Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí ředitelky školy č. 7/2021-2022 ze dne 3. 5. 2022

Příloha č. 5 ze dne 6. 9. 2022

 

 

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

(přijímací zkoušky se nekonají)

 

 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Obor vzdělání

kód, název

Forma

vzdělávání

Předpokl.

počet

Termín odevzdání přihlášky

Termín zveřejnění

výsledků

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání

s výučním listem

 

 

 

 

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Pivovarník-sladovník)

Denní

4

23. 9. 2022

27. 9. 2022

69-51-H/01 Kadeřník (roční zkrácené studium)

Denní

9

23. 9. 2022

27. 9. 2022

29-53-H/01 Pekař

Denní

3

23. 9. 2022

27. 9. 2022

 

termíny odevzdání přihlášky:                    viz tabulka

 

 

termín zveřejnění výsledků:                       viz tabulka

 

 

V Českých Budějovicích 6. 9. 2022             

 

 

                       

Mgr. Jarmila Benýšková v.r.

ředitelka školy