Termíny profilové části maturitních zkoušek - podzimní zkušební období 2022

TERMÍNY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK  

PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2022

 

 

 

 

V souladu s § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanovuje ředitelka školy tyto termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části.

 

Termíny zkoušek konané formou písemné práce

Písemná práce z českého jazyka a literatury

8. 9. 2022

Písemná práce z cizího jazyka – anglický jazyk, německý jazyk

8. 9. 2022

 

Termíny zkoušek konané formou písemné zkoušky, praktické zkoušky, ústní zkoušky a formou obhajoby maturitní práce

 

 

Třída

Obor-kód

Obor - název

Praktická zkouška

Obhajoba maturitní práce

Ústní zkoušky

 

 

4CR

65-42-M/02

Cestovní ruch

 

12. 9. 2022

12. 9. 2022

 

 

4FT

28-44-M/01

Aplikovaná chemie

 

 

12. 9. 2022

 

 

4OPČ

63-41-M/01

Ekonomika      a podnikání

7. 9. 2022

 

12. 9. 2022

 

 

4O

66-41-L/01

Obchodník

 

 

12. 9. 2022

 

 

4F

34-56-L/01

Fotograf

 

 

12. 9. 2022

 

 

KOS4

69-41-L/01

Kosmetické služby

 

 

12. 9. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 24. 6. 2022

   

Mgr. Jarmila Benýšková v. r.

 
         

          ředitelka školy