Uzavřeli jsme nové partnerství

Stali jsme se Fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích

K podpisu smlouvy o novém partnerství se dne 2. února sešla děkanka Přírodovědecké fakulty JU, prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. a Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní. Tímto slavnostním aktem byl Střední škole udělen titul Fakultní školy Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích.

Co tento nově získaný status znamená? Především vzájemnou spolupráci mezi fakultní školou a Přírodovědeckou fakultou JU zejména v oblasti praktického i didaktického vzdělávání budoucích učitelů, dále také účast žáků a učitelů na akcích a projektech pořádaných fakultou. Pedagogové a žáci fakultní školy tak mají exkluzivní přístup k aktuálním odborným informacím a trendům.

Co tento titul říká o fakultní škole? Je zejména garancí kvalitního vzdělávání v oblasti přírodovědných předmětů. Učitelé fakultní školy jsou kvalifikovaní a kreativní. Výuka přírodovědných předmětů je prakticky orientovaná – cvičení v laboratořích, práce žáků v terénu. Při výuce jsou uplatňovány inovativní výukové metody, včetně rozvoje mezipředmětových vztahů. Výuka probíhá ve specializovaných učebnách a laboratořích, škola disponuje velmi dobrým materiálním a technickým vybavením.

Jaký vliv má studium na fakultní škole na žáky samotné? Kvalita výuky se projevuje například účastí žáků na mimoškolních studentských pracích na pracovištích AV ČR, PřF Ju či v účasti a dobrém umísťování v soutěžích. Důkazem může být například druhé místo na mezinárodní soutěži chemiků Grand Prix Chimique (GPCH), která je vrcholem žákovských soutěží v chemii, na němž se umístili reprezentanti České republiky a absolventi Střední školy obchodní.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, která umožní realizování společných projektů.


Uzavřeli jsme nové partnerství

Fotogalerie