Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ve školním roce 2023/2024

 

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ve školním roce 2023/2024

 

Kurz z českého jazyka         

Rozsah výuky:

10 vyučovacích hodin ve 2hodinovém bloku 1x za 14 dní ve středu od 14:30 – 16:00 hod.

 

Termíny:         

31. 1. Práce s informacemi (porozumění textu)

14. 2. Komunikace a sloh I (slohové útvary a postupy)                

28. 2. Komunikace a sloh II (zásady spisovného vyjadřování)

20. 3.  Jazykové dovednosti I (pravopis, interpunkce)

3. 4.  Jazykové dovednosti II (slovotvorba, skladba)

           

Cena kurzu: 745,- Kč

 

Úhrada kurzovného převodem na bankovní účet číslo 315 019 646/0300.

Variabilní symbol: 2324; do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení přihlášeného žáka.

 

Kurz z matematiky

Rozsah výuky:

10 vyučovacích hodin ve 2hodinovém bloku 1x za 14 dní ve středu od 14:30 – 16:00 hod.

 

Termíny:       

24. 1.   Číselné množiny, procenta

7. 2.   Výrazy, rovnice

21. 2.   Slovní úlohy

6. 3.   Rovinné obrazce

27. 3.   Tělesa

                       

Cena kurzu: 745,- Kč

 

Úhrada kurzovného převodem na bankovní účet číslo 315 019 646/0300.

Variabilní symbol: 2323; do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení přihlášeného žáka.

 

Platbu každého kurzu je potřeba provést samostatně, vždy s příslušným variabilním symbolem.

 

Přípravné kurzy budou probíhat na budově Husova 9.

 

Informace Vám rádi podáme na telefonním čísle 387 023 711

nebo na e-mailové adrese benyskova@sso.cz

                                         sekretariat@sso.cz

 

 

Přihláška v příloze

 

 


Dokumenty