Maturitní plesy 2022/2023

 

třída třídní učitel termín místo
4FT Mgr. Ciglbauerová Veronika 10.12. 2022 DK Metropol
4CR Ing. Mareš Petr 7.1. 2023 DK Metropol
4O + 4KOS Mgr. Milanová Jitka/Mgr. Petrová Lenka 10.1. 2023 DK Metropol
4OP Mgr. Hlavatý Stanislav 25.1. 2023 DK Metropol
4F + 2NP Mgr. Tůma Jiří/Ing. Bjalkovová Jaroslava, PhD. 16.2. 2023 DK Metropol

 


Maturitní plesy 2022/2023