Informace pro žáky, kteří konají při praktickém vyučování (odborném výcviku a odborných praxích) činnosti epidemiologicky závažné

S účinností od 1. 7. 2023 není vyžadován potravinářský zdravotní průkaz

(v souladu se zákonem č. 167/2023 Sb., kterým se mění § 19 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

 

Informace je určena především žákům těchto oborů:

69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP: Kosmetička)

66-41-L/01 Obchodník

29-54-H/01 Cukrář

69-51-H/01 Kadeřník

29-53-H/01 Pekař

66-51-H/01 Prodavač

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Pivovarník-sladovník)

 

 

V Českých Budějovicích 14. 7. 2023

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v.r.

ředitelka školy


Dokumenty