Umístění tříd 1. 9. 2022 - Třebízského

Třída Budova Patro Učebna Třídní učitel
1AR Třebízského 22 jídelna Třebízského Mgr. Bílková
1C Třebízského 22 jídelna Třebízského Ing. Lipánová
1KA Třebízského 22 jídelna Třebízského Mgr. Sedláková
1KB Třebízského 22 2. T7 Mgr. Kovaříková
1PS Třebízského 22 jídelna Třebízského Ing. Kadlecová
2AR Třebízského 22 1. T4 RNDr. Jiříčková
2CP Třebízského 22 2. T8 Ing. Hesová
2KA Odborný výcvik Mgr. Havlíčková
2KB Třebízského 22 přízemí T2 Ing. Luksch
3AR Třebízského 22 1. T6 Mgr. Bártů
3C Odborný výcvik Mgr. Bromová
3KA Odborný výcvik Mgr. Kovaříková
3KB Třebízského 22 2. T9 Mgr. Kocmanová
3PS Třebízského 22 2. T10 Ing. Luksch
1KOS Dobrovodská 94 1. 14 Mgr. Růžička
2KOS Dobrovodská 94 přízemí 12 Mgr. Kažimír
3KOS Odborný výcvik Mgr. Fendrichová
4KOS Odborný výcvik Mgr. Petrová
1KZ Dobrovodská 94 1. 15 Mgr. Fendrichová