Na rekordním 8. ročníku Veletrhu fiktivních firem bodovaly firmy z Bratislavy, vítězem se stala písecká firma Důchodci na tripu.

Na rekordním 8. ročníku Veletrhu fiktivních firem bodovaly firmy z Bratislavy, vítězem se stala písecká firma Důchodci na tripu.

Osmý ročník byl rekordní co do počtu zúčastněných firem, těch bylo celkem 25. V uplynulých osmi ročnících se tedy na výstavišti vystřídalo již 130 vystavujících fiktivních firem z České republiky i Slovenska. Vzhledem k pravidelné účasti škola ze zahraničí se tak veletrh stal již mezinárodním.  Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami.

Nejlepší firmou veletrhu se stala firma Důchodci na tripu ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek, firmy ze Střední odborné školy obchodu a služeb z Bratislavy obsadily 2. a 3. místo.

Pod záštitou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil osmý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se jako vždy ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Osmý ročník Veletrhu fiktivních firem se konal ve dnech 3. a 4. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích veletrhů. Význam veletrhu podpořil svou účastí na zahájení i náměstek hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Pavel Klíma, v dvojroli primátorky statutárního města České Budějovice a děkanky Ekonomické fakulty JU pozdravila účastníky veletrhu i docentka Dagmar Škodová Parmová.

Žáci prokázali skvělé prezentační dovednosti, schopnost komunikace se zákazníkem, samostatné rozhodování a kritické myšlení, ale i schopnost kooperace a zodpovědnost za tým, uplatnili a rozvíjeli široké spektrum obchodních znalostí a dovedností,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní.

Jedním z cílů školy je úzce propojit teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. Odborná porota letos ocenila stoupající trend nejen v kvalitě prezentací, ale i v kreativitě při tvorbě podnikatelských záměrech i schopnost tyto záměry obhájit.

Svou firmu opět na veletrhu prezentovala i Ekonomická fakulta JU. Střední škola je Fakultní školou Ekonomické fakulty, obě školy tak spolu úzce spolupracují. Studenti vysoké školy představovali své produkty, které ve svých reálných školních firmách nabízejí zákazníkům, středoškoláky také seznámili s průběhem studia na vysoké škole.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny hned ve čtyřech hlavních kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší stánek“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 25 soutěžních fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek firmy Mysticoffee. Bratislavská firma zacílila své produkty na milovníky kávy. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci z Obchodní akademie Vlašim, ti si se svou firmou Heaven of Roses obsadili v této kategorii 3. místo, zároveň zvítězili ve znalostním online kvízu.

Počtvrté se veletrhu zúčastnila firma Metropolitní univerzitní banka, která se postarala nejen o vedení účtu vystavujícím firmám, ale poskytla účastníkům veletrhu svou fiktivní měnu k obchodování. Studenti z Metropolitní univerzity Praha zároveň sledovali celý průběh obchodování a vyhlásili nejlepšího obchodníka veletrhu.

 V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezentace. Nejlépe svou fiktivní firmu představili žáci firmy Důchodci na tripu ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek.

 V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu nejvíce originálně zpracovaný katalog firmy Bačovo ze Střední odborné školy obchodu a služeb z Bratislavy.

Absolutním vítězem 8. ročníku veletrhu se stala firma Důchodci na tripu, když vyhrála v kategorii Nejlepší firma. Žáci představili veřejnosti koncept firmy zaměřené na retro a vzpomínkové výlety pro důchodce.

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte za rok ujít příležitost vystavovat se svou fiktivní firmou na devátém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.


Na rekordním 8. ročníku Veletrhu fiktivních firem bodovaly firmy z Bratislavy, vítězem se stala písecká firma Důchodci na tripu.

Dokumenty

Fotogalerie