Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ve školním roce 2022/2023

Kurz z českého jazyka

Rozsah výuky:

10 vyučovacích hodin ve 2hodinovém bloku 1x za 14 dní ve středu od 14:30 – 16:00 hod.

 

Termíny:          

1. 2.   Práce s informacemi (porozumění textu)

15. 2. Komunikace a sloh I (slohové útvary a postupy)                

1. 3. Komunikace a sloh II (zásady spisovného vyjadřování)

22. 3.  Jazykové dovednosti I (pravopis, interpunkce)

5. 4.  Jazykové dovednosti II (slovotvorba, skladba)

           

Cena kurzu: 745,- Kč

 

Úhrada kurzovného převodem na bankovní účet číslo 315 019 646/0300.

Variabilní symbol: 223; specifický symbol: 23; do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení přihlášeného žáka.

 

Kurz z matematiky

Rozsah výuky:

10 vyučovacích hodin ve 2hodinovém bloku 1x za 14 dní ve středu od 14:30 – 16:00 hod.

 

Termíny:       

25. 1.   Číselné množiny, procenta

8. 2.   Výrazy, rovnice

22. 2.   Slovní úlohy

15. 3.   Rovinné obrazce

29. 3.   Tělesa

                       

Cena kurzu: 745,- Kč

 

Úhrada kurzovného převodem na bankovní účet číslo 315 019 646/0300.

Variabilní symbol: 222; specifický symbol: 22; do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení přihlášeného žáka.

 

Platbu každého kurzu je potřeba provést samostatně, vždy s příslušným variabilním a specifickým symbolem.

 

Přípravné kurzy budou probíhat na budově Husova 9.

 

Informace Vám rádi podáme na telefonním čísle 387 023 711

nebo na e-mailové adrese benyskova@sso.cz

                                        sekretariat@sso.cz


Dokumenty