Ředitelské volno pro žáky

Ředitelka školy vyhlašuje ve dnech 28. 6. – 30. 6. 2023 z provozních a technických důvodů ředitelské volno pro všechny žáky školy. Důvodem jsou rozsáhlé rekonstrukční práce odpadní kanalizace prováděné v budově školy na adrese Husova 9, ve všech nadzemních podlažích, spojené s odstávkou vody.

V Českých Budějovicích 19. 6. 2023

Mgr. Jarmila Benýšková, v.r.
ředitelka školy


Dokumenty