Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 - Kadeřník - zkrácené studium

Rozhodnutí ředitelky školy č. 7/2022-2023 ze dne 26. 5. 2023

Příloha č. 4

 

 

         Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

(přijímací zkoušky se nekonají)

 

 

b. předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Obor vzdělání

kód, název

Forma

vzdělávání

Předpokládaný

počet

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem  - roční (zkrácené studium)

 

 

69-51-H/01 Kadeřník

Denní

3

 

termíny odevzdání přihlášky:                     do 18. 9. 2023           

 

termín zveřejnění výsledků:                       20. 9. 2023

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích 7. 9. 2023         

 

 

     

Mgr. Jarmila Benýšková, v.r.

ředitelka školy


Dokumenty