Projektový den s VŠTE

Soutěž proběhla v rámci projektu IROP Společné vzdělávání bez bariér s ICT, v multifunkční učebně Střední školy obchodní.

Na projektovém dni se sešlo pět studentů VŠTE v Českých Budějovicích a pět našich žáků oboru Obchodník, aby vymysleli a prezentovali své projekty na téma Návrh maloobchodní jednotky s předem stanoveným obchodním sortimentem.  Oba týmy měly na zpracování svých návrhů asi tři hodiny a výstupem byly PowerPointové prezentace. 

V projektu museli soutěžící zohlednit několik oblastí:

  • Popis navrhované maloobchodní jednotky – identifikační údaje, pracovní doba, umístění, sortiment, velikost. 
  • Analýza konkurence navrhované maloobchodní jednotky. 
  • Popis nákupní atmosféry navrhované maloobchodní jednotky: 
    • vnější prvky,
    • vnitřní prvky.
  • Marketingová komunikace s důrazem na reklamu a podporu prodeje. 
  • Vyjmenování a popis pracovních pozic, způsob odměňování, vzdělávání zaměstnanců. 
  • Společenská odpovědnost navrhované maloobchodní jednotky. 

Akci připravila Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D. z Katedry cestovního ruchu a marketingu Ústavu podnikové strategie VŠTE ve spolupráci s Ing. Ivanou Jiráskovou a Ing. Jaroslavou Bjalkovovou, Ph.D. ze SŠ obchodní v Českých Budějovicích, Husova 9. 

Všichni soutěžící obdrželi za účast na tomto Projektovém dni certifikát. Vítězem se stal tým VŠTE, i když bodové hodnocení obou týmů bylo velice těsné. 


Projektový den s VŠTE

Fotogalerie