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší stánek“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 16 soutěžních fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek Kouzlo Vánoc. Firma představila veřejnosti koncept dekoratérské firmy, která poskytuje zákazníkům dekoratérské služby, zároveň však vyhotovují i vlastní vánoční dekorace a zboží. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci ze Střední školy obchodní, ti si se svými firmami Hotel Grand a Popelčino tajemství zajistili druhé a třetí místo v soutěži o nejlepší stánek.

 V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezentace. Nejlépe svou fiktivní firmu představili žáci firmy LOCAVORE BISTRO ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor.

 V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu nejvíce originálně zpracovaný katalog firmy Kouzlo Vánoc.

Ta se rovněž stala absolutním vítězem 7. ročníku veletrhu, když vyhrála v kategorii Nejlepší firma.

Potřetí se veletrhu zúčastnila firma Metropolitní univerzitní banka, která se postarala nejen o vedení účtu vystavujícím firmám, ale poskytla účastníkům veletrhu svou fiktivní měnu k obchodování. Studenti z Metropolitní univerzity Praha zároveň sledovali celý průběh obchodování a vyhlásili nejlepšího obchodníka veletrhu.

Vůbec poprvé se v rámci veletrhu uskutečnil i znalostní online kvíz, v němž zvítězili žáci ze VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České Budějovice.

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte za rok ujít příležitost vystavovat se svou fiktivní firmou na osmém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.


Jak dopadl veletrh?