Napsali o nás: ZIP Inzert Písek, leden 2023

Úspěšnými obchodníky na prodejních veletrzích mohou být i žáci střední školy

Na nedávné akci Vánoce na Výstavišti zajišťovali prodej výrobků spolužáků z jiných oborů (Aranžér, Pekař a Cukrář) samotní žáci oboru Prodavač a Obchodník.  Obor Obchodník v sobě skloubí praktické dovednosti prodeje, organizace prodeje, marketingu, komunikace se zákazníkem a další teoretické znalosti a dovednosti potřebné ke složení maturitní zkoušky.

Praktické dovednosti získávají žáci nejen na odborných praxích, ale i od odborníků z praxe, také v předmětu Fiktivní firma, dále i na Veletrhu fiktivní firem, který škola pořádá, dokonce i na odborných stážích v zahraničí.

V současné době škola realizuje projekt s názvem „Krátkodobé projekty mobility studentů a zaměstnanců v odborném vzdělávání a přípravě“, který zahrnuje několik zahraničních stáží. První stáže, která bud realizována ve dvou dvoutýdenních bězích v Lotyšsku, se zúčastní vždy 10 žáků čtyřletých oborů vzdělání Obchodník a Ekonomika a podnikání. Druhou stáž, také ve dvou čtyřtýdenních bězích, absolvuje vždy 10 žáků, tentokrát na Slovensku. Této stáže se zúčastní žáci tříletého oboru vzdělání Prodavač a čtyřletého oboru vzdělání Obchodník. Součástí vzdělávání ve všech těchto oborech je praktické vyučování zaměřené na obchodní provoz, management, zbožíznalství a marketing.

„Žáci se seznámí s novými obchodními provozy a budou moci aplikovat své teoretické znalosti v zahraničním prostředí, upevní a zdokonalí si své praktické odborné dovednosti. Vyzkouší si nové pracovní činnosti, se kterými se při běžných praxích nemají možnost setkat (příprava internetového prodeje, jiný způsob prezentace a vystavování zboží apod.). Navíc mají moznost poznat kulturu, historii i tradice hostitelské země, “ říká k projektu ředitelka školy Jarmila Benýšková.

V rámci Operačního programu pro výzkum, vývoj a vzdělávání se do výuky na škole zapojují odborníci z praxe, žáci s odborníky vyráží i do terénu, například do obchodu s elektronikou, nebo s barvami, tak aby od jejich provozovatelů získali cenné zkušenosti pro svoji budoucí profesi.

Ve školním prostředí, konkrétně ve specializovaných učebnách připomínajících jednotlivá firemní oddělení, se připravují v rámci předmětu Fiktivní firma na své budoucí podnikání. Předmět Fiktivní firma simuluje reálné situace, na které zaměstnanec firmy, nebo její vedoucí může v budoucnu narazit. Důkazem toho, že se učíme podnikat velmi úspěšně, je fiktivní firma Botel proti proudu, s.r.o., která je Nejlepší fiktivní firmou 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze. 

Skvělou příležitostí k porovnání dovedností je i mezinárodní Veletrh fiktivních firem, který škola pořádá. Osmý ročník byl rekordní co do počtu zúčastněných firem, těch bylo celkem 25. V uplynulých osmi ročnících se tedy na výstavišti vystřídalo již 130 vystavujících fiktivních firem z České republiky i Slovenska. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami.

V posledních letech dochází k výrazným změnám i v obchodě. Automatizace, ale i nárůst počtu nákupů uskutečňovaných online, vyžadují, aby se obchodník skvěle vyznal i v problematice logistiky a ovládal informační a komunikační technologie.

Žáci Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 se vzdělávají za pomocí moderních vyučovacích metod a digitálních technologií. S online prostředím a informačními technologiemi se dnes již běžně seznamují téměř ve všech předmětech, kterými budoucí absolvent projde. Od odborných předmětů, v nichž plánují dodávky zboží, jeho skladování, vytváří prezentace, pojmové mapy, videa, marketingové strategie – přes cizí jazyky, v nichž trénuje za pomoci výukových aplikací, až třeba po český jazyk, v němž simulují chod redakce a využívají textové a grafické editory.

Takovému způsobu vzdělávání je uzpůsobeno i prostředí školy, které prochází neustálou modernizací. Chcete-li prostředí školy poznat osobně, nenechte si ujít Dny otevřených dveří 13. -14. ledna 2023.


Napsali o nás: ZIP Inzert Písek, leden 2023