Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Rozhodnutí ředitelky školy č. 7/2021-2022 ze dne 3. 5. 2022

Příloha č. 3

 

 

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

(přijímací zkoušky se nekonají)

 

 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Obor vzdělání

kód, název

Forma

vzdělávání

Předpokl.

počet

Termín odevzdání přihlášky

Termín zveřejnění

výsledků

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

 

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

(ŠVP: Farmaceutická technologie)

Denní

1

14. 6. 2022

16. 6. 2022

66-41-L/01 Obchodník

Denní

2

14. 6. 2022

16. 6. 2022

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

(ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost)

Denní

1

14. 6. 2022

16. 6. 2022

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání

s výučním listem

 

 

 

 

66-51-H/01 Prodavač

Denní

4

14. 6. 2022

16. 6. 2022

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Pivovarník-sladovník)

Denní

6

14. 6. 2022

16. 6. 2022

69-51-H/01 Kadeřník (roční zkrácené studium)

Denní

9

29. 6. 2022

4. 7. 2022

29-53-H/01 Pekař

Denní

1

14. 6. 2022

16. 6. 2022

66-51-H/01 Prodavač

Dálková

25

22. 8. 2022

24. 8. 2022

Obor nástavbového studia

 

 

 

 

64-41-L/51 Podnikání

Denní

4

14. 6. 2022

16. 6. 2022

 

termíny odevzdání přihlášky:                     viz tabulka

 

 

termín zveřejnění výsledků:                       viz tabulka

 

 

V Českých Budějovicích  6. 6. 2022                                    

Mgr. Jarmila Benýšková v.r.

ředitelka školy