Předpokládané počty přijímaných uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení

Rozhodnutí ředitelky školy č. 3/2021-2022 ze dne 3. 5. 2022

Příloha č. 1

 

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

(přijímací zkoušky se nekonají)

 

 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Obor vzdělání

kód, název

Forma

vzdělávání

Předpokládaný

počet

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

34-56-L/01 Fotograf

Denní

4

66-41-L/01 Obchodník

Denní

2

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – roční zkrácené studium

 

 

69-51-H/01 Kadeřník

Denní

10

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – 3leté obory

 

 

66-51-H/01 Prodavač

Denní/dálková

12/30

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Pivovarník-sladovník)

Denní

7

29-53-H/01 Pekař

Denní

8

 

 

termíny odevzdání přihlášky:                     do 18. 5. 2022           

 

termín zveřejnění výsledků:                       20. 5. 2022

 

 

 

V Českých Budějovicích 3. 5. 2022, aktualizováno 10. 5. 2022   

                              

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy