Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (přijímací zkoušky se nekonají)

Rozhodnutí ředitelky školy č. 7/2022-2023 ze dne 26. 5. 2023

Příloha č. 3

 

 

         Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

(přijímací zkoušky se nekonají)

 

 

b)  předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Obor vzdělání

kód, název

Forma

vzdělávání

Předpokládaný

počet

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – 3leté obory

 

 

29-53-H/01 Pekař

Denní

5

 

termíny odevzdání přihlášky:                    do 30. 8. 2023           

 

termín zveřejnění výsledků:                       31. 8. 2023

 

 

 

 

V Českých Budějovicích 4. 8. 2023         

 

 

     

Mgr. Jarmila Benýšková, v.r.

ředitelka školy

 


Dokumenty